Sigorta Eksperleri Derneği (SED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem: Eksper ücretlerinde köklü revizyona ihtiyaç var

Sigorta Eksperleri Derneği (SED) Olağan Genel Kurulu’nda başkan seçilen Ahmet Nedim Erdem, Sigortacı Gazetesi’ne konuştu. Erdem öncelikle kamuoyunda eksperlerin ücretlerini sigorta şirketlerinden almaları konusunda olumsuz bir algı olduğunu belirtti. Amaçlarının bu algıyı ortadan kaldırmak olduğunu belirten Erdem, Sigortacılık Kanunu’nda, eksperin görevinin tarafsız ve bağımsız olarak ifa eder şeklinde tanımlandığını söyledi. Erdem, eksperi sigortalı da atasa, sigorta şirketi de atasa ücretin sigorta şirketinden alınıyor olmasının eksperin tarafsızlığına gölge düşürecek bir unsur olmadığını ifade etti. Erdem kamuoyunun bu algısını değiştirecek en etkili formülün eksperliğin tanıtımının doğru ve etkin bir biçimde yapılması olduğuna dikkat çekti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu konuda çatısı altında bulunduğumuz TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Başkanvekili ve Komite Üyemiz Ender Yorgancılar, İTO Başkanı ve TOBB başkanvekili İbrahim Çağlar’a teşekkür etmek istiyorum. Kendilerinin mesleğimize bu noktada değerli katkıları olmuştur. Bundan sonraki dönemde de bu katkılarının artarak devam edeceğine inanıyorum.”

 

 

 ‘SEKTÖRDE DENGEYİ SAĞLAYAN MEKANİZMANIN ANA FAKTÖRÜYÜZ’

Mesleki sivil toplum örgütü olarak en büyük amaçlarının, tüketici ve sigortacı arasındaki dengeyi sağlamak, bağımsız ve tarafsız çizgide olduklarını anlatmak olduğunu söyleyen Erdem, sigorta eksperleri olarak, haklının hakkını savunan, sigorta şirketleri ile sigortalı arasındaki dengeyi sağlayan mekanizmanın ana faktörü olduklarını vurguladı. Erdem, “Bunu nasıl yapacaksınız derseniz, burada biraz daha kamu otoritesinin olaya müdahil olması gerekiyor. Çünkü kamu otoritesi kanunla Hazine Müsteşarlığı’na denetleyici ve düzenleyici görevini veriyor. O zaman burada taraflardan herhangi birinde bir kusur varsa sistemin işleyişine veya algının oluşumuna ilişkin, kamu otoritesinin devreye girmesini istiyoruz. Gerekli uyarı ve önlemlerin net bir şekilde ortaya konulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bu durumlardan sonra bazı şeylerin önünü açarak, hem tüketici hem de sigortacı arasında tarafsız ve bağımsız dengeyi sağlayarak eksperliği çağdaş bir noktaya getirmek istediklerini söyleyen Erdem, mevcut ekonomik şartlarda ve ağır çalışma şartlarında eksperlerin mutlu olduğunu söylemenin pek de mümkün olmadığını belirtti.

Mesleklerinin ve Sigorta Eksperleri Derneği’nin var olan özgül ağırlığını ortaya çıkarmak istediklerini belirten Erdem, geçtiğimiz yıllarda başlattıkları Türkiye ismini alma gibi bir projeleri olduğunun da altını çizdi. Şu an sonucu beklediklerini söyleyen Erdem, tüm Türkiye’yi kapsayan 9 bölgede bölge temsilcilikleri oluşturduklarını, diğer eksper dernekleriyle de iletişim içinde olduklarını ifade etti. İletişimi güçlendirip, bir bütün olarak hareket etme hedefinde olduklarını söyleyen Erdem, “Bundan sonraki zamanlarda eksperlerde olan bölünmüşlüğü toparlayıp, bir bütünlük içinde hareket etme kabiliyetini sağlayacağız. Yani asıl hedef sosyal barış. Birliği, bütünlüğü sağlamak bizim için çok önemli. Ayrışıp enerjimizi başka unsurlara bölmektense, birleşip tek bir hedef üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Büyük ölçüde bu başarıyı da sağladığımızı düşünüyorum” diyerek düşüncelerini belirtti.

 

‘KURALLARA UYMAYANLAR CEZALANDIRILMALI’

Kamudan da, şirketlerden de, eksperlerden de aynı şeyi beklediklerine dikkat çeken Ahmet Nedim Erdem, herkesin vazifesini tam ve layıkıyla yapması gerektiğini söyledi. Eksperler olarak yasayla denetim altında olduklarının, kurallara uymak zorunda olduklarının altını çizen Ahmet Nedim Erdem, “Uymadığımız takdirde cezai müeyyideler var. Bizim istediğimiz kamunun yayınlamış olduğu kanun, yönetmelik, genelgelerle belirlenmiş olan kurallara herkesin uyması, uymayanların cezalandırılması. Kamunun da bu noktada denetim görevini tam olarak yapmasını istiyoruz. Özellikle hasar bacağında var olan kuralsızlıkların, bir kurallar silsilesi içinde yürümesi, hem sigortalılara hem de sigorta sektörüne daha etkin bir hizmet alma, verme ve güven duyma olgusu yaratacağı tartışmasız bir gerçek. Kuralların konulmadığı, var olan kurallara da uyulmadığı takdirde, sigorta sektörünü büyütme ve geliştirmenin zorluklarını tüm taraflar olarak ortak bir şekilde yaşayacağız. Somut olarak ise, sigorta şirketlerinin eksperlere gereken hassasiyeti göstermesi, davranış ve iletişimlerinde eksperlerin tarafsız ve bağımsız olduklarını ve buna bağlı olarak türlü cezalarla karşı karşıya kaldıklarını ve yasal sorumluluklarını göz ardı etmemesi, çalışanların gerek eksper gerekse eksper ofisleriyle yapılan iletişimlerde gereken saygı ve özeni göstermesi en hassas olduğumuz beklentidir” şeklinde konuştu.

Emre Kaya

Emre Kaya

emre@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply