Siber riskler küresel çapta en yüksek risk skoruna ulaştı

 Siber riskler küresel çapta en yüksek risk skoruna ulaştı

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon’un yayınladığı Küresel Risk Yönetimi Anketi’ne göre, teknolojiye verilen önem ve duyulan ihtiyaç sonucunda siber risk, küresel riskler listesinde mevcut ve öngörülen riskler içerisinde ilk sırada yer aldı.

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon’un iki senede bir yayınlanan ve küresel iş dünyasının karşı karşıya olduğu riskleri değerlendiren Aon Küresel Risk Yönetimi Anketi’nin sonuçları, siber risklerin ilk sırada yer aldığını gösterdi. Anket; siber saldırıların, şiddetli hava koşullarının ve küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip tedarik zinciri kesintilerinin artan etkilerini de gözler önüne serdi. 60 ülke ve 16 farklı sektörü kapsayan ankete küçük, orta ve büyük ölçekli organizasyonlarda görev yapan 2 bin 300’ün üzerinde risk yöneticisi katıldı. Ankete katılan organizasyonların yaklaşık yüzde 68’i özel sektöre aitken, yüzde 22’si kamu kuruluşları oldu.

Araştırmaya göre, teknolojiye verilen önem ve duyulan ihtiyaç sonucunda siber risk, küresel riskler listesinde mevcut ve öngörülen riskler içerisinde ilk sırada yer alırken anketin ilk yapıldığı günden bu yana en yüksek risk skoruna ulaştı. Siber risk ayrıca, tüm bölge, sektör ve anket katılımcıları kapsamında ilk 10 risk arasında gösterildi. 2021 Küresel Risk Yönetimi Anketi sonucunda küresel iş dünyasının gündemindeki ilk 10 risk şöyle sıralandı:

1- Siber Saldırılar/Veri ihlalleri,

2- İş kesintisi,

3- Ekonomik yavaşlama/Yavaş Toparlama,

4- Emtia Fiyat Riski/ Malzeme Kıtlığı,

5- İtibar/ Marka Hasarı,

6- Mevzuat/Yasa Değişiklikleri,

7- Salgın Riski/ Sağlık Krizleri,

8- Tedarik Zinciri ya da Dağıtım Kesintileri,

9- Rekabette Artış,

10- İnovasyon ve Müşteri İhtiyaçlarını Karşılama Başarısızlık.

Dünya’nın haberine göre, anket kapsamında belirlenen ilk 10 küresel riskin, mevcut konjonktürü yansıttığını ifade eden Aon Türkiye Eş-CEO’su Ferhan Özay, “Geride kalan iki yılda, COVID-19 salgınının tetiklediği, siber ve itibar gibi risklerin yönetiminin önem kazandığı, oldukça dalgalı bir seyre tanık olduk. İş dünyasının gündemindeki en büyük 10 risk de COVID-19’un kurumlar üzerindeki etkisini yansıtıyor. Koşullar firmaların bu dalgalı seyri yönetme ve daha iyi kararlar verme yeteneklerini sınıyor. Kurumlar da bu doğrultuda odak noktalarını ‘olay tabanlı’ risk değerlendirme yaklaşımından ‘etki tabanlı’ risk değerlendirme yaklaşımına kaydırıyor. Örneğin iş kesintisi önceleri doğrusal bir riskti ancak COVID-19 salgını iş kesintisinin birden fazla sektörü ve şirketi hem aynı anda hem de küresel olarak nasıl etkileyebileceğini gösterdi” dedi.

Aon Küresel Risk Yönetimi Anketi Raporu, iş dünyası liderlerinin gündemindeki en büyük 10 riskin yanı sıra her riske ilişkin hazırlık, ilgili kayıplar ve yönetim adımlarına da yer veriyor. Raporda öne çıkan bulgular şunlar oldu:

  • Emtia fiyat riski/malzeme kıtlığı gelecekteki en büyük risk olacağı öngörülüyor. Gıda, tarım ve içecek ile endüstriyel ve üretim sektörlerinden katılımcılar tarafından bir numaralı risk olarak tanımlanan emtia fiyat riski/malzeme kıtlığının hem dünyada hem de Avrupa’da 2024 itibarıyla en yüksek beş risk arasına girmesi bekleniyor.
  • Salgın riski/sağlık krizleri, 2019’da yapılan ankette 60’ıncı sıradayken, 2021’de yedinci sıraya yükseldi ve Kuzey Amerika dışındaki tüm bölgelerde en önemli 10 risk arasında yer aldı.
  • İş kesintisi küresel çapta en yüksek ikinci tehdit oldu. Asya Pasifik ve Avrupa’daki anket katılımcıları ise bu riski en yüksek tehdit olarak tanımladı.
  • Tüm bölgelerde istikrarlı olarak ilk 10 risk arasında yer alan dört risk; siber saldırılar/ veri ihlalleri, iş Kesintisi, ekonomik yavaşlama/yavaş toparlanma ve mevzuat/yasa değişiklikleri oldu.
  • Tedarik zinciri ya da dağıtım kesintileri yeniden ilk 10 risk arasına girerken, salgın ve jeopolitik etkiler nedeniyle Avrupa ve Kuzey Amerika’da en yüksek risk olarak tanımlandı.
  • En yüksek küresel riskler arasında yer almasa da işgücü kıtlığı ve yeteneği muhafaza etmeye ilişkin sorunlar Asya Pasifik ve Kuzey Amerika bölgelerinde yüksek risk skorları aldı.
  • Enerji ve doğal kaynaklar, konuk ağırlama, seyahat ve dinlence ve yaşam bilimleri alanlarında çalışan yöneticiler iş kesintisini bir numaralı risk olarak tanımladı.

İlginizi Çekebilir