SFS, yeni nesil sağlık sigortacılığını başlatıyor

 SFS, yeni nesil sağlık sigortacılığını başlatıyor

SFS, tüm branşlarda kârlı, güvenli, çevik ve akıllı sigortacılık vadeden InsureE ürün ailesinin yeni üyesi InsureE Health ile sağlık branşında da benzersiz, hızlı ve pratik çözümler sunuyor.

SFS, sigorta sektörüne inovatif, esnek ve uçtan uca sigortacılık çözümleri sunmaya devam ediyor. Pazarlama Müdürü Aslı Çolpan ve Ürün Müdürü Ayhan Durak, SFS’nin yeni ürünü InsureE Health ile ilgili açıklamalarda bulundular. Çolpan, “SFS olarak 29 yılı aşkın süredir sigorta sektörünün ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretmek gayretiyle çalışıyoruz. Bu kapsamda ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri, sektör trendlerini, son kullanıcı beklentilerini yakından takip ederek yeni trend ve teknolojilere kolaylıkla ve hızlıca adapte olabiliyoruz. Son yıllarda şirketlerin daha büyük bütçeler ayırdığı dijitalleşme süreçleri, pazara hızlı giriş ve pazarda lider konumlanma arzusu, tüketicilerin beklemeden hızlıca ürüne ulaşma iştahı; bizim de ürün yelpazemizi genişleterek yeni nesil ve katma değer sağlayan ürünleri sigorta sektörünün hizmetine sunmamıza neden oldu. Bu kapsamda yalnız bugünün değil yarının ihtiyaçlarını da karşılayarak sigorta şirketlerine rakiplerine oranla çok ciddi rekabet avantajı sağlayan yeni nesil ürünümüz InsureE’yi hayata geçirdik” dedi.

SFS Pazarlama Müdürü Aslı Çolpan

Çolpan, InsureE ürün ailesinin yeni üyesi InsureE Health’i şöyle anlattı: “InsureE ürün ailesinin bir üyesi olan InsureE Health’i de yakın zamanda sigorta sektörünün hizmetine sunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. InsureE Health çok ciddi bir araştırma ve analiz sürecinin ardından oluşturuldu. Bu süreçte ürün analiz ekibi oluşturarak 8 farklı sigorta şirketinin ürününü 32 farklı kullanıcı ile görüşerek yakından inceledik, kullanıcıların sorunlarını, ihtiyaç ve beklentilerini dinledik. Bu süreçte birçok kullanıcının pek de kullanıcı dostu olmayan ekranlarda, yüzlerce paket arasından müşteriye en uygun ürünü bulmaya çabaladığını gözlemledik. Aile poliçelerinde kişiye özel tercihler yapma imkanı vermeyen ürünler, farklı networklerde teklif kıyaslama yaptırmayan ekranlar; müşterisinin indirim talebini genel merkeze ilettikten sonra günlerce cevap bekleyen, kendi performansını ölçümleyemeyen kullanıcılar olduğunu gördük. İşte InsureE Health tüm bu gözlemler sonucunda, beklentileri bütünüyle karşılayacak şekilde sektörün en kullanıcı dostu, hızlı, pratik, esnek ve modüler ürünü olacak şekilde tasarlandı. SFS olarak InsureE Health ile artık sağlık branşında da benzersiz, hızlı ve pratik çözümlerimizle müşterilerimizin yanındayız. Bundan böyle sağlık sigortacılığında tüm dengelerin değişeceğini söyleyebilirim.”

DOĞRU VE HIZLI TEKLİF OLUŞTURMA

SFS Ürün Müdürü Ayhan Durak, “InsureE Health, SFS’nin sigortacılık bilgisi ve deneyimi üzerine sektörün ihtiyaçlarını ekleyerek güncel teknolojilerle hazırlanmış yeni bir ürün. Sağlık Sigortaları hızla büyüyen bir sektör ve 2020 yılında ortaya çıkan, tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle büyümesini ivmelendirerek sürdürmesi beklenmekte. Bu yüzden sağlık branşı sigorta sektörü için olduğu kadar SFS için de stratejik bir öneme sahip” bilgilerini verdi.

SFS Ürün Müdürü Ayhan Durak

InsureE Health’in sektörün beklentilerini karşılayacağını söyleyen Durak, “InsureE Health; tüm ürün grupları için (özel sağlık, tamamlayıcı sağlık ve seyahat sağlık) sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Özellikle etraflıca değerlendirdiğimiz ve üzerinde çokça çalıştığımız ‘doğru, pratik ve hızlı teklif hazırlama’, ‘seçilen teminatlara ve özelliklere göre sayfadan ayrılmadan fiyat güncelleme’, ‘hastane gruplarına göre otomatik karşılaştırmalı fiyat gösterme’, ‘poliçe verisini oluşturan tüm alanlar üzerinden iskonto tanımlayabilme’, ‘acenteler için sigorta şirketine iletilen indirim ve onay taleplerini iş akış sistemi içinde görme ve takip etme’ ve ‘yapay zeka destekli akıllı prim hesabı’ özellikleri ön plana çıkmakta, bu özellikler hem acenteler hem de sigorta şirketleri için rekabet avantajı ve verimlilik yaratmaktadır” diye konuştu.

Ayhan Durak InsureE Health’in faydalarını şöyle sıraladı: “Teklif oluşturma süreci; sigorta şirketinin ve acentenin iş yapış tarzına göre farklılık göstermektedir. Modüler bazda çalışan şirketler için doğru ürün, paket ve planın hızlıca seçimi şeklinde olabildiği gibi; bazı sigorta şirketleri teminat listesinden uygun olanları seçerek de teklif hazırlayabilmektedir. InsureE Health yeni web teknolojileri ile hazırlanmış kullanıcı dostu ekranları sayesinde her iki iş yapış tarzına da uygun çalışmaktadır. Ayrıca ürünün özelliklerine göre kullanıcı, ekrandaki yönergeleri izleyerek teklif oluşturmakta böylece hem teklifin doğru hazırlanması hem de ürünün özelliklerinin müşteriye daha rahat aktarılmasını sağlamaktadır.”

SEKTÖRÜN EN GELİŞMİŞ TEMİNAT TABLOSU

InsureE Health sektördeki en gelişmiş teminat tablosuna sahip. Ayakta ve yatarak muayene, tanı, tedavi, ilaç, ek tedavi, kontrol, özel teminatlar, check-up, doğum, diş, evde bakım, ambulans, rehabilitasyon gibi sınırsız teminat birimi için; günlük, vaka başı, yıllık limit tutar, yıllık limit vaka sayısı, katılım payı/tutarı, ödeme yüzdesi, muafiyet tutarı tanımlanırken; bu matris tabloya 3. boyut olarak yurt içi ve yurt dışı kapsamı ile anlaşmalı ve anlaşmasız kurumlar eklenmekte, sonuç olarak gelişmiş kübik bir teminat yapısına ulaşılmakta.

SLA SEVİYESİNDE TALEP TAKİP SİSTEMİ

InsureE Health ile birlikte sunulan Teklif Karşılaştırma Modülü ‘T-Rate’ ve Talep Takip Sistemi ‘Med-Flow’un ürüne artı güç ve değer kattığına dikkat çeken Durak, “T-Rate farklı sigorta şirketlerinden alınan teklifleri tüm detaylarıyla satır satır karşılaştırabilmekte, farklılıkları oran ve tutar olarak raporlayabilmektedir. Med-Flow ise teklif alma ve poliçe oluşturma aşamalarında Genel Müdürlük onayı gerektiren ‘indirim talepleri’, ‘sigortalı geçiş onayı’, ‘mevcut hastalık onayları’ gibi süreçleri iş akış sistemi içinde yönetmektedir. Taleplerle ilgili belirlenmiş hedef çözüm sürelerine bağlı kalarak delegasyon ve eskalasyon prosedürleri işletilmekte, acentelerin de bu süreçleri izleyebilmesi sağlanmaktadır. Acenteler taleplerinin hangi aşamada ve hangi yöneticide olduğunu, çözüm sürelerine ne kadar uyulduğunu teklif üzerinde hiç bir ek işlem yapmadan görebilmektedirler. Böylece excel veya e-mail sistemi üzerinden işletilmeye çalışılan ve zaman zaman merkezde kaybolup giden talepler yerine müşterilere hızlı ve proaktif hizmetler sunulmaktadır” açıklamalarında bulundu.

AI DESTEKLİ AKILLI PRİM HESABI

Ayhan Durak sözlerini şöyle noktaladı: “Ürünün diğer bir inovatif yönü ‘Yapay Zeka Destekli Akıllı Prim Modülü’ ile tüm risk bileşenlerine göre prim hesabı yapılabilmesidir. Prim hesabını oluşturan bileşenler ile uygun yapay zeka fonksiyonlarıyla işlenmiş kişiye özel veri ambarından gelen katsayılar bir araya getirilmekte ve daha hassas bir prim tutarı hesaplanabilmektedir. Örneğin; aynı şehirde yaşayan, aynı yaş ve meslek grubuna ait iki ayrı müşteri için yapay zeka risk değerlendirmesine göre farklı prim tutarları ortaya çıkabilmektedir. InsureE Faz-2 çalışmaları kapsamında 2021 yılının 2. yarısında piyasaya sunulacak InsureE Health ürününün yeni pek çok özelliği ve inovatif yönleriyle sigorta sektörüne çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

Avatar

Esra Nur Mocu

esra@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir