Seyahat sigortasının yolu açık

Türkiye nüfüsunun yüzde 10’luk bir bölümü 2015 yılında yurtdışına seyahat amaçlı çıkış yaparken, bu oran her yıl artmaya devam ediyor. Söz konusu artış ülke ekonomisinin büyümesi ve vatandaşlarının gelir düzeylerinin artmasıyla bağdaştırıldığında sevindirici bir durum olarak görülebilir. Peki seyahate gidilecek ülkede olası bir sağlık sorunu ile karşılaşılması, pasaportumuzu kaybetmemiz ya da bir hırsızlık olayı ile karşılaştığımızda en büyük kurtarıcımız ne olurdu? Tabii ki sigorta. Genel olarak “Seyahat Sağlık Sigortası”  adı altında yer alan poliçeler beklendiğinin aksine çok düşük rakamlara yaptırılabilirken içinde yer alan teminatlarla seyahata çıkanların en önemli gizli kahramanı konumunda.  Sektör temsilcileri söz konusu ürünlere olan ilginin her geçen yıl arttığını fakat sigortaya olan bilincin düşük olmasının etkilerinin bu ürünlerde de kendini hissettirdiğini ifade ediyorlar. Sektör temsilcileri yolun açık olduğu seyahat sağlık sigortalarının ilerleyen yıllarda pazarda önemli bir paya sahip olabileceğini de öngörüyorlar.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2015 yılında yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısı 2014 yılına göre %10.7 oranında artarak 9 milyon 256 bin 486 kişiye ulaştı. Bu sayı 2014 yılında ise 8 milyon 363 bin 966 kişi olarak gerçekleşmişti. TÜRSAB Ar-Ge Departmanı’nın TÜİK verilerinden derlediği bilgiye göre ise 2015 yılı verilerine göre en fazla seyahat 1 milyon 143 bin 377 kişi ile Gürcistan’a gerçekleşti. Bu ülkeyi sırasıyla 898 bin 919 ile Yunanistan, 659 bin 140 kişi ile Bulgaristan ve 477 bin 927 kişi ile Almanya izledi.

GEZMEK VE EĞLENMEK AMAÇLI SEYAHAT EDİYORUZ
Türk vatandaşlarının en önemli yurtdışına çıkış nedenini “gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyet” amaçlı çıkışlar oluşturdu. Buna göre, yurtdışına çıkan 9 milyon 256 bin 486 kişinin yaklaşık yüzde 42.4’ü gezi amaçlı olarak yurtdışına çıkarken iş amaçlı seyahatlerin payı yaklaşık yüzde 21.5 oldu. Akraba ve arkadaş ziyareti amaçlı yurtdışı çıkışların payı yüzde 18.5, hac sebebiyle yurtdışına çıkışların payı yüzde 4.4 olurken eğitim amaçlı yurtdışı seyahatin yurtdışına çıkışlar içindeki payı yüzde 1.5 oldu. İş amaçlı faaliyetler alanlarında Türk vatandaşlarının tercihi 115 bin 455 kişi ile ABD oldu. ABD’yi sırasıyla 108 bin 681 kişi ile Almanya izledi. TÜİK’in 2015 yılı verilerine göre akraba ve arkadaş ziyareti alanlarında Türk vatandaşların tercihi 295 bin 266 ile Bulgaristan oldu. Bulgaristan’ı sırasıyla Almanya 287 bin 641 ve 114 bin 405 kişi ile Yunanistan izledi.

1 MİLYON 730 BİN ADET POLİÇE DÜZENLENDİ
TSB verilerine göre, 2015 yılında seyahat sağlık sigortasında toplam 1 milyon 730 bin 406 adet poliçe düzenlenirken, söz konusu branşta toplam prim üretimi 68 milyon 833 bin 767 lira olarak gerçekleşti. Seyahat sağlık sigortalarında bu yılın ilk 3 ayında ise toplam poliçe sayısı 417 bin 166 adet olurken, 5 ayda üretilen prim 32 milyon 904 bin lira oldu.

9 MİLYON 256 BİN
2015’te yurt dışına çıkan kişi sayısı

1 MİLYON 730 BİN
2015’te düzenlenen poliçe sayısı

68.8 MİLYON LİRA
2015 yılındaki prim üretimi

GÜRCİSTAN
Türklerin en çok seyahat ettiği ülke


 

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen: Yurt dışı seyahatine çıkan vatandaşlarımızın %13’ü seyahat sigortası yaptırıyor

Türkiye’de sigortanın hâlâ ek bir masraf olarak görüldüğünü dile getiren Uğur Gülen, düşük sigortalılık oranının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle seyahat sigortası özelinde baktığımızda, araştırmaların, yurt dışına seyahat eden vatandaşlarımızın ancak yaklaşık yüzde 13-14’ünün seyahat sağlık sigortası yaptırdığını gösteriyor. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen bu düşük sigortalılık oranının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Uğur Gülen konuyla ilgili, “Hem yurt içi hem de yurt dışı tarafından baktığımızda bu ürünün faydaları konusunda vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmalarını sağlamak üzere yapılması gerekenler; diğer ürünler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak için yapılacaklardan farklı değil. Tüm ürünlerin faydasını anlatırken, hedef kitlemize, onları yakalayabileceğimiz her ortamda, yalın bir dille anlatmak sigorta şirketlerinin ve satış kanallarının temel işlevi olmalıdır” sözlerine de yer verdi.

‘BAGAJ KAYBI BİLE TEMİNAT ALTINDA’
Seyahat sigortalarının, yurt dışı için seyahat edenin güven içinde yolculuğunu geçirmesi için her türlü teminatı sunduğunu belirten Gülen sözlerine şöyle devam etti: “Sigortalıların yurt dışı seyahatleri sırasında, acil hastalık, kaza, aniden hastalanma ve yaralanma durumlarında, acil tıbbi yardım ya da hastane, ameliyat ve tedavi, ilaç masraflarını, acil diş tedavi giderlerini, sigortalının ambulansla en uygun ve yakın tıbbi merkeze transferini karşıladığı gibi; seyahat sırasında doğabilecek bagaj kaybı ya da zarar görmesi gibi sorunları ve uçuş kaçırma, bilet kaybı gibi riskleri de teminat altına almaktadır. Aksigorta olarak müşterilerimize, sorunsuz ve diledikleri gibi bir tatil geçirmelerini mümkün kılacak ürünler sunuyoruz. Aksigorta Seyahat Sağlık Sigortası, sigortalıların yurt dışı seyahatleri sırasında acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarını, poliçelerinde yazan limitler dahilinde teminat altına almaktadır. Aksigorta Seyahat Sağlık Sigortası, yurtdışında aniden hastalanma veya yaralanma durumunda; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilaç masraflarını 30 bin euro limitle, acil diş tedavi giderlerini ise 60 bin euroya kadar teminat kapsamına alır. Ayrıca yurt dışında aniden hastalanma veya yaralanma durumunda sigortalının ambulans tarafından en uygun ve yakın tıbbi merkeze transferini sağlar.”

‘SON DAKİKA UÇUŞLARINI DERT ETMEYİN’
Gülen, “Aksigorta Seyahat Sağlık Sigortası ürünümüz dışında daha geniş teminatlar sunduğumuz, Premium Seyahat Sigortası adında bir ürünümüz daha bulunuyor. Bagaj kaybı, bagajın zarar görmesi ve çalınması gibi durumlarda teminat sağlarken; ayrıca son dakikada uçuşun kaçırılması, pasaport bilet kaybı, yurt dışında nakit avans, gecikme nedeniyle aktarma yapılacak uçuşun kaçırılması, hukuki danışmanlık, seyahatin iptali gibi pek çok durumda da sigortalılarımızı güvence altına alıyor” diye konuştu.


Türk Nippon Sigorta Teknik, Reasürans ve Hasar Grup Müdürü Murat Dinç: Seyahat sigortası branşının gelişmesi için sigortalılar bilinçlendirilmeli

 Murat Dinç, seyahat sağlık branşının gelişmesi için, seyahat eden kişilerdeki bilinç ve güvenin yerleşmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Murat Dinç konuyla ilgili şunları söyledi: “Kişiler, genel davranış şekli olan ‘zorunlu hale getirilmemiş hiçbir işlemin yapılma şartı bulunmamaktadır’ düşünce tarzından yola çıkarak, yurt içinde yapılan seyahatler için Seyahat Sağlık Sigortası zorunluluğu bulunmaması sebebiyle  söz konusu poliçeyi yaptırmayı çok fazla tercih etmiyorlar. Bu durum poliçe yaptırmak isteyen kişi sayısının hedeflenenden çok daha az olmasına yol açıyor. Bu ürünün adetsel olarak artması için gerekli olan en önemli şey yurt içi veya yurt dışı fark etmeksizin, seyahat esnasındaki güvence ihtiyacının ortaya çıkmasıdır. Kişilerde bu ihtiyacın doğması, sadece yurt dışı seyahat sağlık sigortalarının değil, yurt içi seyahat sağlık sigortalarının da adetsel olarak artmasını sağlayacaktır. İlgili branş poliçelerinin piyasada daha çok satılabilir hale getirilebilmesi için, poliçe içerisinde yer alan standart teminatların yanına, farklı ek teminatların da ilave edilerek  müşteri memnuniyetinin üst seviyeye çıkartılması sağlanabilir.”

‘ÜRÜN İÇERİĞİ GELİŞTİRİLMELİ’
Günümüzde seyahat sigortaları denildiğinde akla ilk yurt dışı seyahat sağlık poliçesinin geldiğini dile getiren Dinç, oysa yurt içinde gerçekleştirilen seyahatlerde de, yurt dışı seyahatlerinde yaşanabilecek risklerle karşılaşmak her daim mümkün olduğunu ifade etti. Murat Dinç, “Çocukların karayolu ile çıktıkları okul ve doğa gezilerinde maruz kalabilecekleri riskler oldukça yüksektir. Konuyla ilgili duyarlılığı ve hassasiyeti sağlamak amacı ile sigorta şirketleri olarak özellikle görsel basında yer alması için çeşitli kamu spotları oluşturulabileceğini düşünüyorum. Sektör, sigortanın yaygınlaştırılması için düşük primli ve özel amaçlara yönelik sigorta ürünleri oluşturmak için sürekli çalışmalar yapmaktadır. Seyahat Sağlık Sigortaları, zorunluluğu bir kenara bırakarak düşündüğümüzde, bu tip poliçelere oldukça iyi bir örnek teşkil etmektedir. Ürün içeriklerinin zenginleştirilmesi, mevcut ürünün satış rakamlarında yükselişe geçmesine yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Merve Kuvvet
merve@sigortacigazetesi.com.tr

Yorum yazın