Sektöre taze kan: Yıllık Gelir Sigortası

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) emekli olanlar birikimlerini gelir sigortasına aktarabilecek. Böylece ömür boyu maaş alma hakları olacak. 1 Nisan’da yayınlanan ve yayın tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek olan yönetmeliğe göre, sadece BES emeklileri değil, birikmiş parasını değerlendirmek ve emekli maaşı almak isteyen herkes bu imkândan yararlanabilecek. Hazine Müsteşarlığı’nın bu yönetmeliğiyle, BES’ten yararlanıp para biriktirenlere toplu para almak yerine ömür boyu maaş hakkı doğdu. Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği’ne göre, emeklilik ve hayat şirketleri yıllık gelir sigortası düzenleyebilecek. BES’ten emeklilik hakkı kazananlar, birikimlerinin tamamını ya da bir kısmını gelir sigortasına aktarabilecek.
Yönetmeliğe göre, sigorta şirketleri düzenlenen poliçede belirlenen şartlara göre başlangıç tarihini kendi belirleyerek sigortalıya ömür boyu maaş ödeyecek ya da belirlenen süre için düzenli maaş ödemesi yapacak. Sigortalının kendi talebine göre maaş ödemesi poliçede belirtilen diğer kişilere de yapılabilecek. Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği’ne göre, belirlenen emeklilik maaşı aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olarak ödenebilecek.

56 YAŞ ALTI İÇİN AYRI ÜSTÜ İÇİN AYRI ÜRÜNLER SUNULACAK
Hazine Müsteşarlığı’nın yönetmelikte 56 yaş üstü ve altına tanıdığı olanaklar farklılık gösteriyor. 56 yaş ve üzerindeki kişilere lira cinsinden ömür boyu maaş ödenecek. Ödemeler her yıl enflasyona paralel olarak artacak ve sigorta şirketleri poliçede ödemenin başlangıç tarihini belirtecek. Sigortalının vefatı halinde, sigorta şirketleri varislere ömür boyu maaş imkânı sağlayabileceği gibi toplu tazminat da ödeyebilecekler. Yönetmeliğe göre 56 yaşın altında olanlara ise başka ürünler sunulacak.

YILLIK GELİR SİGORTASIYLA BES’E TAM GAZ
Yıllık Gelir Sigortaları’nın BES’e katkısının ne boyutta olacağı bir diğer tartışma konusu.  Hayat ve Emeklilik şirketleri arasında yönetmeliğin BES’ten ayrılmaların önüne geçebileceğini düşünenler olmasının yanı sıra sisteme destek vereceğini öne sürenler de mevcut. Şimdiye kadarki birikimi 60 bin lira civarı olan BES katılımcıları toplu parasını ömür boyu düzenli bir şekilde alma fikrine sıcak bakacaktır. Bu da yeni yönetmeliğin BES’e bir getirisi olarak kabul edilebilir.
Konuyla ilgili, Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan’ın ve Axa Sigorta Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Olgun Küntay’ın görüşlerini aldık.

YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ’NE GÖREMAAŞ DÜZENLEMESİ
● BES emeklileri ya da kişisel birikimleri olanlar yıllık gelir sigortası yaptırabilecek.
● Birikimlerin tamamı ya da bir kısmı sigorta şirketine aktarılabileceği gibi belli miktarda katkı payı ödemesiyle de sigorta yaptırılacak.
● Sigorta şirketi ödemeleri her yıl enflasyon oranına göre artacak.
● Ömür boyu maaş imkânı yanında belli süre maaş imkânı da sağlanacak.
● Emeklilik maaşı 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olarak ayarlanabilecek.
● Yıllık gelir sigortası ürünleri 56 yaş altı ve üstü için ayrı düzenlenecek.


Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan: Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği sektörde büyüme sağlayacak

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan, yıllık gelir sigortaları sayesinde maaş tutarlarının enflasyona karşı korunabileceğini ve birikimlerdeki kesintilerin en aza indirilebileceğini belirtti.

Yıllık Gelir Sigortaları’nın, kişilerin kendi belirledikleri süre boyunca ya da ömür boyu mevzuatın belirlediği hesaplamalar çerçevesinde ikinci bir maaş almasına olanak sağlayan bir sigorta olduğunu belirten Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan,  Yıllık Gelir Sigortaları sayesinde maaş tutarlarının enflasyona karşı korunabileceğini ve yatırılan birikimlerdeki kesintilerin en aza indirilebileceğini belirtti. Ayrıca aynı zamanda bu sigorta ile sigortalıların birikimleri, garanti bir getiri sunulması için uzman portföy yöneticileri tarafından da yönetilebileceğini ekledi.

‘SİSTEMDE KALMA ORANI ARTACAK’
Mehmet Bostan konuyla ilgili şunları söyledi: “Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olduktan sonra yürürlüğe alınabilen emeklilik gelir sigortaları dışında mevcut birikimlerle maaş alma olanağı sağlayan Yıllık Gelir Sigortaları’nın da sisteme sunulmasının tasarrufların korunmasına ve sistem içinde kalmasına katkı sağlayacaktır. Yıllık Gelir Sigortası, emeklilik döneminde düzenli bir gelir kaynağı sağlayacaktır. Aynı zamanda ömür boyu irat; yani sermayeye bağlı olarak gelir elde edilebilen ürünlerle de uzun yaşam riskine karşı sigortalıyı koruyacaktır.”
İrat sigortalarının, emeklilik sisteminde yer alan şirketlerin ürün çeşitliliğini artırarak katılımcılara ömür boyu maaş seçeneği sunması ve sektörü hayat sigortacılığı açısından canlandırmasının beklenmediğini dile getiren Bostan, katılımcıların sadece maaş geliri sağlamak adına mevcut birikimlerini de sisteme dahil edebileceklerini ifade etti.

‘YENİ YÖNETMELİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ’NE DE YARDIMCI OLACAK’
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği’yle birlikte, 56 yaş ve üzerindeki kişilere ömür boyu irat ödeyen ürünler sunulması planlanırken, irat ödemeleri ise hemen başlayabilir veya en fazla 5 yıl ertelenebilir olacak.  56 yaşın altındaki kişilere ise hemen veya belirli bir süre sonra başlayan, ömür boyu veya belirli bir süre için irat ödeyen, ürünler sunulması planlanmaktadır. Vakıf Emeklilik’in sisteme destek amaçlı ürün çalışmaları olduğunu belirten Mehmet Bostan, “Vakıf Emeklilik yıllık gelir sigortasıyla bağlantılı iki farklı yaş grubuna özel ürünler oluşturmak için çalışmalara başladı. Bu ürünler 56 yaş ve üzeri kişiler ile elli altı yaşın altındaki kişilere sunulabilecek” diye açıklama yaptı.

‘SİSTEME DIŞARIDAN GİRİŞ BEKLENİYOR’
Mehmet Bostan, yönetmeliğin sistemin büyümesine katkı sağlayacağını belirtti ve ekledi: “Gerek var olan sigortalıların, gerekse sisteme katılacak potansiyel katılımcılar için özellikle ömür boyu maaş garantisi sağlayan ürünlerin emeklilik dönemlerinde cazip olacağını düşünmekteyiz.”
Yıllık Gelir Sigortası’nın hacminin önemli bir bölümünü BES’ten emekli olacak katılımcıların sağlayacak olmasını Bostan şu şekilde açıkladı: “BES’ten emekli olan katılımcılar arttıkça bu hacim de büyüyecektir. BES’ten emekli olacak sigortalıların birikimleri ile alacağı ve aynı zamanda emeklilik dönemi boyunca maaş ödemesi (ömür boyu) yapacak bu sigorta ürününün BES’e giriş için önemli bir avantaj oluşturacağını düşünüyoruz.”


Axa Sigorta Başkan ve İcra Kurulu Üyesi (Hayat ve Emeklilik) Olgun Küntay: BES’ten emekli olanların yıllık gelir sigortasına ilgisi başta sınırlı olur

Axa Sigorta Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Olgun Küntay, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği ve devlet katkısının da etkisiyle BES’in gelişimini sürdüreceğini dile getirdi.

Axa Sigorta Başkan ve İcra Kurulu Üyesi (Hayat ve Emeklilik) Olgun Küntay, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği’nin hem hayat sigortacılığı hem de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Küntay, BES’ten emekli olup birikimlerini yıllık gelir sigortası çerçevesinde değerlendirmek isteyen katılımcılar için düzenlenecek ve ömür boyu maaş ödemesini içeren poliçelerin 56 yaş ve üzeri kişilere sunulacak ürünler kapsamında değerlendirileceğini söyledi.
Küntay konuyla ilgili olarak, BES’ten emekli olup Yıllık Gelir Sigortası’nı tercih eden katılımcıların Yıllık Gelir Sigortası düzenleyebilen bir emeklilik şirketine başvurmaları gerektiğini dile getirdi.

‘YÖNETMELİĞİN SATIŞLARA ETKİSİ GÜN GEÇTİKÇE ARTACAK’
Yönetmelikle birlikte satış sürecinde Yıllık Gelir Sigortası’nın üzerinde daha çok durulacağını ve katılımcı adaylarına sunulacak muhtemel bilgiler arasına tahmini maaş tutarının ekleneceğini öngördüklerini belirten Küntay,  bununla birlikte yeni yönetmeliğin satışlar üzerindeki etkisi ile emeklilik hakkını elde eden katılımcıların Yıllık Gelir Sigortası’na göstereceği ilginin başlangıçta sınırlı olacağını düşündüklerini ekledi.
Küntay ayrıca, “Emekli olanların ne kadarının parasını alıp sistemden çıktığı ile ilgili elimizde net bir bilgi bulunmamakla birlikte emekli olanların büyük kısmının bu şekilde sistemden ayrıldığı tahmin edilmektedir. Emekli olanların küçük bir bölümü ise sistemde kalıp programlı geri ödeme uygulamasını tercih etmektedir. 31.12.2013 tarihi itibarıyla Yıllık Gelir Sigortası’nı tercih eden bir katılımcı bulunmamaktadır. 27.03.2015 itibarıyla emekli olan toplam katılımcı sayısı 18.064 olup, yeni yönetmelik ile birlikte toplu para alarak sistemden çıkan katılımcıların başlangıçta küçük bir bölümünün Yıllık Gelir Sigortası alarak sistemde kalacağını düşünmekteyiz” sözleriyle yeni yönetmeliğin sistemde kalmaları artıracağını belirtti.

‘DEVLET KATKISI ETKİSİ HENÜZ TAM OLARAK GÖRÜLMEDİ’
Olgun Küntay, Emeklilik Gözetim Merkezi 2012 Gelişim Raporu’na göre 2012 sonuna kadar düzenlenen sözleşmelerin yüzde 31.5’i sistemden çıktığını, 2013 Gelişim Raporu’na göre ise 2013 sonuna kadar düzenlenen sözleşmelerin yüzde 30.1’i sistemden çıktığını ifade etti. Küntay konuyla ilgili olarak şunları ekledi: “Katkı uygulamasının başladığı 2013 yılında çıkışlarda sınırlı da olsa bir düşüş kaydedilmekle birlikte henüz devlet katkısının etkisinin tam olarak ortaya çıktığı söylenemez. Emekli olan katılımcılara ait sözleşmelerin önemli bölümü birikimli hayat sigortasından Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarılmış olup, Bireysel Emeklilik Sistemi 2013 Gelişim Raporu’nda 31.12.2013 tarihine kadar emekli olan kişilerin ortalama birikim tutarının 66.150 lira olduğu görülmektedir.”

 

Yorum yazın