SEKTÖR kadınlarla yükseliyor

Towers Watson’ın 300’ün üzerinde şirkette ve sektörel verilere dayanarak yaptığı incelemeye göre, emeklilik şirketleri dahil olmak üzere Türkiye sigorta sektöründe görev yapan kadınların oranı bugün itibarıyla yüzde 55 seviyesinde bulunuyor. Sigorta sektöründe kadın istihdam oranı bu kadar fazlayken, yöneticiler arasında kadınların oranı ise yalnızca yüzde 37. En yüksek oranda kadın istihdamına sahip bulunan sigorta sektörü, kadın yönetici oranı açısından dördüncü sırada yer alıyor.  En çok kadın yönetici ise perakende ve ilaç sektöründe görülüyor. En yüksek kadın istihdam oranına sahip ilk 3 iş alanı, kadın yönetici oranı olarak incelendiğinde aynı performansı ortaya koyamıyor.
Bununla ilgili olarak sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinin kadın yöneticlerinden sigorta sektöründe kadın istihdamının lider konumunda olmasıyla ilgili değerlendirme yapmalarını istedik. Onlar da sigorta sektöründe kadın istihdam oranı bu kadar fazlayken, sektördeki yöneticiler arasında kadınların oranının neden bu kadar düşük olduğu ve nasıl yukarı çekilebileceğine dair yorumlarda bulundular.


GENERALI SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ MİNE AYHAN: Hedefimiz daha fazla kadının üst yönetime gelmesini sağlamak

Generali Sigorta’da kadın çalışan istihdam oranının yüzde 53’le sektöre paralel olduğunu söyleyen Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, 274 çalışanlarının arasında 145 kadın çalışan olduğunu belirtti ve şunları söyledi:
“Öncelikle bir kadın yönetici olarak yıllardır içinde bulunduğum sektörde bu düzeyde kadın çalışan yoğunluğunun varlığı beni çok mutlu ediyor. Sigorta sektörü diğer pek çok sektörden daha güçlü bir şekilde güven duygusunun merkeze oturduğu sektördür. Şeffaf bir iletişim ve empati müşterilerin özellikle değerli gördüğü özellikler arasındadır. 2014 yılında 2 bin 849 sigorta müşterisi ile yapılan bir çalışma kişilerin başlarına bir şey geldiğinde duygusal anlamda da tatmin olmaları ve destek görmeleri gerektiğini ortaya çıkardı. Bu sonuç sigorta sektörünün aynı zamanda empati yetkinliği yüksek, karşı tarafa güven veren ve beraberinde koruma ihtiyacını karşılayacak iş gücü ile hizmet vermesi gerektiğini çok net bir şekilde yansıtmaktadır. Kadınların da bu özellikleri daha fazla taşıdığını düşünüyorum.”
Mine Ayhan, Generali Sigorta’nın bağlı bulunduğu Generali Grubu’nun da kadın işgücünü desteklemek için önemli adımlar attığını dile getirdi. 2014 yılında Grup bünyesinde Barselona’da yapılan bir toplantıda Kadın Liderler için özel bir çalıştay gerçekleştirildiğini söyleyen Ayhan, uygulamaya konulan iç mentorluk programı ile daha çok kadının tepe yöneticisi olma yolunda başarıyla ilerlemesini hedeflediklerini söyledi. Ayhan, Türkiye’nin de içinde bulunduğu EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinin pilot bölge seçildiğini söyledi.


ACE EUROPEAN GROUP TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ EBRU GÜRTAN: Kadınlar farklı bakış açısına sahip

ACE European Group Türkiye Genel Müdürü Ebru Gürtan, iş hayatında kadın olmanın birtakım zorlukları beraberinde getirdiğini söyledi. Bu durumun aynı zamanda pozitif etkilerinin olduğunu belirten Gürtan sözlerine şöyle devam etti: “Araştırmalar gösteriyor ki kadınlar olaylara ve süreçlere daha farklı bir açıdan bakabiliyor. Hatta yönetim seviyesinde kadınların sayısının artmasının küresel ekonomik krizlerin önüne geçtiği iddia ediliyor. McKinsey’nin araştırmasına göre yöneticilerin yüzde 72’si çeşitliliğin finansal performansa doğrudan yansıdığına inanıyor. Finans ve sigorta sektörü çeşitlilikten olumlu etkileniyor. Türkiye’de finans sektöründe kadın çalışan oranının hayli yüksek olması da mutluluk verici. Sektörümüzde kadın istihdamı açısından bu olumlu gelişmelerin memnuniyetiyle, sigorta alanında faaliyet gösteren firmaların bu farkındalığı yayarak diğer sektörlere örnek olmasını umuyorum.”
Ebru Gürtan, Türkiye’deki sigorta sektörüne yabancı yatırımcıların yoğun ilgisi olduğunu belirtti. Uluslararası standartların ve çeşitliliğin yaygınlaşmasını beraberinde getiren yabancı yatırımların artmasıyla olumlu etkinin artarak süreceğini düşündüklerini söyleyen Gürtan, bu durumun zamanla kadın yönetici sayısını artıracağını söyledi. Küresel bir şirket olduklarını belirten Gürtan, çalışanlar arasındaki kadın-erkek dağılımına büyük önem verdiklerinin altını çizdi.


ANADOLU SİGORTA 1. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FİLİZ TİRYAKİOĞLU: Kadın yönetici sayısı da artacak

Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu sigorta sektöründe kadın istihdamının lider konumunda olmasının nedenlerini şöyle açıkladı:
“Ülkemizdeki sigorta şirketleri, farklı seviyelerde kurumsal kimliğe sahip kuruluşlardır. Bu durum, çalışanlar için güven ve istikrar anlamına gelmektedir. Ayrıca gelişmekte olan sektörlerin içinde yer alan sigortacılık, çalışanlar tarafında, net görev tanımları ve uzmanlıklar çerçevesinde, uzun ömürlü bir kariyer fırsatı da sunmaktadır. Yan haklar, yüksek kaliteli çalışan profili, sektörle birlikte çalışanlara yapılan gelişim yatırımları gibi birçok etken, kadın istihdamının sigortacılıkta yüksek olmasına sebep olmaktadır.”
Filiz Tiryakioğlu Türkiye’de kadınların aktif olarak çalışma hayatına girmelerinin göreceli olarak yeni olduğunu söyledi. Özellikle 2000’li yıllarda çalışma hayatında daha fazla görülen kadın çalışanların, kıdem faktörü sebebiyle, üst yönetimlerdeki erkek yönetici sayısına oranla daha düşük kaldığını belirten Filiz Tiryakioğlu sözlerine şunları ekledi: “Ayrıca kadınların, iş hayatı süreçlerindeki fizyolojik etkenler ve emeklilik yaşı doğrultusunda, aile hayatını daha fazla tercih etmeleri de, yöneticilik oranını etkileyen bir faktör olarak sayılabilir. Sigorta sektöründeki kadın yönetici oranın ilerleyen dönemlerde mutlak surette artacağını düşünüyoruz. Kadın çalışanlarımızın azmi, başarı odaklılıkları ve çalışkanlıkları; ilerleyen dönemlerde, yöneticiler arasındaki oranlarını da yukarılara taşıyacaktır.”


EULER HERMES GENEL MÜDÜRÜ ÖZLEM ÖZÜNER: Kadın çalışanları destekleyen programlar geliştirilmeli

Özüner, TSB’nin 2014 yılı istihdam verilerine göre sektörde çalışanların toplam sayısının 12 bin 565, bunun yaklaşık yüzde 55’inin ise kadın çalışanlar olduğunu söyledi. Özüner, sigorta sektörünün, sigorta şirketlerine ek olarak reasürans şirketleri, acente ve broker gibi sigorta aracıları gibi kanallardan oluşmasının da etkisiyle önemli bir istihdam sağladığını belirtti.  Avrupa merkezli bir şirket olduklarını belirten Özlem Özüner, Euler Hermes yüzde 23’lük üst düzey kadın çalışan oranı ile yüzde 14 olan Avrupa ortalamalarının üzerinde kadın yöneticiye sahip olduklarını belirtti ve şöyle devam etti:
“Genel olarak Türkiye’deki finans sektörüne baktığımızda da kadın çalışanların sayısının erkeklere oranla daha fazla olduğunu görüyoruz. Böylece bu sektöre emek vermiş kadınların yükselme şansı da oluyor. Gördüğüm kadarıyla sigortacılık sektöründe bu denge biraz daha erkek yöneticilerden yana. Sektörümüzde, kadın yönetici oranını da yukarı çekebilmek için firmalar çeşitlilik politikaları geliştirmeleri ve uygulamalılar. Kadın çalışanları destekleyen özel programlar geliştirmelerinin de faydalı olacağını düşünüyorum.”


NN HAYAT VE EMEKLİLİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BAŞAK BELELİ: Kadınların sıcak iletişim yeteneği sigorta sektörü için büyük kazanç

NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Başak Beleli kadınların iş dünyasındaki temsiliyetinin her geçen gün arttığını görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Kadınların her alanda ‘Ben de varım’ demesini, cinsiyet eşitliği açısından olmazsa olmaz olarak gördüklerini söyledi.
Beleli, bilim, ekonomi, politika ve daha birçok alanda önemli başarılara imza atan kadınların sayısının hızla arttığını ifade etti.
Sigortanın fazlasıyla insan odaklı bir sektör olduğunu belirten Beleli sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimiz bizden ilgi bekliyor. Belli aralıklarla kendileriyle iletişime geçilmesini ve o şirketi seçerek iyi bir seçim yaptıklarının adeta kendilerine kanıtlanmasını istiyorlar.
Olaylara farklı yaklaşımımız, planlı ve sistematik çalışma tarzımız ve önsezilerimiz bizi daha ön plana çıkarıyor. Ayrıca birçok işi bir arada yapabilme yeteneğimiz sayesinde çok iyi bir takım oyuncusu olarak hareket edebiliyoruz.”
Başak Beleli, kadınların empati yeteneklerinin sigorta sektöründe öne çıktığını belirtti.
NN Hayat ve Emeklilik dünyasından bir örnek vermek istediğini söyleyen Beleli şunları söyledi: “Markamızın uzun dönemli iletişim stratejisinin temelini oluşturan ‘Önce Sen’ yaklaşımımızı bile, kadın çalışma arkadaşlarımızın bir anne, eş ve arkadaş olarak çok daha iyi anlatabileceğini düşünüyorum. Çünkü kendi aile yaşantımız ile müşterimizin hayatı arasında kolaylıkla empati kurabilir, bu duyguyu onlara rahatlıkla geçirebiliriz.
Kadınların ön plana çıkan özelliklerinin yanı sıra sigorta sektörünün ülkemizde hızlı büyümesi ve sunduğu kariyer olanaklarının da kadın çalışma arkadaşlarımızın bu sektörü seçmesinde önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum.”
Beleli, Türkiye’nin, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği endeksinde 69’uncu sırada olduğunu düşünürsek sigortacılık sektörü açısından yüzde 37’lik kadın yönetici oranının hiç de küçümsenecek bir rakam olmadığını belirtti.
Bu rakamı daha yukarılara çıkarmanın kadınların elinde olduğunu söyleyen Beleli konuyla ilgili şunları söyledi: “Kadınlar küçük yaşlarda sorumluluk bilinciyle yetişiyor ve bunu ileride iş hayatına da yansıtıyor. İşte bu sorumluluk bilinci sayesinde sigorta sektöründe ve tüm sektörlerde kadınların önünü açık görüyorum. Şirketimizde 192 kadın çalışan mevcut. Bu toplam çalışan sayımızın yüzde 59’u. Ayrıca 8 üst düzey yöneticimizden 3’ü kadın yönetici. Bu rakamlar kadın istihdamına verdiğimiz önemi kanıtlıyor.”


COFACE SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ BELKIS ALPERGUN: Yöneticilerimizin yarısından fazlası kadın

Kadınların dikkat ve sabır isteyen işlerde daha başarılı olduğunu söyleyen Coface Sigorta Genel Müdürü Belkıs Alpergun, bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyor. Bu oranı koruması gerektiğini belirten Alpergun, diğer sektörlerde de cinsiyet eşitliğinin gözetilmesinin şirket başarısı açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Alpergun sektör başarısının ve genel ekonomi ortamının sağlıklı olmasının şirket başarısına bağlı olduğunu söyledi.
Erkekler için geliştirilen yönetici yetiştirme yöntemleri eski moda hale geldiğini söyleyen Belkıs Alpergun sözlerine şöyle devam etti: “Taktik ve teknikler değişti.  Çok yönlü düşünme becerisini zaten her an kullanmak zorunda olan kadınlar, iş yönetimi konusunda da başarılı olduklarını çoktan netleştirdi. Hâlâ bunu görmezden gelenler var ama çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Önemli olan kadınların kafasında da yer etmiş ‘bana engel olurlar’ düşüncesini tamamen yok etmek. Evlilik, sosyal yaşam, çocuk sahibi olmak gibi konular bugünün iş dünyasında teknoloji sayesinde kolayca üstesinden gelinebilecek konular. Coface Sigorta olarak 7 senelik bir şirketiz, yüzde 55 çalışanımız kadın, yöneticilerimizin ise yüzde 53’ü kadın.”


BNP PARIBAS CARDIF TÜRKİYE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EBRU TAŞÇI FİRUZBAY: Çalışanlarımızın yüzde 60’ı kadın

Sigorta sektörünün, korumaya odaklanan, insan ilişkilerinin titizlik ve hassasiyetle yönetilmesi gereken bir yapıya sahip olduğunu belirten  BNP Paribas Cardif  Türkiye İnsan Kaynakları ve Organizasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşçı Firuzbay, sigorta  sektörünün bu özellikleri ile kadın istihdamına uygun olduğunu ifade etti. Sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kurumsal yapıya sahip olmaları, çalışma düzenleri, çalışan haklarına gösterilen hassasiyetin kadın işgücü tarafından tercih edilmesini sağladığını belirtti.
BNP Paribas Cardif Türkiye olarak kadın istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Ebru Taşçı Firuzbay sözlerine şunları ekledi: “Çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 60’ı kadınken, icra kurulu üyelerimizin kadın-erkek oranının da neredeyse eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yine şirketimiz özelinde baktığımızda anne ve anne adayı çalışanlarımız için geliştirdiğimiz farklı uygulamalar da kadın çalışanlar tarafından tercih edilmemizde rol oynuyor.”
Kadınların yöneticilik pozisyonlarında daha az var olmasının sigorta sektörüyle birebir ilintili olmadığını söyleyen Taşçı, bunun Türk iş dünyasındaki genel görünümle paralel olduğunu ifade etti. Taşçı sözlerine şunları ekledi: “Özellikle geçmiş dönemlerde kadın iş gücünün evlilik ve annelik gibi nedenlerle çalışma hayatını ikinci plana almasının doğal bir sonucu gibi görünüyor.  Ancak iş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak, gerek sigorta sektörü özelinde gerekse genel istihdamda yeni jenerasyonun çalışma hayatındaki azimli ve kararlı performansları sayesinde kısa dönemde bu farklılığın ortadan kalkacağını ve kadınların yöneticilik pozisyonlarında ağırlığının artacağını düşünüyorum.”

 

04-15-sektordekadinlartablo

 

Yorum yazın