SEDDK’dan hekimlerin mahkeme ücretlerinin avans olarak ödenmesi hakkında duyuru

 SEDDK’dan hekimlerin mahkeme ücretlerinin avans olarak ödenmesi hakkında duyuru

SEDDK, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamındaki Makul Giderler Hakkında Sektör Duyurusu II yayımladı.

Kurum tarafından 24 Mart 2021 tarihli Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamındaki Makul Giderler Hakkında Sektör Duyurusu’nda Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın (Genel Şartlar) ‘makul giderlere karşı teminat sağlanması’ hükmü çerçevesinde dava sonucuna göre takdir edilen tazminat tutarı esas alınarak sigortacı tarafından sigortalı hekime ödeneceği belirtilmişti.

Söz konusu duyuruda bazı hususların açıklanması ihtiyacından ikinci bir Sektör Duyurusu yayımlandı.

Buna göre Genel Şartlar’ın “Giderlerin Ödenmesi” başlıklı B.3.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca sigortalı hekimin talebi üzerine vekalet veya hukuki danışma ücretini aşmamak kaydıyla asliye mahkemeleri için öngörülen ücret sigortacı tarafından sigortalı hekime dava sonucundan bağımsız olarak fer’i müdahil olunduğunu gösterir belgelerin sunulması sonrası avans olarak ödendiği belirtildi.

Sigortalı hekime avans olarak ödenen tutarın maktu tutardan daha yüksek olması durumunda avans olarak ödenen tutar bu tutardan mahsup ediliyor.

Fer’i müdahalenin söz konusu olması halinde tek bir olay için birden fazla vekalet veya hukuki danışma ücreti söz konusu olursa bunlardan yalnızca birinin makul gider olarak ödeneceği belirtildi.

Ayrıca, bu Sektör Duyuruları kapsamında yapılacak ödemeler sadece makul gider olarak değerlendirilen fer’i müdahale durumunda müdahil olan hekimin katlanacağı ödemelere ilişkin olduğu ve yargılama giderlerine ilişkin hükümlerin saklı olduğu ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir