Pandeminin eğitim riski yaratması sigortaya olan ihtiyacı artıracak

 Pandeminin eğitim riski yaratması sigortaya olan ihtiyacı artıracak

Eğitim sigortası geleceğimizin yatırımı olan çocukları güvence altına alıyor. Pandemi ile birlikte eğitim hayatında da birçok değişim yaşanırken, sektör temsilcileri bu dönemde eğitim sigortasının öneminin ve bu ürüne duyulan ihtiyacın arttığına dikkat çekiyor.

Kötü olaylar veya kazalar her an herkesin başına gelebilir. Kazaların ne zaman meydana geleceğini bilemesek dahi bu tarz talihsiz olaylar gerçekleşmeden önce önlemi sigortayla alabiliyoruz. Bu düşünce ile hareket eden ve geleceğimizin sigortası olan çocuklarımız için güvence sağlamak isteyen aileler eğitim sigortasına başvuruyor. Çocukları dünyaya geldiği andan itibaren onları korumak ve iyi bir gelecek sunmak için çabalayan aileler, eğitim sigortası ile birlikte çocuklarının profesyonel hayatlarının ilk adımı olan eğitime güvence sağlıyor. Sigortalının vefat etmesi veya sürekli sakat kalması durumunda, poliçede ismi kayıtlı öğrenciye ait ödemesi üstlenilen taksite bağlı tüm yıllık eğitim, servis ve yemek harcamaları poliçede kayıtlı azami bedele kadar teminata dahil. Sigortalının başına gelebilecek beklenmedik risklere karşı güvence sağlayan eğitim sigortasını 18-65 yaş arası herkes yaptırabilirken aynı zamanda sigortayı yaptıran kişinin çocuğun annesi veya babası olması zorunluluğu bulunmuyor. Eğitim güvencesi sağlanacak çocuğun yakın bir akrabası da bu sigortadan faydalanabilir.

PRİM TUTARI YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Çocuklar üzerinde koruyucu bir kalkan görevi gören eğitim sigortasının ödenecek prim tutarı birçok kritere göre değişiklik gösteriyor. Örnek bir senaryo üzerinden durum daha net anlaşılacaktır. Bugün 45 yaşında olan ve 1 çocuğuna eğitim sigortası yaptırmak isteyen bir sigortalının, çocuğunun eğitiminin 4 yıl sonra tamamlanması ve eğitim masrafları için yıllık 50 bin lira bütçe ayırması halinde ödeyeceği prim tutarı aylık 145 lira oluyor. Kişinin başına bir kaza gelmesi durumunda eğitim sigortası yapılan çocuğun eğitim harcamalarını karşılayacak eğitim sigortası teminatı, kalan yıllara göre değişiyor. Bu rakamlar çocuğun eğitiminin kaç yıl sonra biteceği, kaç çocuğa eğitim sigortası yapılacağı ve sigorta yapan kişinin yaşına göre değişiklikler gösteriyor.

PANDEMİ EĞİTİMDE KAFALARI KARIŞTIRDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de sosyal hayattan ekonomiye, iş durmasından eğitime kadar birçok alanda büyük etkiler yaratan COVID-19 pandemisi okullarda öğretimin devam edip etmeyeceği konusunda birçok soru işareti yarattı. Koronavirüse karşı alınan ilk önlemlerin biri de eğitim-öğretim hayatında oldu. Anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim, lise, üniversite ve diğer çeşitli eğitim merkezlerinde öğrenim gören milyonlarca öğrenci ve eğitim veren öğretmen ve akademisyenlerin büyük risk grubunda olduğu bu süreçte eğitim hayatına bir süre ara verildi. 16 Mart tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın eğitim-öğretim hayatının 3 hafta tatil edilmesini açıklamasıyla başlayan bu süreçte ana gündem maddelerinden biri de uzaktan eğitim oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime dair yaptığı açıklamada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden eğitimlerine devam edileceğini söyledi. Yaşanan son gelişme ile birlikte virüs riskinin ciddiyetini korumasından dolayı eğitimin kademeli olarak devam edileceği duyuruldu. Sadece ilkokul 1. sınıflar için 21 Eylül tarihinde yüz yüze başlayan eğitimlerin, diğer tüm öğrenciler için uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi kararı alındı. Üniversiteler için de 16 Mart tarihinden itibaren başlayan uzaktan eğitim sürecinin, salgının etkilerinin hafiflemesi veya tamamen bitmesine bağlı olarak devam edeceği öngörülüyor.

EĞİTİMDE DEVAM RİSKİ BULUNUYOR

Pandemi sürecinde alınan birçok karar ve değişiklik gösteren durumlar ile hem öğrencilerin hem de velilerin belirsizlik yaşaması eğitim sigortalarına da yansıyacağı görülüyor. Görüşlerine başvurduğumuz sektör temsilcileri; eğitimin garanti altına alınmasının sadece pandemi süreci ile sınırlandırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Ebeveynlerin hayatlarının çocukların eğitim hayatını etkilediğine dikkat çeken Doğa Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer, “Bu dönemde eğitimlerin uzaktan da olsa yürümesi, çocuklarımızın ebeveynleri tarafından finanse edilmesi için de ebeveynlerin çalışma hayatlarına devam etmesi gerekiyor. Ebeveynlerin çalışma ortam ve koşullarının uygun olması, sağlık örgütlerinin belirlemiş olduğu çerçevede korunması gerekiyor” şeklinde konuştu. Demir Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eren ise pandemi döneminde eğitim ve eğitim sigortalarının durumu ile ilgili şunları söyledi: “Gelişen toplumsal iletişim ve nüfus artışları sonucu bu gibi yeni viral hastalıkların ortaya çıkacağını ve kolaylıkla pandemi yaratacağını göreceğiz. Yani artık sadece sağlık sorunu olan ebeveynler değil herkes risk altında, dolayısı ile çocukların eğitiminin devamlılığı da risk altında. Tüm bunlar dikkate alındığında eğitim sigortasının öneminin arttığı, ihtiyacın belirginleştiğini söylemek mümkün.”


DOĞA SİGORTA TEKNİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET TÜMER: Ebeveynlerin çalışma ortamı eğitimde riskleri artırıyor 

“Ebeveynlerin çalışma ortam ve koşullarının uygun olması, sağlık örgütlerinin belirlemiş olduğu çerçevede korunması gerekiyor. Bu koşulları sağlayamayan ebeveynlerin eğitim riskini artırabileceği yönünde bir öngörümüz bulunuyor.”

Pandeminin eğitim sürecini etkilemesi ile ilgili yorumlarda bulunan Doğa Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer, “Bütün dünyayı etkisine alan ve ülkemizde de etkisini gösteren bu pandemi döneminin eğitim sürecini de etkilemesi çocuklarımıza sosyalleşmede negatif yönde yansıdı. Eğitimin sadece çözülen işlemler ve ezberlenen diğer konular olmasının dışında öğretmenin öğrenciye, öğrencinin diğer öğrenciye ve sınıfın tüm öğrencilere etkisi bu dönemde ikinci planda kaldı. Uzmanların da bu dönemdeki öğrencilere sosyalleşme konusunda eksiklik yaratacağı hususunda görüşleri bulunuyor. Bu eğitim sürecinde hasar taleplerinde bir artış olacağı yönünde bir etki yaratmayacağı inancındayız. Ama yine de insanlık olarak sağlık örgütlerinin söyledikleri gibi aşıdan ziyade korunmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

‘HEPİMİZ SORUMLULUK ALMALIYIZ’ 

Mehmet Tümer, ebeveynlerin hayatlarının çocukların eğitim hayatını etkilemesi ile ilgili şunları söyledi: “Eğitimin kuşaktan kuşağa aktarılan bir hazine olduğunu düşünürsek sadece pandemi değil her dönem önemli. Bu dönemde eğitimlerin uzaktan da olsa yürümesi, çocuklarımızın ebeveynleri tarafından finanse edilmesi için de ebeveynlerin çalışma hayatlarına devam etmesi gerekiyor. Ebeveynlerin çalışma ortam ve koşullarının uygun olması, sağlık örgütlerinin belirlemiş olduğu çerçevede korunması gerekiyor. Bu koşulları sağlayamayan ebeveynlerin eğitim riskini artırabileceği yönünde bir öngörümüz bulunuyor. Modern insanın yaşamında zaten sigortaya her dönemde ihtiyaç vardır. Ancak hepimizin sorumluluk almasıyla bunun üstesinden geleceğimize inancımız tam.”

‘HER EBEVEYN YAPTIRMALI’

Ailelerin çocuklarının eğitimini garanti altına almasının sadece pandemi süreci ile sınırlandırılmaması gerektiğine dikkat çeken Mehmet Tümer, “Hepimizin yaşamında değişik risk altında bulunduğumuz aşikâr. Örneğin; çalışan kesim olarak trafikte, alışverişte, eğitimde vb. yerlerde bir sürü risk ile karşı karşıyayız. Bizden sonra neslimizi devam ettirecek çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlayabilmek açısından hakları olan eğitimi de sağlamamız gerekiyor. Çocuklarımızın geleceğini teminat altına alabilmek adına eğitim sigortasının gerekliliği ortada. Bu bilincin yaygınlaştırılması ile eğitim sigortasına verilen önemin artacağına inanıyoruz. Eğitim sigortasını her ebeveynin yaptırması gerekli olup, almış oldukları teminatların gerçek hayat ile mukayesesini yapmaları gerekli” açıklamalarında bulunarak sözlerini noktaladı.DEMİR SAĞLIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BÜLENT EREN: Eğitimin devamlılığı risk altında

“Gelişen toplumsal iletişim ve nüfus artışları sonucu yeni viral hastalıkların ortaya çıkacağını ve kolaylıkla pandemi yaratacağını göreceğiz. Yani artık sadece sağlık sorunu olan ebeveynler değil herkes risk altında, dolayısı ile çocukların eğitiminin devamlılığı da risk altında.”

Koronavirüs pandemisi sürecinde eğitim sistemi ve tazminat talepleri ile ilgili görüşlerini aktaran Demir Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eren, “Pandemi nedeniyle tüm eğitim sistemi, bazı sınıflar hariç olmak üzere uzaktan eğitim yöntemi ile devam ediyor. Okulların uzaktan eğitim yapıyor olmasının tazminat taleplerine direkt bir etkisi bulunmamakla beraber genel olarak pandemi sebebiyle sigortalılar gerçekten gereklilik olmadıkça sağlık kurumlarına gitmemeyi tercih ediyorlar” açıklamalarında bulundu. Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eren oluşan bu durumun tazminat talepleri tarafında ise hafif bir azalma yarattığına dikkat çekti.

‘SİGORTA GEREKLİLİĞİ ORTAYA ÇIKARIYOR’

Bülent Eren, yeni dönemde eğitim tarafında sigorta ihtiyacında gördüğü değişiklikleri ise şu şekilde aktardı: “Eğitim için oldukça riskli bir dönemden geçiyoruz. Eğitim kalitesinin sorgulanabilmesi yanında çocukların eğitiminin devamlılığı da risk altında. Özellikle pandemi nedeniyle hastalığın yaşlı-genç ayırmaksızın ölümcül sonuçları olabildiğini görüyoruz. 

Bu gerçek ise eğitimi finanse eden ebeveynlerin, hiçbir hastalığı olmadığı için sigorta ihtiyacı olmamış olsa da artık bir sigorta gerekliliği ortaya çıkarıyor.”

‘İHTİYAÇ BELİRGİNLEŞTİ’

Eren, “Evvelce sadece ileri yaşta olan veya bazı sağlık riskleri olan kişiler çocuklarının eğitiminin devamlılığını garanti altına almak için sigorta alma ihtiyacı hissediyordu. Kanaatimce gelişen toplumsal iletişim ve nüfus artışları sonucu bu gibi yeni viral hastalıkların ortaya çıkacağını ve kolaylıkla pandemi yaratacağını göreceğiz. Yani artık sadece sağlık sorunu olan ebeveynler değil herkes risk altında, dolayısı ile çocukların eğitiminin devamlılığı da risk altında. Tüm bunlar dikkate alındığında eğitim sigortasının öneminin arttığı, ihtiyacın belirginleştiğini söylemek mümkün” şeklinde konuştu.

Avatar

Esra Nur Mocu

esra@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir