Nüfus gelişimi de BES’e işaret ediyor

 Nüfus gelişimi de BES’e işaret ediyor

Nüfus verileri incelendiğinde genç ve çalışan nüfus artışının yaşlı nüfus artışından daha az olduğu, beklenen yaşam süresi uzarken, beklenen sağlıklı yaşam süresinin ise azaldığı gözlemlendi. Bu durumların SGK üzerinde yaratacağı etkiler düşünülerek, kişilerin emeklilik dönemine ilişkin planlarını tekrar gözden geçirmesi ve BES gibi uzun vadeli tasarruflara yönelmeleri gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler incelendiğinde, Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığı ve beklenen sağlıklı yaşam süresinin azaldığı görülüyor. TÜİK verilerine göre, 2020 yılındaki Türkiye nüfusunun %49,9’unu kadınlar, %50,1’ini ise erkekler oluşturuyor. Bu oransal denge, 0-60 yaş arasında korunuyor olsa da, kadınların daha uzun yaşaması sebebiyle, 60 yaş ve üstüne doğru gidildikçe kadın nüfus oranının önemli düzeyde arttığı görülüyor. Örneğin; 75-89 yaş sınıfında erkekler %41 oranında iken, kadınlar %59’luk ağırlığa sahip. 90 ve üstü yaş için ise kadınların oranı %73,4’e kadar çıkıyor. İstihdam oranlarına bakıldığında ise kadınların %28,7’sinin, erkeklerin ise %63,1’inin istihdam edildiği görülüyor. Kadınların aktif çalışma sürelerinin ortalaması ise 19,1 yıl ile erkeklerin ortalaması olan 39 senenin çok altında kalmış durumda.

BES GÜVENLİK ÖNLEMİ OLUŞTURUYOR

Bu analizler, kadınların daha az çalışma süresine ve daha az SGK prim gün sayısına sahip olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Dolayısıyla, hem çalışan kadınların aktif çalışma hayatı sonrası için, hem de çalışmayan kadınların sağlıklı yaşam süresinin bitiminden sonrası için, yaşam standardını koruyabilmek adına Bireysel Emeklilik Sistemi bir güvenlik önlemi oluşturabilir. Sadece kadınlar için de değil, tüm nüfus dağılımı için yapılan analizler incelendiğinde, doğuşta beklenen yaşam süresi, 2013- 2015 döneminde erkeklerde 75,3 yıl iken, 2017-2019 döneminde 75,9 yıla çıktı. Kadınlarda ise 80,7 yıldan 81,3 yıla yükseldi. 2017-2019 dönemi için analiz edilen doğuşta beklenen sağlıklı yaşam sürelerinin ise bir önceki araştırma dönemine göre erkeklerde 0,7 yıl azalarak 59,1 yıl olduğu, kadınlarda ise 1,4 yıl azalarak 55,4 yıl olduğu gözlemlendi. Özetle, genç ve çalışan nüfus artışının yaşlı nüfus artışından daha az olması, beklenen yaşam süresi uzarken, beklenen sağlıklı yaşam süresinin azaldığı gözlemlendi. Bu durumların SGK üzerinde yaratacağı etkiler düşünülerek, kişilerin emeklilik dönemine ilişkin planlarını tekrar gözden geçirmesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi gibi uzun vadeli tasarruflara yönelmeleri gerekiyor.

Avatar

Esra Nur Mocu

esra@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir