Küresel sigorta piyasası 2022’de 7 trilyon dolar büyüklüğü aşacak

 Küresel sigorta piyasası 2022’de 7 trilyon dolar büyüklüğü aşacak

Riskten korunma talebi arttıkça, küresel sigorta sektörü için güçlü büyüme ve rekor primler öngörülüyor. Swiss Re’nin en son çalışmasına göre küresel sigorta pazarının 2022’de 7 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor.

Sigorta devi Swiss Re’nin yayınladığı Sigma 5 raporunda, riskten korunma talebinin artmasıyla beraber küresel sigorta sektöründe güçlü bir büyüme ve rekor primler öngörülüyor. COVID-19 pandemisinin ardından toparlanan dünya ekonomisinin daha da güçlenmesi bekleniyor. Sigorta sektörüne olan talebin artacağı belirtilerek, 2022 yılında primlerin rekor seviyeye geleceği tahmin ediliyor.

SİGORTACILIKTA DA ENFLASYON ENDİŞESİ

Raporda, 2021 yılı içerisinde %5,6’lık bir reel ekonomik büyümenin olduğu tahmin edilirken, küresel tedarik zinciri sorunları, işgücü yetersizliği ve yüksek fiyatlar sebebiyle bu büyümenin 2022’de %4’e ve 2023’te ise %3’e gerileyeceğinin altı çiziliyor. Raporda, yakın vadeli risk olarak yine aynı faktörlerden kaynaklanan enflasyonun olacağı gösteriliyor. Hasarlar ve primlerdeki artışın ana nedeni olarak sektörün yaşadığı zorlukların başlıca maddelerinden olan bu faktörler, sektörün üzerinde çok az kontrole sahip olduğu dışsal faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Enflasyon, sigorta sektörü de dahil olmak üzere küresel olarak artan bir risk ve endişe alanı olmaya devam ediyor. Özellikle fiyatlandırmanın enflasyondaki artışın çok altında tutulmasıyla oluşan finansman problemi sektör için risk barındırıyor. Rapor, enflasyonun 2022’de %2’lik ortalamayı aşacağını tahmin ediyor.

DİJİTALLEŞME İLE ÜRETKENLİK ARTACAK

Yapısal bir toparlanmayı mümkün kılması için ihtiyaç duyulan şeyin politika desteği olduğuna dikkat çeken raporda, uzun vadeli görünümü şekillendirecek faktörler ekonomik yapıdaki farklılık, dijitalleşme ve karbonsuzlaşma olarak sıralandı. Rapor, gelir ve sosyoekonomik açıdan ülkeler içinde ve arasında artan ayrışmanın endişe nedeni olduğunu kaydederek, bu farklılıkların yapısal toparlanmayı kırılgan hale getirdiğini ifade ediyor. Dijitalleşmenin daha yüksek bir üretkenlik artışı sağlayacağını vurgulayan rapor, geçtiğimiz yıl dünya genelinde iklim risklerinin yaşandığını belirterek karbonsuzlaşma konusunda hızlı bir ilerlemenin zorunlu hale geldiğini bildiriyor. Sigorta sektörünün paydaşları teşvik ederek ve sigortacılık faaliyeti konusunda uygulanabilir eylemlerde bulunarak düşük karbonlu bir topluma geçişi destekleyebileceği belirtiliyor. Bütün bunların da risk yönetimini iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlara uygulama konusundaki mevcut bilgi ve uzmanlıklardan yararlanılarak gerçekleştirilebileceği vurgulanıyor. Riskleri absorbe etme kapasitesi göz önüne alındığında sigorta sektörünün toplumları ve ekonomileri daha dirençli hale getirme noktasındaki önemine dikkat çeken rapor, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için tüm sektörlerin ortak hedefte buluşması gerektiğini söylüyor.

Daha iyi bir piyasa sistemi inşa etmek için fırsatların olduğunu öngören raporda, sektörün iklim değişikliğinin maliyetlerini kabul etmesi ve içselleştirmesinin gerekliliği de vurgulandı.

7 TRİLYON DOLARI AŞACAK

2022’de %3,2 ve 2023’te %3,1’lik bir büyüme beklendiğini ifade eden rapor, küresel sigorta piyasasının 2022 yılının ortalarında 7 trilyon doları aşacağını tahmin ediyor. Küresel sigorta primlerine olumlu bakan rapor, COVID-19’un hayat dışı sigortalarda da prim üretimine destek sağlayacağını öngörüyor.

Raporda, toplam prim üretiminin 2021 yılında %3,4’lük bir artış gerçekleştirdiği belirtilirken, 2022’de %3,2’lik bir artışın olacağı öngörülüyor. 2022 yılında hayat dışı prim üretiminde %3,5’lik bir büyümenin beklendiğine işaret eden rapor, hayat branşındaki prim üretiminin %2,8 oranında artacağını tahmin ediyor.

PRİM ÜRETİMİ 105 MİLYAR LİRA

Türkiye Sigorta Birliği (TSB)’nin en son yayınladığı sektörün Aralık sonu verilerine göre toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %27,5 oranında bir artışla 105 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti. Hayat sigortası toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %22,8 artış ile 17 milyar 726 milyon lira seviyesine gelirken, hayat dışı sigortası ise %28,5 ile 87 milyar 580 milyon liraya ulaştı.

2022’DE HAYAT SİGORTACILIĞI KÂRINI YÜKSELTECEK

COVID-19’un yarattığı risk farkındalığı hayat sigortalarına olan talep artışıyla görülüyor. Sigma raporuna göre, 2021 yılında COVID19’dan ölüm oranının yüksek olduğu kaydedilirken, 2022’de aşının da bulunmasıyla hayat sigortacılığı için kâr oranının yükseleceği vurgulandı. Ülkemizde ise sektörün 2021 üçüncü çeyrek kâr zarar verilerine göre hayat tarafındaki kârı 2 milyar 238 milyon lira oldu.

İlginizi Çekebilir