“Arabuluculuk taraflara yol gösteren bir müessese” Avukat Arabulucu Şeyda Karayazgan 5N1S’de

5N1S’nin bu bölümdeki konuğu Mediasi Tahkim ve Arabuluculuk şirket kurucu ortağı Avukat Arabulucu Şeyda Karayazgan oldu. Karayazgan, arabuluculuğun ne olduğunu ve arabuluculuk prosedürünü, sigorta sektöründe arabuluculuğun yerini ve Karayazgan Hukuk Bürosu ile Mediasi Arabuluculuk Tahkim ve Danışmanlık Merkezi hakkında konuştu.

Yaklaşık olarak 25 senelik meslek tecrübesi bulunan, son dört senedir arabuluculuk ve üç senedir de uzman arabuluculuk üzerine çalışan Mediasi Tahkim ve Arabuluculuk Şirket Kurucu Ortağı Avukat Arabulucu Şeyda Karayazgan, 2019 yılında Mediasi Arabuluculuk şirketini kurarak sigorta hukukundan iş hukukuna tüketici hukuku ve ihtilaf konusu olacak ticari alacaklar konusunda arabuluculukla tarafları uzlaştırıp ortak bir noktada buluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

‘ARABULUCULUĞUN TEMELİ İLETİŞİM’

Sigorta hukukundaki ihtilafların genellikle sigorta poliçesinden kaynaklı hasar tazminat ödemelerinden kaynaklandığını dile getiren Karayazgan, “Hasar yönetimi bir sigorta şirketinin en önemli süreçlerinden bir tanesi. Genellikle gelen ihtilaflara baktığımızda hasar sürecindeki eksiklikler bu ihtilafların oluşmasına sebebiyet veriyor” dedi. Karayazgan, arabulucunun her iki tarafın iletişim kaynaklarını açarak, hasar sürecini doğru anlayarak sigortalıyı ve sigortacıyı bir araya getirip ihtilafın çözülmesini kolaylaştırdığını belirtti.

“Arabuluculuğun temeli aslında iletişim” diyen Karayazgan, süreç içerisinde taraflar bir araya gelemediği için oluşan ihtilafı bir araya gelerek, eksik bilgi ve belgeleri toplayarak ve gerekirse dosyanın bir ekspere veya bir bilirkişiye gönderilmesi ile yıllarca süren davalarla uğraşmaya gerek kalmadan çok daha hızlı bir şekilde neticeye vardığını kaydetti. Karayazgan, arabuluculuğun anlaşılmasa da faydalı olduğunu çünkü tüm süreci ortaya çıkardığını belirterek arabuluculuğun taraflara bir yol gösteren bir müessese olduğunu vurguladı.