Kredi kullananın açık talebi olmadan kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacak

 Kredi kullananın açık talebi olmadan kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar uygulama esasları yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) “Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılı sigortalarda, Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenen bilgilendirme metinleri verilmeyeceği ve kredi kuruluşunun aracı olmadığı poliçelerde Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında işlem tesis edileceği belirlendi.

Ayrıca kredi kullananın; ihtiyacı, kredi tutarı ve süresiyle uyumlu ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan başka bir sigorta poliçesini, mevcut poliçenin veya katılım sertifikasının başlangıç tarihinden itibaren 1 ay içinde kredi kuruluşuna ibraz etmesi durumunda; mevcut poliçe veya katılım sertifikası, başlangıç tarihinden itibaren iptal edilecek ve ödenen primler ibraz tarihinden itibaren 5 iş günü içinde kesintisiz olarak iade edilecek.

Aynı koşulların sağlanmasıyla sonraki tarihlerde yapılacak iptal taleplerinde gün esası üzerinden prim iadesi yapılarak veya ayrılma değeri ödenerek poliçe sonlandırılacak, ödemeler ise aynı süre içinde yapılacak.

KREDİ KULLANANIN SİGORTA ŞİRKETİNİ SEÇME HAKKI SINIRLANDIRILAMAYACAK

Yönetmelikteki değişikliğe göre, kredi kullananın yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacak ve kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamayacak. Krediyle bağlantılı sigortalarda; kredi kullananın sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresiyle uyumlu ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan sigorta poliçesi kredi kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüz olacak.

‘HAKLARIN KULLANIMI’ BAŞLIĞINDA DEĞİŞİKLİK

Yönetmeliğin Hakların Kullanımı başlığında yapılan değişiklik ise şöyle:

“Dain-i mürtehin bulunan sigorta poliçelerine yönelik; cayma ve iştira talepleri daini mürtehinin her defasında, tercihine göre yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı vasıtası ile bilgilendirildiği günü izleyen beşinci iş gününün sonunda sonuç doğurur. Birinci fıkraya ilişkin işlemlerde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi, 6102 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve zorunlu sigortaların sonlandırılmasına ilişkin hükümler ile sigortacılık mevzuatında yer alan özel düzenlemeler saklıdır. Bu düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir