KDV Tevkifatında son durum

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle sigorta ve reasürans şirketlerine 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yurtiçinden mal ve hizmet alımlarında kısmi KDV tevkifatı yapma zorunluluğu getirilmiştir. Sigorta ve reasürans şirketleri; tebliğde özel olarak sayılan mal ve hizmet alımlarında bunlar için belirlenmiş oranlarla, tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet alımlarında ise 5/10 oranında KDV tevkifatı yaparak sorumlu sıfatıyla beyan edecek ve vergi dairesine yatıracaktır. Sigorta ve reasürans şirketlerinin tebliğde “belirlenmiş alıcı” olarak tanımlanmış olanlardan yaptığı alımlarda tevkifat uygulanmayacaktır. Konuyla ilgili tereddütlü bazı hususlardaki Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) görüşlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne (TSB) verilen 5 Mart 2021 tarihli yazıda; hasarlı eşyanın tamirine ilişkin olarak sigortalının, sigorta şirketi adına yaptığı ve KDV’ye tabi olan masrafların KDV’li fatura ile aynen sigorta şirketine yansıtılması işlemlerinde, sigorta şirketlerinin yansıtma faturalarındaki KDV üzerinden tebliğe göre tevkifat uygulayacakları,

TOBB’a verilen 23 Mart 2021 tarihli yazıda; sağlık hizmet sunucuları tarafından, özel sigorta şirketlerine sigortalıların tedavileri için düzenlenen sağlık hizmeti faturalarında, tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet alımları bölümüne göre (5/10) oranında tevkifat uygulanacağı ifade edilmiştir.

Sonrasında, GİB ile TSB arasında 29 Mart 2021 tarihinde video konferans yoluyla yapılan toplantının tutanağına göre; sigortalı eşya, araç vs.’nin bakım onarım faturalarının servis-tamir firmalarınca doğrudan sigorta şirketlerine kesilmesi halinde tebliğin makine, araç, demirbaş tadil, bakım, onarım hizmeti bölümüne göre 7/10 oranıyla tevkifat yapılacağı, buna karşılık bu konuda sigortalılarca sigorta şirketine düzenlenen yansıtma faturalarında ise tebliğin diğer hizmetler bölümüne göre 5/10 tevkifat hesaplanacağı GİB yetkilisi tarafından ifade edilmiştir. GİB adına toplantıya katılan yetkili; bu konuda bir özelge talebi olduğu ve bu özelgenin halen komisyonda değerlendirildiği, değerlendirme sonucunda verilecek özelge cevabının GİB internet sitesine yükleneceğini de ayrıca belirtmiştir.

Konuyla ilgili değerlendirmelerimiz aşağıdaki şekildedir:

GİB yetkilisinin sözlü beyanı hukuki olarak GİB’i bağlayıcı bir görüş kapsamında yeterli olmayabilir. Bu nedenle; konuyla ilgili olarak GİB’in özelgesi takip edilmeli ve özelgedeki cevaba da bakılmalıdır.

GİB web sitesinde halen mevcut olan 7 Mayıs 2013 tarihli ve 37 sayılı özelgede; özel hastanelerin SGK hastalarına sunduğu sağlık hizmetleri nedeniyle SGK’ya düzenledikleri faturalarla ilgili olarak (SGK’nın hizmetin gerçek alıcısı konumunda olmayıp sigorta uygulamaları çerçevesinde bedelin ödenmesini garanti eden bir başka anlatımla sigorta hizmeti veren kurum olduğu gerekçesiyle) KDV, tevkifatı yapılmayacağı belirtilmiştir. Diğer hizmetlerden tevkifat yapacak belirlenmiş alıcılar açısından özel sigorta şirketleri ile SGK aynı durumdadır. O zaman, aynı mahiyetteki faturalarla ilgili KDV tevkifatı hangi gerekçeyle farklı değerlendirilmektedir?

Diğer taraftan; sigortalılara ait araçların sigorta şirketi ile anlaşmalı servislerde yapılan bakım, onarım faturalarının doğrudan servislerce sigorta şirketine fatura edilmesinde de KDV tevkifatı açısından yukarıdaki özelgede geçen mantığın geçerli olması gerektiğini düşünüyoruz. Bakım, onarım sigortalının aracına, eşyasına yapılmaktadır. Sigorta şirketi hizmetin gerçek alıcısı değil, bedelin ödenmesini garanti eden kurumdur. Yansıtma faturaları için de bunu söyleyebiliriz.

Fazıl Karaman

Fazıl Karaman

f.karaman@fkymm.com

İlginizi Çekebilir