İhalelerde elektronik kefalet sigortası dönemi başladı

 İhalelerde elektronik kefalet sigortası dönemi başladı

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanarak ilgili kanun teklifine eklenen kefalet senetlerinin güvenli elektronik imza ile düzenlenebilmesine imkan tanıyan düzenleme de yürürlüğe girmiş oldu.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanarak ilgili kanun teklifine eklenen kefalet senetlerinin güvenli elektronik imza ile düzenlenebilmesine imkan tanıyan düzenleme de yürürlüğe girmiş oldu.

Yapılan düzenlemeyle Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin elektronik imzalı olarak düzenlenebilmesine imkân tanınarak, elektronik kamu ihalelerinde kefalet sigortasının kullanılması yasal güvence altına alındı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB)’nin internet sitesinde konuyla ilgili yayınlanan yazıda, “Takasbank Saklama Sözleşmesi’ni imzalayarak Takasbank üyelik sürecini tamamlayan ve SBM tarafından düzenlenen ek protokolü imzalayan yetkili sigorta şirketleri tarafından, güvenli elektronik imza veya güvenli elektronik imza özelliği bulunan mobil imza ile Kamu İhale Kurumu ve Takasbank tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenen geçici elektronik kefalet senetleri teminat mektubu olarak kullanılabilecek ve SBM aracılığıyla Takasbank tarafından kabul edilerek EKAP’a iletilecektir” ifadelerine yer verildi.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir