Hoşgörünün anavatanı yabancılara açılıyor: HİNDİSTAN

Hindistan sigorta sektörü 2009’daki küresel krize rağmen 2009-2013 periyodunda önemli bir büyüme yakaladı. Bu büyümenin büyük kısmı, zorunlu trafik sigortasında artan farkındalık ve Mubai ve Bangalore gibi büyük şehirlerdeki konut fiyatlarının hızlı artışından kaynaklanıyor. Hindistan hayat sigortasında 88 ülke arasında 11’inci sırada yer alıyor. Ülkenin küreselde payı ise yüzde 2 seviyesinde. Hayat dışı sigorta pazarında küreselde 21’inci sırada yer alan Hindistan’ın buradaki payı yüzde 0.66. Hayat sigortası pazarı 2004 yılındaki 14.5 milyar dolar seviyesinden yüzde 15.3 yıllık bileşik büyüme oranı ile 2014 yılında 60.3 milyar dolara ulaştı. Hayat dışı ise 16.3 oranıyla büyüyerek 2004 yılındaki 3.4 milyar dolar seviyesinden, 2014 yılında 11.7 milyar dolara çıktı. Özel sektörün hayat pazarındaki payı 2004-2014 arasında yüzde 4.7’den 24.6’ya çıkarken, aynı dönemde hayat dışındaki artış yüzde 9.6’dan 45.3 seviyesine gerçekleşti.

YABANCI OYUNCULARLA DAHA DA BÜYÜYECEK
Ülkede yabancı sermaye girişinin hızlandırılması için yeni düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Sigorta Denetleme ve Geliştirme İdaresi (IRDA), yeni yapılan düzenleme ile ülkede 10 yıldır faaliyet gösteren şirketlerin halka arz etmelerine izin verdi. Sigorta poliçeleri aynı zamanda belirli yatırımlarda yüzde 30’a varan vergi muafiyetine tabi tutulabiliyor. Hayat beklentisinin artması, bireylerin birikim yapmaya başlaması ve kamu sektöründeki istihdamın artması paralelinde emeklilik planlarına olan ilginin de artması bekleniyor. Otomotiv sektöründeki güçlü büyüme ise ileriki dönemde oto sigortalarını sırtlayabilir. Hindistan hayat dışı segmentinin son dönemde hızlı bir şekilde büyümesine rağmen hayat dışı sigortanın faydalarının yeterince bilinmemesi, kırsal bölgedeki düşük penetrasyon ve etkili bir dağıtım modelinin yokluğu potansiyel büyümeye ulaşılamamasına neden oluyor. Hindistan’ın sigorta sektöründeki değişikliklerin şirketlerin daha fazla sermaye oluşturmasına önayak olması ve bu sayede işlerini orta dönemde büyütmelerini sağlaması bekleniyor. Sağlık sigortalarındaki büyüme, hayat dışını büyütürken, sektörü de öngörülebilir dönemde ileriye taşıyacak. Uzun dönemde ise, özellikle hayat sigortası şirketlerinin düşük gelirli haneler için uygun, ilgi çekici ve inovatif ürünler yaratmasıyla beraber, Hindistan’ın en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmaya devam edeceği düşünülüyor.

HİNDİSTAN’IN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Hindistan sigorta sektörünün ilerleyişinin önünde büyük engeller bulunuyor. Bunların arasında en önemlileri arasında sigorta satın almak ya da sigortanın önemini anlamak için yeterli gelir seviyesinde olmayan hanelerin sayı olarak fazlalığı, kendine has bir düzenleyici çevre, sermaye yetersizliği, özellikle oto sigortaları alt sektörü olmak üzere hayat dışı sigortalarındaki kârsızlık ve ülkenin sık olarak büyük ölçekli doğal afetlere maruz kalması ve buna yeterince hazırlıklı olmaması bulunuyor. Buna karşılık olarak, 2015’in başından bu yana yeni fırsatlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yabancı hisse oranını yüzde 25’ten yüzde 49’a çıkaran yeni yasa tasarısı sayesinde kamu sektöründeki sigortacıların özel kaynaklardan fon oluşturmasının kolaylaşması bekleniyor. Bu da sektörün sermayeye ulaşımını artıracak. Hükümetin sağlık sigortasını desteklemesi ve teşvik etmesi, bunun yanı sıra devlete ait dört büyük sigorta şirketinin yeni sağlık sigortası ürünleri geliştirmesi sağlık sektöründeki büyümeyi devam ettirecek. 2015 yılında toplam prim üretiminin yüzde 4.3 seviyesinde artması ve sağlık sigortasının da bunun biraz altında artış göstermesi bekleniyor.
Bu da ekonomik büyümenin ve sağlık sigortasının hayat dışı segmentteki büyümesinin genel genleşmeyi desteklemesi anlamına geliyor. Orta dönemde ise, toplam prim üretimin yıllık yüzde 5-6 seviyelerinde artacağı düşünülüyor. Bu büyümenin lokomotifi ise sağlık sigortalarının yükselişi.

HİNDİSTAN SİGORTA SEKTÖRÜ KAPILARINI YABANCILARA AÇIYOR
Yukarıda bahsettiğimiz gibi uzun süredir geçmesi beklenen yeni sigorta yasası hükümet tarafından onaylandı. Yasa yabancı yatırım limitini yukarıya taşısa da, sigorta iştiraklerinin Hindistanlı birimlerin altında faaliyet göstermesi gerekiyor. Yeni yasa ile, büyümenin artması, pazara girişteki zorlukların azalması, pazar içinde konsolidasyonun teşvik edilmesi hedefleniyor ve aynı zamanda sigorta sektörünün oldukça ihtiyacı olan ve yokluğunu hissettiği sermaye akışının sağlanması hedefleniyor. Şu anki tahminlere göre, Hindistan’ın penetrasyon seviyelerini ve sermaye yeterliliği standartlarını artırması için yaklaşık 9 milyar dolar sermayaye ihtiyacı var.

HİNDİSTAN’DA SİGORTANIN GEÇMİŞİ
Hindistan, kökleri derine inen ve sigorta ile iç içe bir tarihe sahip. Tarihi Manu, Yagnavalkya ve Kautilya yazıtlarında çeşitli erken sigorta formlarından bahsediliyor. Tarihi yazıtlardaki sigorta referansları genelde aynı temele sahip: kaynakların, yangın, sel, salgın hastalıklar ve kıtlık gibi durumlarda tekrardan dağıtılmak için toplanması. Sigortayla ilgili yazıtlarda genelde nakliyat sigortasından bahsediliyor. Günümüzdeki formuyla sigortanın başlangıcı ise 1818 yılında Anita Bhavsar’ın, Hindistan’da yaşayan Avrupalıların ihtiyaçlarını karşılamak için Kolkata’da kurduğu Ortiental Life Insurance Company ile başlıyor. Sigortada, Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasından önceki dönemde yabancılar (İngilizler) ve yerli halk arasında büyük ayrımcılıklar gözlemlenebiliyor. Uzun bir dönem boyunca Hindistan yerlilerinden daha fazla prim ödemeleri isteniyor. Bu ayrımcılık ise 1870 yılında ilk Hindistanlı sigorta şirketi Bombay Mutual Life Assurance Society’nin kurulması ile sona eriyor.

SAYILARLA HİNDİSTAN
Nüfus: 1.2 milyar
GSYİH: 1.6 trilyon dolar
Kişi başı GSYİH : 1.500 dolar
Kişi başı prim: 55 dolar
Dünya Sigorta
Pazarındaki Payı: %1.41
Prim Üretimi: 65 milyar dolar
Hayat: 52 milyar dolar,
Hayat Dışı: 13 milyar dolar
Sigortacılığın
GSYİH’deki Payı: %3.9
Hayat: 3.1, Hayat Dışı: 0.8

Yorum yazın