Hazine’den şirketlere trafik sigortası uyarısı

Hazine Müsteşarlığı tarafından TSB’ye gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: “Zorunlu Trafik Sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan teminatları karşılayacak, sigortalılar açısından ise ödenebilecek seviyede olması büyük önem arz etmekte olup, aynı/benzer risk profiline sahip sigortalılara verilen teklif ya da düzenlenen poliçelerdeki fiyatlandırmada uygulamada müşahede edilen farklılaşmaların, sigorta prensipleri dahilinde izah edilebilir olması gerekmektedir. Bu çerçevede, sigorta şirketlerinin söz konusu sigorta primlerini sigorta prensiplerine ve anılan sigortanın zorunlu mahiyetine uygun olarak Kanunda yapılan son değişiklikler ile sağlanan hukuki zemin çerçevesinde istikrarlı  bir şekilde belirlenmesi gerekmekte olup bu prensiplere uygunluk Sigorta Bilgi ve Gözetim Mekezi nezdindeki poliçe ve teklif verileri  de dikkate alınarak Müsteşarlığımızca yakınen takip edilmektedir. Söz konusu mevzuat hükümlerine aykırı davranan sigorta şirketleri hakkında 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 34. maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi hükmü uygulanacaktır.”

Yorum yazın