Gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar benzersiz enflasyon zorlukları yaratıyor

 Gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar benzersiz enflasyon zorlukları yaratıyor

Swiss Re analistleri, enflasyon oranlarının son aylarda gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar arasında önemli ölçüde farklılaşmasıyla birlikte, sigortacıların ve reasürörlerin bu eğilime cevap vermede çeşitli zorluklarla karşılaşacakları konusunda uyarıyor.

2020’nin ortasından bu yana gelişmiş ülkelerde enflasyondaki artış gelişmekte olan ülkelerden iki kat daha fazla.

Reasürörler, enflasyona karşı daha yüksek toleransın ve daha fazla mali desteğin kısa ve orta vadede gelişmiş piyasalarda nispeten daha güçlü ekonomik büyümeyi körükleyeceğine inanıyor. Bu durumun gelişmiş piyasalarda daha yüksek talep maliyetleriyle karşı karşıya kalması muhtemel olan reasürörler ve sigortacılar için sayısız sonuçları bulunuyor.

Swiss Re analistleri gelişmekte olan piyasalardaki öngörülen parasal sıkılaştırmanın yatırım yapılan varlıklarda daha yüksek reel getirilere/karşılıklara işaret edeceğini ancak ekonomik aktivite yavaşlarken sigorta alım oranlarını kısıtlayabileceğini vurguladı.

Swiss Re, küresel ekonomi küresel tedarik zincirinde yaşanan ciddi aksaklıklar ve örneği görülmemiş hükümet teşvikleri de dahil olmak üzere COVID-19 pandemisi boyunca benzeri daha önce görülmemiş arz ve talep şoklarına maruz kaldığını belirtiyor.

2022’DE GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA DAHA FAZLA SIKILAŞMA GÖRÜLECEK

Analistler ayrıca, gelişmekte olan piyasaların genel olarak sıkılaştırma sürecinde önde olduğuna ve gelişmiş piyasaların altında bir para arzı büyüme oranını koruduğuna ve böylece gelişmiş piyasalarda baş gösteren parasal sıkılaştırma karşısında para biriminin güçlenmesini sağladığına dikkat çekiyor.

İleriye dönük olarak, hem göreli getirileri cazip tutmak için enflasyon baskılarını dizginlemek hem de gelişmiş piyasalarda oranları yükseltmeye başladığında ortaya çıkacak para birimindeki değer kaybını azaltmak için 2022’de gelişmekte olan piyasalarda daha fazla sıkılaşma görmeyi bekliyor.

İlginizi Çekebilir