Geleceğin çalışma modeli sigorta sektöründen geçiyor

 Geleceğin çalışma modeli sigorta sektöründen geçiyor

Başta pandemi olmak üzere, teknolojik dönüşümler ve doğal afetler, şirketleri etkilediği kadar çalışma modellerini de etkiledi. Mercer’in yayımladığı rapora göre yeni bir iş modeline ihtiyaç var ve sigorta sektörü buna liderlik yapabilir.

Küresel boyutta, başta sigorta olmak üzere tüm sektörleri etkileyen pandemi, gelecek 10 yılda gerçekleşecek olan dönüşümün de başlangıç noktası oldu. Genelde bu dönüşümü anlatırken teknolojiden bahsediliyor. Ancak çalışanları ciddi bir dönüşüm bekliyor. Bu sebeple, uluslararası danışmanlık kuruluşu Mercer’in her yıl düzenli olarak yayımladığı Küresel Yetenek Trendleri (Global Talent Trends) raporu bu sene çok daha önem kazandı. Raporda, sigorta sektörünü de yakından ilgilendiren tavsiyelerde bulunuluyor.

Üstelik yakın zamanlarda çıkan başka bir rapor, sigortacılığın “diğer sektörlere karşı giriştiği yetenek savaşını kaybettiğini” söylüyor. Denetim, Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri sunan PwC’nin yayımladığı raporda özellikle sigorta sektöründeki mükafat ve yan haklar, çalışanların beklediği ile gitgide daha uyumsuz hale geldiği konusunda eleştiriliyor. Bu da genç yeteneklerin diğer sektörleri seçmesiyle sonuçlandırıyor.

GENÇ YETENEKLERE KOÇLUK VE ‘GERİ DÖNÜŞ’ÜN ÖNEMİ

Mercer’in raporunda sektörler insan kaynaklarına yapmaları gereken yatırım önceliklerine göre kategorize ediliyor. Sigortacılıkta çalışan deneyimin öncelenmesi ve desteklenmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Deneyimli çalışanların, sektöre yeni giriş yapmış çalışanlara ilham verecek şekilde konumlandırılmasının önemi vurgulanıyor. Bir başka ifadeyle şirkette yönetici pozisyonuna gelmiş kişilerin, işi genç yeteneklere paylaştırması kadar onlara koçluk yapması gerektiği, iyi ya da kötü yanlarıyla ilgili geri dönüşler yapması gerektiği ifade edeliyor.

Ankete katılan insan kaynakları liderleri, pandemi sonrası şirketlerin çalışanlarına iş güvencesi verme konusunda zorlandıklarını söylüyor. Çalışanların üçte biri şirkette verilen kararların ekonomi tarafından yönlendirildiğini belirtiyor. Üstelik COVID-19 pandemisi öncesi bile çalışanların %63’ünün kendisini tükenmişlik riski altında hissettiği hatırlatılıyor. Bu sebeple empatiden yoksun ekonomik kararların şirketler için doğru sonuçlar vermeyeceği yorumu yapılıyor. Geçmişte çalışanların işlerini değerlendirirken öncelikli olarak sağlık ve refahlarına odaklandıkları, pandemi sonrası “refah” kavramının değiştiği yorumu yapılıyor. Rapora göre artık çalışanların refahı hissetmesi için önemsenmeleri gerektiği belirtiliyor.

Her yıl düzenli olarak iş, çalışan ve çalışma ortamlarına dair raporlar yayımlayan Mercer, COVID-19 pandemisinin iş verene duyulan güveni düşürdüğüne dair çarpıcı rakamlar sunuyor. Pandemi öncesi işverene duyulan güven %63 seviyesindeyken 2021 ile birlikte bu rakam %43’e düştü.

Bu durumu tersine çevirmek için de özellikle sigortacılığa dair iş ortamlarında daha şefkatli ve yardımsever bir çalışma kültürünün yaratılması gerektiğini söylüyor. Raporda çalışanların tekrar işe karşı motivasyonlarının artması için onları dinlemek, her gün işe neden geldiklerini anlamak gerektiği belirtiliyor. Çalışanların ihtiyaç ve amaçlarını, şirket ile uyumlu hala getirmek gerekiyor.

ÇALIŞANA MÜŞTERİ GİBİ DAVRANMAK

Pandemiyle birlikte şirketler negatif etkiyi azaltmak için esnek çalışmaya geçti. Rapora göre küresel boyutta sigorta sektörü çalışanlarına sorunsuz ve olumlu bir çalışma tecrübesi sunmayı başardı. Şirketlerin yarısından fazlası esnek çalışma politikalarını genişletirken 2021’in sonuna doğru %34’lük bir kesimin daha esnek çalışmaya geçeceği belirtiliyor. Esnek çalışma modeli, aynı zamanda şirketler için insan merkezli çalışma modelini zorunlu kılıyor.

Rapor, pandemiden önce şirketlerin %58’inin insan merkezli iş yönetimi modeline geçmeye başladığını ifade ediyor. Bu model, çalışana müşteri gibi davranmayı ortaya koyuyor. Bu modelin inşası, iş deneyime odaklanmayı, sürekli bir geri bildirim döngüsü kurmayı ve kullanım kolaylığı sağlamak için teknolojiyi yükseltmeyi gerektiriyor. Bu çalışma modelinin kurulması ile birlikte şirketlerin performansının artacağı rakamlarla ortaya konmuş. Yüksek performanslı şirketlerde çalışanların %68’i, kendilerine has beceri ve meraklarını işverenler tarafından anlaşıldığını söylerken bu rakam düşük performanslı şirketlerde %26’ya düşüyor.

Pandemi ile birlikte dijital müşteri deneyimi sağlama ihtiyacı ve bu deneyimin kalitesi şirketler için ön sıraya çıksa da çalışanlar için yapılan teknolojik dönüşüm alt seviyede kalmış durumunda. Üstelik esnek çalışma modeli de, çalışanlar için daha kaliteli bir teknolojik dönüşüm gerektiriyor. Rapor, daha iyi bir dijital çalışma deneyimi sağlayan şirketlerin de insan merkezli bir yaklaşımı benimsemeyi ıskaladığı, teknoloji kadar insani temasın da önemli olduğunu vurguluyor.

GELECEĞİN İŞ MODELİ SİGORTACILARDA

Rapor, içinden geçtiğimiz dönemi “sarmal deneyimler çağı” olarak tanımlıyor. Rapora göre, başta pandemi olmak üzere doğal afetler veya teknolojik dönüşüm gibi durumlar, iş süreçlerini sekteye uğratacak ve şirketler arası rekabetin kurallarını değiştirecek. Sonuç olarak bu gibi durumlarla kurulan etkileşim, çalışan ve yöneticilerin iş hayatına dair sezgilerini şekillendirecek.

Rapor, internet ve sigorta sektörlerinin bu değişimi şekillendirme konusunda başı çekebileceğini öne sürüyor. Raporda, tüm sektörlerde çalışanların enerji, zaman ve dikkatlerine olan ve gittikçe artan bir ihtiyaca dikkat çekiliyor. Bununla birlikte çalışanlar da bu durumun farkında. Ancak sigorta sektöründeki ihtiyaç diğer sektörlerden daha fazla ve çalışan deneyimlerini ortak bir havuzda toplayıp zenginleştirme potansiyeline sahip. Özetle, rapor sigorta sektörünün geleceğin çalışma modelini inşa edebileceğini savunuyor.

YETENEK ÇEKMEK İÇİN 4 ANAHTAR

Rapora göre, şirketlerin genç ve parlak insanları sektöre çekebilmek için ortaya koyması gereken dört unsur:

Empati: Çalışanların, empatisi yüksek olarak tanımladıkları bir şirkette çalışma olasılığı yedi kat fazla.

Kucaklayıcı: Çalışanların ilgi ve becerilerini anlayan şirketlerde çalışma olasılığı dört kat fazla.

Zenginleştirici: Kariyer ortası değişiklikleri destekleyen kültüre sahip bir şirkette çalışma olasılığı dört kat fazla.

Verimli: Genç ve parlak çalışanlar, en az gözetimde en fazla performansı üç kat daha fazla sergilemeye eğilimli oluyor.

Esra Nur Mocu

İlginizi Çekebilir