Fabrika yangınları!!!

 Fabrika yangınları!!!

TÜRKİYE genelinde son bir yılda 71 fabrika yangını basında yer aldı. Dikkat çekici sınai ve ticari yangınlar peş peşe gelince gazeteciler de “sigortacılar bu konuda ne düşünüyor” diye sigorta sektörü temsilcilerine sorular yöneltmişler.
Soruların içeriği “acaba sigortalılar ekonomik kriz nedeni ile kasten yangın çıkarıp sigorta şirketlerinden haksız olarak tazminat almış olabilirler mi?” yönünde. Bu tür bir soru sigortaya taraf olanların ticari itibarı için son derece önem taşımaktadır. Çünkü “kasıt” unsurunun varlığını ortaya çıkarmak hem hukuksal hem de teknik olarak somut veriler gerektiriyor. Bu iki veriyi bir arada kapsayan somut bulgular yok ise yangın olayında kastın varlığını ileri sürmek oldukça zordur.
Yangının oluş biçimindeki soru işaretlerine bakıp “burada kasıt var, sebepsiz zenginleşme amacı var, sigortalı hukuk dışı yollara sapmıştır” demek olanaksızdır. Ancak şu da bir gerçektir ki, gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere ekonomik kriz ve durgunluk yaşayan ülkelerde kasıtla yangın çıkarma olayları normal zamanlara oranla çok daha fazladır.

KASIT UNSURLARININ NEDENLERİ

1- Ekonomik kriz nedeni ile satışların azalması
2- Ekonomik durgunluk (resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü Stagflasyon) zamanlarında stokların birikmesi ve işletmelerin nakit sıkıntısı çekmesi
3- İşletmelerin hatalı yönetimsel kararlar vermesi sonucu kriz yaşaması
4- İşletmelerin kendi öz kaynakları yerine riskli ve yüksek düzeyde banka kredileri kullanması
Ne yazık ki ülkemizde yangın riski yüksek olmanın yanı sıra ülke genelinde yangın sayısı da her yıl yaklaşık yüzde 10 artmaktadır. Türkiye’de her yıl ortalama 100 bin yangın olayına maruz kalınmakta yılda yaklaşık 500 kişi ise yangınlarda yaşamını kaybetmektedir.

İSTANBUL 2017 YILI YAPISAL YANGINLAR

Konut yangını: 5.762
Fabrika Yangını: 166
Diğer binalar: 9.244
Araç yangını: 1.781
Toplam: 16.933

2013-2017 BEŞ YILLIK DÖNEMDE YANGIN NEDENLERİ

Sigara: %39.9
Elektrik Kontağı: %22.6
Kasıt: %7.2
Diğer: %30.3

Son bir yılda basına yansıyan 71 fabrikanın üretimlerine bakıldığında; tekstil, kereste-ahşap, profil saç, demir, kağıt, mobilya, kimyasal madde ürettikleri anlaşılmaktadır. Kısacası risk açısından en tehlikeli sınıflar içinde olan maddeleri üreten işletmeler yanmış.
Yangın riski yüksek olmakla bu işletmeleri kendi içinde değerlendirmeye aldığımızda yukarıda saydığımız ekonomik nedenlere bağlı bulgulara rastlıyor isek derhal bilimsel ve teknik yönden inceleme ile elde edilen veriler ışığında olayda kastın varlığını kanıtlamak durumundayız.
Yangın sonrası sigortacı olarak elinizde somut veriler yok iken sigortalıya “kasten yangın çıkardınız demek” Türk Ticaret Kanunu gereğince o işletmenin ve sahiplerinin ticari itibarını haksız yere zedelemek anlamını taşır ki bir güven kurumu olan sigortacı için de bu durum hiç hoş karşılanmaz.
Umarım önümüzdeki süreçte gazetecilerin biz sigortacılara daha fazla soru sormasına yol açacak ticari/sınai yangın sayıları ile karşı karşıya kalmayız.

Timuçin Alpay

Timuçin Alpay

timucinalpay@gmail.com

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply