e-Girişim Terimleri Sözlüğü

 e-Girişim Terimleri Sözlüğü

Yeni nesil teknolojiler, dijitalleşme ve e-girişim dünyası ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip, bu sayfada sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum.

Diğer alanlarda olduğu gibi, bu dünyanın da kendine özgü bir jargonu, terminolojisi var.

Çoğunlukla da bu terimler İngilizce. Bu sebeple, yazılarda İngilizce terimleri çok fazla kullanmak kaçınılmaz oluyor. Herkesin İngilizce bilmek zorunda olmadığını düşünerek, bu alana ilgi duyanlar için, bu terimlerin hem Türkçe karşılığını hem de kısa tanımlarını paylaşmak istedim. Bir anlamda, basit bir e-Girişim Terimleri Sözlüğü hazırladım.

Accelerator (Hızlandırıcı)

Fikir aşamasında olan girişimci adaylarına, kısa süreli bir program dahilinde (genellikle 3 ay) ilk çekirdek sermaye ile birlikte ofis alanı, yaşam giderleri, mentorluk gibi hizmetleri sağlayan merkezler. Fikir aşamasında olan girişimcilerin, yatırımcı adaylarının önüne çıkacak düzeye gelme sürecini hızlandıran ve destekleyen bu programların bitiminde, genellikle bir Demo Günü gerçekleştirilir.

Angel Investor (Melek Yatırımcı)

Girişimin başlangıç dönemlerinde, genellikle çekirdek sermaye ile Seri A finansman arasındaki dönemde, gelecek vaat ettiğini düşündükleri girişimlere bireysel olarak yatırım yapan kişiler.

Crowdfunding  (Kitlesel Fonlama)

Girişimciler tarafından, çok sayıda bireysel küçük yatırımcıdan ufak tutarlarla sağlanan finansman desteğini simgeler. Genellikle bu tarz finansman toplama süreci, sosyal medya ve internet üzerinden organize edilir.

Disruptive Innovation (Yıkıcı İnovasyon)

Bir pazardaki mevcut sistemi, işleyişi kökünden değiştiren, mevcut düzeni yıkan ve yeni bir iş yapış şekli ortaya koyan inovasyonları ifede eder. Uber, airbnb gibi şirketler buna en iyi örneklerdir.

Seed Fund (Çekirdek Sermaye)

Yeni girişimlere, çok erken aşamada yapılan yatırım ve sermaye desteği. Daha fikir aşamasında veya konsept geliştirme döneminde olduğu için, genellikle çok küçük tutarlarda olan bu sermaye katkısı, yeni girişim için bir tohum niteliği taşır.

Founder, Friend and Family – 3F (Kurucu, Arkadaş ve Aile)

Girişim fikrine ilk finansman desteğini sağlayan halka. Bu kişiler genellikle girişim fikrine yönelik analizlere veya bilgi birikimlerinden ziyade, girişimciyle olan ilişkileri nedeniyle destek olurlar. Girişim fikri olan kişilerin, ilk hayat suyu olan sermayeyi sağlamak için başvurdukları kaynak.

Incubator (Kuluçka Merkezi)

Yeni kurulmuş olan girişimci şirketlere, ofis alanı, mentorluk desteği, yatırımcı bulma gibi konularda destek sağlayan merkezlerdir. Başlangıç aşamasında olan bu şirketlerin kurumsallaşmasına ve gelişim sürecinde ihtiyaç duyulan kaynakları sağlayan bu merkezler ile Hızlandırıcı (Accelarator) kurumlar arasındaki en önemli fark, daha uzun süreli bir destek sağlamalarıdır.

Insurtech (Sigorta Teknolojisi)

Sigortacılık alanındaki, dijital ve yüksek teknolojiye dayalı e-girişimler. Bir üst küme olan finans sektörüne yönelik girişimler de, Fintech olarak adlandırılır.

Private Equity Fund (Özel Sermaye Fonu)

Kârlılık ve büyüme beklentisi yüksek olan şirketlere, genellikle orta vadeli (3-10 yıl arası) yatırım yapan fonlar.

Series A Funding (Seri A Finansman)

Yatırımcılar tarafından girişime yapılan ilk ciddi yatırım tutarını ifade eder. Çoğunlukla, hisse karşılığı yapılan bu yatırım, fizibilite ve iş modeli aşamalarını başarıyla geçen girişimcilerin, ürün ya da hizmetlerini pazara sunması için kullanılır.

Startup (Yeni Girişim)

Yeni kurulmuş, daha başlangıç aşamasında olan girişimleri ifade eder.

Unicorn (Tek Boynuzlu At)

Mitolojide yer alan bu kavram, başarı hikayesi olarak ön plana çıkan ve şirket değeri olarak 1 milyar USD barajını aşan girişimlere verilen isimdir.

Venture Capital (Risk Sermayesi)

Sermayedarlarından topladığı fonlarla, riskli ama büyüme ve kârlılık potansiyeli yüksek şirketlere, çoğunlukla başlangıç aşamasındaki girişimlere yatırım yapan kurumlar.

okanutkueri@gmail.com

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply