Dr. Öğr. Üyesi İrem Aral Eldeleklioğlu’ndan Şematik Sigorta Hukuku

 Dr. Öğr. Üyesi İrem Aral Eldeleklioğlu’ndan Şematik Sigorta Hukuku

Dr. Öğretim Üyesi İrem Aral Eldeleklioğlu ‘Şematik Sigorta Hukuku’ kitabı ile sigorta hukuku dersinin öğrenciler tarafından sistematik olarak öğrenilmesi ile bilgi kazanımlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak ve bu süreci kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Dr. Öğretim Üyesi İrem Aral Eldeleklioğlu sigorta hukuku çerçevesinde yeni kitabı ‘Şematik Sigorta Hukuku’ ile yeniden karşımızda.Bu kitapta, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ”Sigorta Hukuku” başlıklı 6. kitabında yer alan 1401 ile 1520. hükümleri ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun sigorta sözleşme hukukuna dair hükümleri ele alınıyor. Bu çalışma ile sigorta hukuku dersinin öğrenciler tarafından sistematik olarak öğrenilmesi ile bilgi kazanımlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak ve bu süreci kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Çalışmada sigorta sözleşme hukukunun bütün unsurları detaylı biçimde değerlendirilerek öğrencilere şematik olarak sunuluyor. Sigorta sözleşme hukukunun kapsamı ayrıntılı olarak incelenmekle birlikte anlatım dili ve biçimi sadeleştirilerek konular aktarılıyor. Sigorta sözleşme hukukunun en temel konularına özellikle dikkat çekilmekte ve uygulamada en sık uyuşmazlıkların doğduğu hususlar vurgulanmakta.

Bu denli önemli konuların ezberlenmeden öğrenilerek içselleştirilmesi ve uzun vadede akılda kalabilmesi için şematik bir sistematik kullanılıyor. Göz ve hafıza korelasyonundan yararlanmak suretiyle sigorta sözleşme hukukuna dair kavramları ve sigorta sözleşmesinin işleyişinin şemalarla özümsenmesinin çok etkin bir öğrenme biçimi olduğu düşünülüyor. Sigorta sözleşme hukuku organik ve güncel nitelikte bir alan olduğundan aktarımının ve öğrenilmesinin çağdaş ve günün ihtiyaçlarına uygun bir metotla ele alınması çok doğal.

Bu kitap, hukuk fakültesi ve sigortacılık meslek yüksekokulu öğrencileri için sigorta hukukunun asli referans kaynaklarını pekiştirir nitelikte tali bir destek kaynaktır. Konuyu kavrama ve öğrenme sürecinde bir anahtar niteliğindedir. Bunun yanı sıra sigorta sözleşme hukukuna ilişkin bilgilerini tazelemek isteyen sigorta hukuku uygulamacıları açısından da tamamlayıcı nitelikte aktüel bir kaynaktır.

İlginizi Çekebilir