‘Devlet tamamlayıcı sağlık sigortasını desteklemeli’

Tamamlayıcı sağlık sigortasında sunduğunuz farklılıkları belirterek, yenileme garantisi hakkında bilgi verir misiniz?
Şirketimiz tamamlayıcı sağlık sigortası ürününde özel sağlık sigortalarında mevcut olan bekleme süreli hastalıklar ile ilgili şartlar bulunmuyor. Sektördeki diğer ürünlere karşılık en büyük farklılığın bu konu olduğunu söyleyebiliriz. Sadece önceye dayalı teşhis edilmiş hastalıkların tedavisi bu poliçe kapsamında değerlendirilmez.  Teminat kapsamı poliçede belirtilen bazı istisnalar dışında SGK’da onaylanan işlemleri kapsıyor. Yatarak ve yatarak + ayakta tedavi olarak iki teminat plan seçeneğimiz bulunuyor.  Ayakta tedavi teminatında yıllık 8 kez (her bir kez muayene ve birlikte yapılacak tüm işlemler tek kez olarak değerlendirilir) teminat limitimiz mevcut.

‘TAMAMLAYICI SAĞLIK EKONOMİK’
55 yaşından önce sigorta kapsamına alınmış, 3 yıl boyunca kesintisiz sigortalanmış ve son 3 yıl hasar prim ortalamasının %80’in altında olması durumunda sağlık riskleri değerlendirilerek sigortalılarımıza ömür boyu yenileme garantisi verilebiliyor. Bu garantiye sahip sigortalılarımıza garantiyi aldıktan sonra oluşabilecek sağlık riskleri için sigorta şirketinin risk analizi yapma hakkı bulunmuyor.

Tüketiciler tamamlayıcı sağlık sigortasına ne kadar bir bütçe ayırarak sahip olabilirler?
Şirketimiz tamamlayıcı sağlık sigortalarında teminat alternatifine (yatarak/yatarak + ayakta tedavi) sigortalının aktif çalışan ya da bağımlı olması durumuna göre, İstanbul ve İstanbul dışı olarak değişen primlendirme yapılıyor.
Örneğin İstanbul’da 35 yaşında çalışan bir sigortalı için yatarak tedavi teminat primimiz; 361 TL  yatarak + ayakta tedavi 903 TL olacaktır.

‘DEVLET DESTEKLEMELİ’
Tamamlayıcı sağlık sigortasının ulaştığı nokta, sektörü mutlu ediyor mu? Gelişim için daha fazla neler yapılmalı?
Özel sağlık sektörünün de beklentisi, diğer özel sağlık sigortası poliçeleri dışında 5 yıllık bir süreçte 10 milyon gibi yeni bir sigortalı portföyüne ulaşmaktı.
2012 yılında, yani ilk poliçe çıktığında 2,5 milyon özel sağlık sigortalısı vardı ve TSS için hedef 5 yılda 10 milyon TSS poliçesine ulaşmaktı. Bugün sigorta sektörü nezdinde değerlendirdiğimizde, tamamlayıcı sağlık sigortası beklenilen seviyede bir büyüme gösteremedi.
Gelişim için, örneğin devletin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne verdiği %25’lik katkının benzerini tamamlayıcı sağlık sigortaları için de vermesi ve vergi teşvikinin artırılmasının  sistemi destekleyeceğini düşünüyorum.

Grup sağlık poliçelerinin tamamlayıcı sağlık sigortasına dönüşmesi şeklinde bir trend bulunuyor mu? Bu durum pazarda nasıl bir etki yaratır?
Grup sağlık sigortalarında, bütçe ve maliyet sebebiyle tamamlayıcı sağlık sigortasını tercih eden gruplar mevcut. Ancak özellikle beyaz yaka kurum tercihleri özel sağlık sigortası poliçesini tercih etmeye devam ediyor.
Mavi yakanın kullanım alışkanlıkları ve tercih ettiği kurumlar itibarıyla bu tür  gruplar tamamlayıcı sağlığa geçti. Bunun için genel bir trend var demek yanlış bir yorumlama olur.

Yorum yazın