Devlet katkısı fonlarında karşılaştırma ölçütü yürürlükten kaldırıldı

 Devlet katkısı fonlarında karşılaştırma ölçütü yürürlükten kaldırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan sektör duyurusunda 22/8/2017 tarihinde yayımlanan Devlet Katkısı Fonları İçin Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi Hakkında Sektör Duyurusunda (2017/3) hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı bildirildi. Duyuruda söz konusu değişikliğin yayım tarihi olan 4/10/2019 tarihinde yürürlüğe girdiğinin altı çizildi.

‘Devlet katkısı fonları’ için karşılaştırma ölçütü 22/8/2017 tarihinde uygulamaya başlanmış ve T.C. Merkez Bankası’nın para politikası aracı olarak kullanma ve uygulama sonuçlarını görme amacını taşıyordu.  Bu amaçla, faiz içermeyen devlet katkısı fonları için “% 90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + % 5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + % 5 Katılım 50 Endeksi”, faiz içeren devlet katkısı fonları için “% 85 BIST- KYD DIBS Uzun Endeksi + % 10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + % 5 BIST 100 Endeksi” şeklinde karşılaştırma ölçütleri belirlenmişti.

Avatar

Emre Kaya

emre@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply