Devlet destekli ticari alacak sigortası tarife ve talimat değişikliği Resmi Gazete’de

 Devlet destekli ticari alacak sigortası tarife ve talimat değişikliği Resmi Gazete’de

14 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlandı. Tebliğde, prim hesaplamaları ve prim komisyon ödemesiyle ilgili değişiklikler dikkat çekti.

14 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile komisyon ödemesinin peşin yapılacağına dair değişiklik getirildi.

İlgili kararın beşinci maddesine göre;

Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fırkasında yer alan “15’tir” ibaresi “17’dir” olarak değiştirildi, aynı fıkraya “Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile komisyon ödemesi peşinen yapılır.” İfadesi eklendi ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “10’unu” ibareleri “15’ini” olarak değiştirildi.

İlgili karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211014-3.htm

İlginizi Çekebilir