COVID-19 sonrası dönem Swiss Re penceresinden nasıl görünüyor?

SON Swiss Re Sigma raporuna göre, küresel sigorta primlerinin COVID-19 kaynaklı ekonomik durgunluk nedeniyle bu yıl daraldıktan sonra 2021 yılında toparlanması bekleniyor.
Kısa ömürlü olması beklense de, Swiss Re bu yılın durgunluğunun 1930’ların Büyük Bunalımı’ndan bu yana en derin olduğu konusunda uyarıyor. Sonuç olarak, 2020 yılında hayat segmentinde %6 daralma ve hayat dışı alanda çok daha az dramatik olan %0.01 daralma ile küresel sigorta talebinin düşmesi bekleniyor. Buna karşılık Swiss Re, 2019’da hayat primlerinin %2,2, hayat dışı primlerin %3,5 büyüdüğünü belirtiyor.
Reasürör, 2020’de hayat dışı sigortalardaki daralmanın az olmasının nedenlerinden birinin, COVID-19 salgınından önce başlayan prim artışlarıyla sertleşen piyasalara bağlanması gerektiğini belirtiyor. Bunun yanında Swiss Re, hayat sigortaları tarafında, düşük faiz ortamı nedeniyle tasarruf ürünlerinin daha fazla etkileneceği ve ölümle ilgili teminatların daha istikrarlı olacağını söylüyor.
Reasürör, potansiyel olarak yüksek hasarlar ve küçülen sigorta temini nedeniyle, özellikle ticari sigortalarda, oran sertleşmesinin hayat dışı alanda devam edeceğini belirtmektedir. Bu durum, sigorta primlerinde beklenen bir toparlanma ile birlikte, uzun vadede kazançları destekleyeceğini gösteriyor.
Swiss Re’ye göre, primlerin deniz, havacılık ve kredi gibi ticaret ve seyahatle ilgili sigorta işlerinde artması beklenirken, yangın ve medyanın daha istikrarlı olması bekleniyor. Genel olarak, Swiss Re, toplam prim hacimlerinin 2021 yılında küresel ekonomide daha uzun bir toparlanma ile birlikte kriz öncesi seviyelere dönmesini bekliyor.
Swiss Re Grup Baş Ekonomisti Jerome Jean Haegeli, “Sigorta sektörü COVID-19 liderliğindeki ekonomik gerileme karşısında esneklik gösteriyor. Bu yılki %4’lük ekonomik daralma çok daha şiddetli olsa da, prim kayıplarının büyüklüğü 2008-09 küresel mali krizinde görülene benzer olacaktır.
Küresel ekonominin aksine, sigorta primlerinde güçlü bir V-şekilli toparlanma bekliyoruz, bu da dünyanın şu anda şimdiye kadarki en derin durgunluğun içinde olduğunun dikkat çekici bir göstergesidir.”
Küresel durgunluğa rağmen, Sigma raporu gelişmekte olan pazarlarda (Çin liderliğindeki) prim büyümesinin 2020’de %1 artarak olumlu kalacağını ve 2021’de %7’lik bir büyüme beklendiğini ortaya koyuyor. Gelişmiş pazarlar için daha zorlu bir görünüm, ancak küresel primin bu yıl %4 oranında daralması ve 2021’de %2’nin üzerinde pozitif büyümeye dönmesi bekleniyor.
Salgının getirdiği hasarlarla ilgili olarak Swiss Re, görünümün belirsizliğini korumasına rağmen, sigorta endüstrisinin artan hasarları absorbe etmek için çok sağlam sermaye yapısına sahip olduğunu belirtiyor. Kuşkusuz, şirketlerin düşük faiz oranları nedeniyle kârlılık oranları önümüzdeki günlerde zorlanacak gibi duruyor.
COVID-19, sigortacılar ve kanun koyucular için, uzun vadeli toplumsal ve ekonomik istikrarın yararına, pandemik riskler için daha fazla kamu-özel ortaklığı olan çözümleri geliştirmek gerekliliğini gösteren bir derstir.

Avatar

Ebru GÜRTAN

ebru@egmc.co

İlginizi Çekebilir