ClimateWise: Sigorta sektörü net sıfırı destekleyecek

 ClimateWise: Sigorta sektörü net sıfırı destekleyecek

Yeni ClimateWise raporu, düşük karbon ekonomisine sorunsuz geçişi hızlandırmak için net sıfırı destekleyecek sigortalama mekanizmalarının nasıl geliştirilebileceğini özetliyor.

Cambridge Üniversitesi Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü’nün (CISL) ClimateWise girişimi, net sıfır taahhüdü ve uygulanabilir eylemler hakkında yeni bir rapor yayınladı. Cop26’ya oluşan küresel ilgi, küresel ısınmayı 1,5 °C’ye kadar tutmanın aciliyetini güçlendirirken, ClimateWise’ın yayınladığı rapor, net sıfır geçişini desteklemek için yeni bağımsız sigorta araçlarına yönelik zorlukları ve iyileştirmeleri haritalıyor.

SİGORTA ENDÜSTRİSİ DÜŞÜK KARBONLU ESNEK BİR TOPLUMA GEÇİŞİ DESTEKLEYEBİLİR

Raporda sigorta endüstrisi, paydaşları teşvik ederek ve sigortacılık faaliyeti konusunda uygulanabilir eylemlerde bulunarak düşük karbonlu, esnek bir topluma geçişi destekleyebileceği ve yönetebileceği belirtiliyor. Bütün bunların da risk yönetimini iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlara uygulama konusundaki mevcut bilgi ve uzmanlıklardan yararlanılarak gerçekleştirilebileceği vurgulanıyor.

Aon Reasürans Çözümleri Küresel Yönetim Kurulu Başkanı ve ClimateWise Başkanı Dominic Christian, konuyla ilgili şunları söyledi: “Faaliyetlerimizden yatırımlara ve şimdi sigortalamaya kadar sigorta sektörü için net sıfır taahhütleri geliştikçe ihtiyaç duyulan iş politikaları ve yaklaşımları sigorta değer zinciri genelinde işbirliğine cevap verecektir.”

POLİTİKA YAPICILAR VE DÜZENLEYİCİLER İŞBİRLİĞİ YAPMALI

Rapor, politikacıların iklim riski ve net sıfır uyumunun standart bir şekilde değerlendirilmesinin yanı sıra emisyon raporlamasının tutarlı sınırlarının ve geçiş yollarının anlaşılmasının sağlanması için sigorta endüstrisi ile işbirliği yapması gerektiği sonucuna varıyor. Rapor ayrıca net sıfır geçişinde her bir sigorta iş kolunun farklı fırsatlar ve zorluklarla karşı karşıya kalacağı temelinde, sigortalı müşterilerle stratejik bir ilişki kurmanın kritik ihtiyacını özetliyor.

ClimateWise kıdemli program müdürü Bronwyn Claire, raporun sigorta sektörünün Cop26’da sanayi, uluslar ve ekonomi tarafından verilen net sıfır taahhütleri desteklemesi için gereken bilgi, beceri ve araçlar hakkında bilgiler sunduğunu belirterek, “Firmalara, politika yapıcılara ve düzenleyicilere, 1,5 °C veya daha yüksek ısınmanın fiziksel riskleri daha belirgin hale gelmeden önce iklim değişikliğini ele alma hırsıyla öne çıkmaları konusunda güven sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Claire, sigorta tedarik zincirinin ve talep yönetiminin her bir unsurunun işbirliği ve desteği, finansmanın başarısı ve ekonominin net sıfıra geçişi için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.

İlginizi Çekebilir