BES’te yeni kesinti oranları yürürlüğe girdi

Hazine Müsteşarlığı tarafından, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge 30 Kasım’da yayınlandı. Bu Genelgeyle 28 Ağustos 2015 tarih ve 2015/33 sayılı bir önceki aynı genelge yürürlükten kaldırıldı.
Genelgede, 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yer alan bazı hususlara ve BES’teki kesinti yapısının uygulanmasına ilişkin detaylar yer alıyor.
Genelgeye göre, devlet katkısının yatırıma yönlendirildiği fonlar hariç olmak üzere, tüm fonlar ile 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş veya girecek olan sözleşmelerin yanı sıra, ayrılma talebi şirkete ulaşmış fakat 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla henüz sonlanmamış olan sözleşmeler de yönetmelik kapsamında değerlendirilecek.
Kesintilerin kontrolü aşamasında sözleşmenin sistemde geçirdiği süre hesaplanırken, sözleşme bilgilerine ilişkin transfer verilerine göre ilk sözleşmenin sisteme giriş tarihinden itibaren ilgili sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınacak.
Süre hesabının yanı sıra aktarıma konu sözleşmelerde, önceki şirketlerce yapılan kesinti ve kesinti iadeleriyle ilgili olarak dikkate alınması gereken hususlar da, sistemde beş yılını doldurmuş ve doldurmamış sözleşmeler için ayrı ayrı belirlendi. 1 Ocak 2016 tarihinden önce aktarıma konu olmuş ve sistemde beş yılını doldurmamış sözleşmeler için kesinti tutarları, önceki şirketlerde yapılmış olan kesintiler dikkate alınmaksızın, yıllık limitler dahilinde sözleşmenin bulunduğu şirket tarafından tahsil edilebilecek. Bir sözleşmenin beşinci yılı tamamlandıktan sonra ilgili sözleşme kapsamında ara verme kesintisi dahil yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı tahsilatı yapılamayacak. Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahakkuk etmiş şirket alacakları ise etkilenmeyecek. 1 Ocak 2016 öncesinde yer alan tahakkuk edilmiş ancak henüz tahsil edilememiş alacaklar şirketler tarafından tahsil edilebilecek.
Genelgenin yürürlüğe gireceği tarih olan 1 Ocak 2016 tarihinde içinde bulunulan sözleşme yılında yapılan yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı kesintisinin toplamı, 2016 ilk altı ay için açıklanacak aylık brüt asgari ücretin %8.5’inin üzerinde ise takip eden sözleşme yıl dönümüne kadar yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı adı altında ayrıca bir kesinti yapılamayacak.
Ek olarak, her yıl için asgari ücretteki artıştan dolayı, kesinti üst sınırında yaşanacak artışların, giriş aidatı veya yönetim gider kesintisi olarak katılımcıların birikimlerinden düşülmesi veya ayrıca tahsil edilmesi mümkün olacak.
Dolayısıyla, brüt asgari ücrette yapılacak bir artış, hem devlet katkısı tutarlarını hem de kesinti üst limitlerini artırıcı bir etki yapacak.

Yorum yazın