BES’e katılmanın en temel sebebi aileye destek olmak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) “2015 Sigorta/BES Segmentasyon Araştırması” adı altında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Sigorta üzerine iki rapor yayınladı. BES ve sigortanın iki ayrı proje olarak ele alındığı araştırma, kalitatif ve kantitatif iki bölümden oluşan motivasyon bazlı segmentasyon çalışması şekilde tasarlandı. Çalışmada, Türkiye’deki mevcut BES ve sigorta algısını olumluya çevirmek amaçlandı.
Kalitatif çalışma, 20-27 Ekim 2014 tarihleri arasında BES’i reddetmeyen 6 kişi ve sigortayı reddetmeyen 6 kişi ile sınırlandırıldı. Kantitatif çalışma ise, 26 Aralık 2014 ile 24 Ocak 2015 tarihleri arasında BES’i reddetmeyen 917 kişi ve sigortayı reddetmeyen 844 kişi ile sınırlandırıldı.

TSB’NİN BES RAPORUNUN SONUÇLARI
Araştırma grubunun yüzde 35’i bugüne kadar bireysel emeklilik sözleşmesi olanlardan oluşurken, bireysel emeklilik sözleşmesine sahip olan grubun yüzde 6’sının sistemden ayrıldığı görüldü. Şu an hâlâ bireysel emekliliği  olanların yüzde 29 oranında olduğu ve bunların yüzde 13’ünün daha önce sisteme ara vermiş olduğu belirlendi.
Raporda, BES’e katılmanın en temel sebebi, aileye yardım etmek olarak belirlendi.

Rapor hazırlanırken, 8 farklı tüketici tipi belirlendi. Bu 8 tüketici tipinden 5’i, BES ürünleriyle ve sigortayla ilgili olarak ifade edildi. Araştırma genelinde ayrıntılı incelemeler bu 5 tüketici tipi için ayrı olarak incelendi.

Araştırma sonucunda, Türkiye’de yaşayan potansiyel bireysel emeklilik müşterisi oranı yüzde 63 olarak belirtildi. Ayrıca rapor sonucunda Türkiye’de para biriktirmek isteyenlerin en çok kullandıkları yöntem, bankada para biriktirme yöntemi olarak ortaya çıktı.
Raporda ayrıca BES’e katılanların ne sebeplerle katıldığı, sahip oldukları BES ürününü nereden aldıkları, BES hakkında bilgiyi nereden edindikleri ve katılımcıların bilgi düzeylerinin ne olduğu araştırıldı.

Bunun yanı sıra raporda, katılımcıların bireysel emekliliğin gerçekleşmesi ve birikimlerini kesintisiz alabilmeleri için neler yapmaları gerektiği üzerine bilgi düzeyi araştırıldı. Sistemde 10 yıl kalıp, 56 yaşını doldurmak gerektiğini bilenlerin oranı yüzde 20, 10 yıl boyunca sistemde kalmanın yeterli olduğunu düşünenlerin yüzdesi 51, 10 yıldan önce çıkınca vergi kesintisi olur diyenler yüzde 7, 10 yıldan daha az belirtenler yüzde 12 ve konu hakkında fikir sahibi olmayanların yüzdesi 10 olarak belirtildi.
Rapordan çıkarılan bir başka sonuç da, BES sahiplerinin birikimlerini toplu olarak almak istediği olarak ortaya çıktı. Bununla birlikte, araştırma grubunun çoğunun, bireysel emekliliğin gerçekleşmesi ve birikimlerini kesintisiz alabilmeleri için 10 yıl sistemde kalmanın yeterli olacağını düşündüğü belirtildi. Ayrıca katılımcıların yüzde 44’ü BES hakkında en önemli bilgi kaynağının televizyonlardaki reklamlar olduğunu söyledi.


Maddi yetersizlik sigortaya engel

Raporda, sigorta yaptırmanın en temel sebebi, güvende hissetmek ve mağdur olmamak olarak belirlendi.

Rapora göre sigorta yaptırma nedenleri;
*  % 33 güvende hissetmek için,
*  % 21 mağdur olmamak için,
*  % 9 hasar olduğunda karşılamak için,
*  % 7 tedbir almak için, olarak ortaya çıktı.
Sigorta yaptırmama nedenleri arasında en ön planda olanlar ise;
*  Maddi durum yetersizliği,
*  Önlem almanın gerekli olmadığını düşünmek,
*  Konut ve iş yeri sigortası için bilgi eksikliği, olarak öne çıktı.

TSB sigorta raporuna göre, sigortayı reddetmeyenlerin yüzde 34’ünün bugüne kadar herhangi bir sigorta yaptırmış olduğu, yüzde 31’inin ise şu ana kadar en az bir sigorta sahibi olduğu açıklandı.

Araştırmanın başka bir sonucuna göre, sigorta yaptıranların yüzde 11’inin bugüne kadar herhangi bir hasar/kayıp yaşamış olduğu ortaya çıktı.

Sigorta yaptıranların şirket tercihleri,
*  % 65 marka güvenilirliği,
*  % 38’i uygun ödeme koşulları,
*  % 30’u teminat içeriği olarak belirtildi.

Rapora göre, araştırma grubu içerisinde, gelecekte herhangi bir sigorta ürünü sahibi olmayı ve devam ettirmeyi düşünenlerin yüzdesi 58 olarak sunuldu. Bu oranın yüzde 16’sını kasko, yüzde 13’ünü sağlık, yüzde 10’unu konut ve yüzde 8’ini ise iş yeri oluşturuyor. Ayrıca araştırma kapsamında, koruma yöntemlerinin benimsenmesi noktasında tüketicileri en çok teşvik eden ve öncelikli korumak istedikleri iki konu, sağlık ve emek olarak belirlendi.

 

Yorum yazın