BES şirketleri artık sağlık poliçesi de kesebilecek

Bireysel emeklilik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hizmet alanları genişliyor. Hazine Müsteşarlığı’nın yeni düzenlemesiyle BES şirketleri artık sağlık sigortası poliçesi kesebilecek. Son yıllarla popülaritesi hızla artmaya başlayan sağlık sigortalarındaki bu düzenlemeyle birlikte BES şirketlerinin de pazara girecek olması sonucu hizmet kalitesi ve ürün çeşitliliğinin artması bekleniyor.
Emeklilik şirketlerinin hastalık-sağlık branşında da ruhsat alabilmesinin yolunu açan düzenlemeyle birlikte ayrıca, söz konusu şirketler hayat branşında ruhsatları bulunması kaydıyla tehlikeli hastalıklar ve sürekli sakatlık teminatlarını başka bir şart aranmaksızın hayat sigortasına ek teminat olarak verebilecek. Yapılan bu düzenlemenin sektöre neler kazandıracağını Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu’na sorduk. Eroğlu, düzenlemenin gerek hayat ürünlerinin gerekse sağlık sigortası ürünlerinin çeşitliliğini ve yaygınlığını olumlu yönde etkileyeceğinin altını çizdi.

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu: Emeklilik dönemi için de sağlık temİnatı sağlanabilir

Eroğlu, “BES’in sosyal güvenlik sistemini destekleyici misyonu sayesinde kişilerin emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarının korunduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra, yeni yönetmelikle beraber emeklilik döneminde sağlık teminatının da sağlanacağı ürünlerin uzun vadede geliştirilebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Yapılan son düzenlemeyi değerlendiren Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, emeklilik şirketlerinin halihazırda hayat sigortası ürünlerinde vefat teminatıyla birlikte ek olarak tehlikeli hastalıklar teminatı sunulabildiğini hatırlattı. Eroğlu, “Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik şirketleri tehlikeli hastalık teminatının yanı sıra çeşitli sağlık teminatlarının tanımlı olduğu ürünleri de sunabilecek. Bu düzenlemenin gerek hayat ürünlerinin gerekse sağlık sigortası ürünlerinin çeşitliliğini ve yaygınlığını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi.
Uluslararası örneklere bakıldığında, hayat ve emeklilik şirketlerinin sağlık sigortası ürünleri sunabildiğini söyleyen Eroğlu, yeni düzenlemeyle birlikte ülkemizdeki uygulamanın uluslararası uygulamalara yaklaşacağını ifade etti.
Sosyal güvenlik sisteminin kişilerin emeklilik dönemlerindeki gelirlerinin yanı sıra sağlık giderlerini de karşılamaya çalışan bir sistem olduğunu dile getiren Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bireysel Emeklilik Sistemi’nin sosyal güvenlik sistemini destekleyici misyonu sayesinde kişilerin emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarının korunduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra yeni yönetmelikle beraber emeklilik döneminde sağlık teminatının da sağlanacağı ürünlerin uzun vadede geliştirilebileceğini düşünüyoruz.”

‘TAMAMLAYICI SAĞLIK AĞIRLIK KAZANIR’
Sağlık branşının bugünkü yapısına bakıldığında branşın üç temel ürün grubundan oluştuğunu aktaran Eroğlu, bu üç grubu şu şekilde açıkladı: “İlki yatarak ve/veya ayakta tedavi teminatlarının sunulduğu özel sağlık sigortasına ilişkin ürünlerin yer aldığı geleneksel sağlık sigortaları; ikincisi sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılanmayan ya da kişilerin beklentileri karşısında yetersiz kalan alanlarda devreye giren tamamlayıcı sağlık sigortaları; üçüncü grup ise acil sağlık, yabancılar için sağlık, seyahat sağlık, hastalık gibi ürünlerden oluşan grup.”
Yapılan son düzenlemenin emeklilik şirketlerinin de sağlık branşına ilişkin tüm ürünleri sunabilmelerine imkan sağladığının altını çizen Eroğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Ancak emeklilik şirketlerinin geleneksel sağlık sigortalarında değil, ikinci ve üçüncü grup ürünlerde aktif faaliyet göstermesini bekliyoruz. Bu iki ürün grubunda piyasaya girecek yeni oyuncuların penetrasyonu artıracağına ve sektörün kârlılık sorunu yaşamadan büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Yorum yazın