BES büyümeye devam ediyor

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, 2015 yılının ilk çeyreğinde, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki katılımcı sayısı 230 bin kişi artmıştı. 2016 yılının ilk çeyreğinde ise bu artış 171 bin kişi olarak gerçekleşti. Yatırıma yönlenen toplam tutarlar karşılaştırıldığında ise, 2015 yılının ilk üç ayında 1 milyar 817 milyon liralık artış yaşanırken, 2016 yılının ilk üç ayında 1 milyar 399 milyon lira arttı.
2016 yılının ilk 3 ayında katılımcıların toplam fon tutarlarındaki artış, 3 milyar 222 milyon lira olarak gerçekleşirken, 2015 yılının aynı aylarında 1 milyar 743 milyon lira olarak gerçekleşmişti.
2015 yılının ilk çeyreğinde, %25 devlet katkılarının oluşturduğu devlet katkısı fon tutarında, 485 milyon liralık artış yaşandı. 2016 yılında ise bu artış 526 milyon lira olarak gerçekleşti.

BES’TE PROJEKSİYON VARSAYIMLARI DEĞİŞTİ
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, katılımcıların bilgilendirilmesine yönelik olarak emeklilik şirketlerince sunulacak muhtemel birikim ve geri ödeme tablolarının hazırlanmasında uygulanacak brüt reel getiri oranlarına, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 2016/14 numaralı yeni Genelge ile düzenleme getirildi.
2010 yılında Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Genelge’de, Bireysel Emeklilik Sistemi, biriktirme ve emeklilik dönemi olmak üzere iki ayrı dönem olarak ele alınmıştı. Bu nedenle, katkı payı ödeyerek birikim yapılan dönem için Muhtemel Birikim Tablosu, geri ödeme alınan emeklilik dönemi için Muhtemel Programlı Geri Ödeme Tablosu katılımcılara sunuluyor. Bu tablolarda net reel getiri oranları kullanılıyor ve net reel getiri oranı da, muhtemel brüt reel getiri oranından plan dahilindeki fonların yönetimi için harcanan fon toplam gider kesinti oranı düşülerek hesaplanıyor. Birikim dönemi için; muhtemel brüt reel getiri oranı, yılın ilk 3 ayı için geçerli olmak üzere; iyimser senaryoda yıllık %6, kötümser senaryoda ise yıllık %2 olarak uygulandı. 1 Nisan’dan itibaren yapılan düzenleme ile iyimser senaryodaki oran %4’e çekilirken, kötümser senaryodaki oranda değişikliğe gidilmedi. Emeklilik dönemi için; muhtemel brüt reel getiri oranı, yılın ilk 3 ayında iyimser senaryoda yıllık %4, kötümser senaryoda yıllık %2 olarak uygulandı. 1 Nisan’dan itibaren, iyimser senaryoda yıllık %2, kötümser senaryoda ise yıllık %1 olarak uygulanacak. Muhtemel birikim tabloları plan bazında da hazırlanarak katılımcılara sunulabilecek.

Yorum yazın