Allianz Grubu 2,9 milyar Euro faaliyet kârı yazdı

Allianz’dan yapılan açıklamaya göre, Hayat ve Sağlık’ta grup bünyesinde faaliyet gösteren bütün büyük firmaların katkılarıyla Allianz tarihinin en iyi sonuçları elde edildi. Hissedarlara ait net kâr, tüm iş kollarında sergilenen iyi performansın bir sonucu olarak üç aylık dönemde yüzde 36,5 büyüyerek 1,9 milyar Euro’ya ulaştı. Elementer branşı gelirleri, kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırıldığında yüzde 3,1’lik sağlam bir büyüme elde etti.

Wemmer: “Çabalarımızın karşılığını almaya başladık”
Allianz SE CFO’su Dieter Wemmer, “Zorlu koşullar altında işimizi geliştirmek için gösterdiğimiz çabaların başarılı sonuçlarını almaya başladık. Çoğu işkolunda sürdürülebilir kârlı büyüme sergilediğimizi görüyoruz. Yenilenme ajandamız çerçevesinde yaptığımız iyileştirmeler meyvelerini vermeye başladı. Biz de bunun sonucunda, 500 milyon Euro sapma payıyla yıllık 10,5 milyar Euro’luk faaliyet kârına ulaşma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.”dedi.

Wemmer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu üç aylık dönemde ayrıca önemli performans göstergelerinde de iyileşme sağladık. Bileşik rasyo bir önceki yılın aynı dönemine göre göre yüzde 94,1’den yüzde 93,5’e doğru gelişme kaydetti. Varlık yönetimindeki gelir-gider oranı da yüzde 63,3 seviyesinden yüzde 60,8 seviyesine doğru olumlu seyir izledi. Hayat branşında yeni iş kârlılığı, yıl içinde yüzde 0,3 azalarak yüzde 2,8’e geriledi. Ancak piyasalardaki gerilemeye rağmen ikinci çeyrekle karşılaştırıldığında neredeyse aynı oranda iyileşme gösterdi. 2016’nın ilk dokuz aylık diliminde toplam gelir yüzde 3,2 düşüşle 92,4 milyar Euro’ya geriledi. Çoğunlukla Elementer branşı, biraz da Varlık Yönetiminin etkileriyle faaliyet kârı yüzde 1,7 azalarak 8 milyar Euro olarak gerçekleşti. Ancak Hayat ve Sağlık branşı, faaliyet kârına olumlu katkıda bulunmuştur. Faaliyet dışı kâr, düşük yatırım gelirleri ve Güney Kore’deki ortaklığımızın satılmaya hazır varlık olarak sınıflanmasından olumsuz yönde etkilendi. Hissedarlara ait net kâr 2015’in ilk dokuz ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 1,1 gerilemeyle 5,1 milyar Euro olarak gerçekleşti.”

Allianz’dan yapılan açıklamada, grubun 2016’nın üçüncü çeyreğinde toplam geliri 27,7 milyar Euro’ya yükseldi. Varlık yönetimi iş kolundaki gelir düşüşü Hayat ve Sağlık sigortaları branşlarındaki gelir artışıyla dengelendi.Üçüncü çeyrekte, Hayat/Sağlık branşı faaliyet kârı, yatırım getirilerinin yükselmesiyle, yüzde 18,2 büyüyerek 2,9 milyar Euro’ya ulaştı. Elementer branşı ise, güçlü teknik ve yatırım sonuçlarıyla faaliyet kârında yüzde 4,3’lük bir artış yakalarken, varlık yönetimi faaliyet kârı da yüzde 0,5 arttı.

Düşük değer kayıpları ve yüksek kazançlar, faaliyet dışı rakamlarında iyileşmeyi beraberinde getirdi. Hissedarlara ait net kâr, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 36,5 oranında artarak 1,9 milyar Euro olarak gerçekleşti. Hisse Başına Kazanç 2,99’dan 4,08 Euro’ya yükseldi.2016’nın ilk dokuz ayı için yıllıklandırılmış Özsermaye Kârlılık Oranı (RoE) yüzde 12,4 olarak açıkladı. Yıllıklandırılmış rakamlar, yılın tamamına yönelik bir tahmin değildir.Üçüncü çeyreğin sonunda Solvency II sermaye yeterlilik oranı yüzde 186 ile güçlü seyrini korurken, grubun düşük faiz oranlarına karşı direncini göstermekte. Allianz SE CFO’su Dieter Wemmer, “Allianz, çok düşük faiz oranlarına ve Brexit’in neden olduğu kur yüklerine karşın üç aylık dönemdeki performansında iyileşme gösterdi” dedi.

Elementer branştaki büyümede Türkiye, Almanya ve Arjantin’deki faaliyetlerin önemi büyük
Grubun 2016’nın ilk dokuz ayında prim üretimleri çoğunlukla 40,4 milyar Euro seviyesindeki sabit seyrini korudu. Özellikle Türkiye, Almanya ve Arjantin’deki olumlu gelişmeler doğrultusunda, Kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış büyüme yüzde 3,1 ile güçlü istikrarını sürdürdü. Ikinci çeyrekteki doğal afetler nedeniyle yapılan yüksek hasar ödemeleri ve düşük yatırım gelirlerinin etkisiyle, faaliyet kârı 2015 yılının ilk dokuz ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 9,9 azalarak 3,9 milyar Euro’ya geriledi. Ayrıca bir önceki yıl sonuçları, Fireman’s Fund bireysel sigorta işinin satışından elde edilen net kâr ile desteklenmişti. Bileşik rasyo yüzde 94,4 olarak gerçekleşti.

Toplam prim üretimleri üçüncü çeyrekte 11,5 milyar Euro seviyesinde istikrarlı bir şekilde devam etti. Özellikle Türkiye, Allianz Worldwide Partners ve Avustralya’daki olumlu gelişmeler doğrultusunda, kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış büyüme yüzde 3,1 ile istikrarını korudu. Burada fiyat ve hacmin katkısı, sırasıyla yüzde 1,6 ve 1,5 olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte faaliyet kârı yüzde 4,3 artarak 1,4 milyar Euro’ya çıktı. Teknik kâr, sakin geçen doğal afet ortamı ve düşük büyük ölçekli zararlardan fayda sağladı. Yatırım kârı da 2015’in üçüncü çeyreğindeki hedge işleminden sonra kalan olumsuz kur farkı sonuçlarından sonra iyileşme gösterdi. Bu pozitif etki, düşük net faiz sonucuyla kısmen dengelendi. Bileşik rasyo yüzde 93,5 olarak gelişme kaydetti. Allianz SE CFO’su Dieter Wemmer, “Yüzde 3’ün üzerindeki dönemsel büyüme oranı, Elementer Sigortalar segmentinin güçlü olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

Hayat ve sağlık sigortalarında 2016 yılının ilk dokuz ayında elde edilen faaliyet kârı, yüzde 13,8 artış ile 3,1 milyar Euro’ya çıktı. Yüzde 4,7 gerileyen prim üretimi 47,5 milyar Euro’ya düştü. Portföydeki ağırlığını arttırdığımız kârlılığı yüksek ürünler sayesinde yeni iş kârlılığı yüzde 2,6’ya yükseldi. Sonuçta, yeni iş değeri 2015 yılının ilk dokuz ayına göre yüzde 29,2 oranında artarak 1 milyar Euro’ya yükseldi.Üçüncü çeyrekte prim üretimi, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde getirisi yüksek ürünlerin büyük hacimlerde satışı sayesinde yüzde 1,6 ile 14,5 milyar Euro’ya çıktı. Bu artış, İtalya ve Tayvan’daki düşük üretimler nedeniyle bir parça aşağı inse de kur ve konsolidayon etkilerinden arındırılmış prim tutarı yüzde 1,5 oranında arttı.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’daki yüksek yatırım getirileri sayesinde, faaliyet kârı 2015 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde 53 artarak 1,1 milyar Euro’ya yükseldi. Bu artışta, 2015’in üçüncü çeyreğindeki faaliyet kârı içinde Güney Kore’deki zararın yer alması ancak bu yılda yer almaması etkilidir.Yeni işlerden elde edilen gelir bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre 2016’nın aynı döneminde yüzde 1 azalarak 318 milyon Euro’ya geriledi. Ürün stratejisindeki değişiklikler nedeniyle, primler kârlılığı yüksek ürünlere doğru kaydı. Ancak, ABD ve Avrupa piyasalarındaki olumsuz ekonomik koşulların negatif etkisi oldu. Yeni iş kârlılığı bir önceki yılın aynı dönemine göre, büyük oranda düşük faizler nedeniyle 0,3 yüzde puan düşerek yüzde 2,8’e geriledi, ancak 2016’nın ikinci çeyreğine göre artış gösterdi.

Yorum yazın