Acentelerin yönetmeliğe uyum süresi tamamlandı

22 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 30 Aralık 2014 tarihinde çeşitli değişiklikler yapılan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nde belirtilen şartları sağlamayan sigorta acenteleri ile Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk almayan şubelerin faaliyetleri sona erdirilecek.
Bu çerçevede, Hazine Müsteşarlığı’nın talimatı üzerine TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (TOBB SAİK) ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlamayan sigorta acentelerinden savunma istedi. TOBB SAİK Başkanı Hüseyin Kasap, konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Mevzuatta belirtilen şartları gerçekleştirmeyen acentelerin, bu şartları taşıyan acenteler açısından haksız uygulamaya neden olduğunu ifade eden Kasap, “Birileri kurallara riayet ederken başka bir acente bu kurallara uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermiyor. Bu durumu önlemek amacıyla, bazı illerde toplantılar düzenleyerek, çeşitli platformlarda açıklamalar yaparak, mevzuata uyum konusunda acente arkadaşlarımızı uyardık. Ancak, hâlâ şartları sağlamayan acenteler olduğunu tespit ettik” dedi.
Bu çerçevede, mevzuatta belirtilen uyum sürelerinin tamamlanması üzerine Müsteşarlığın da talimatlarıyla, bazı acentelerden savunma talep ettiklerini söyleyen Kasap, hangi acentelerden savunma istediklerini de bildirdi: “Müdürü olmayan ve/veya geçici müdür atama süresi dolan tüzel kişi sigorta acenteleri (252 acente), müdür dışında en az bir teknik personeli olmayan tüzel kişi sigorta acenteleri (1878 acente), asgari ödenmiş sermaye ile mal varlığı şartını taşımayan gerçek ve tüzel kişi sigorta acenteleri (570 acente) ve üç yıl üst üste levha aidatını ödemeyen sigorta acenteleri (798 acente).”
Savunmalarında şartları taşıdıklarını belgeleyemeyen acentelerin levha kaydını sileceklerini belirten Kasap, bu acentelerin durumlarını düzeltinceye kadar faaliyette bulunamayacağı bilgisini verdi. Hüseyin Kasap sözlerine şöyle devam etti: “Aynı zamanda, izin başvurusu Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanmayan şube bilgilerinin ilgili Sigorta Acentesinin Levha kaydından silinmesi hususunda Odalarımıza talimat verdik ve bu kayıtlar silindi. Artık www.sigorta.org.tr adresli internet sayfamızda yayınlanan listede kayıtlı olmayan hiçbir acente şubesi faaliyette bulunamaz.”

‘MEVZUATA UYUMDA HASSAS DAVRANALIM’
Acente şubelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan, beş ve daha az şubesi olan acentelere kolaylık sağlanması hususunda yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Kasap, “Ancak taleplerimiz Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul görmedi. Müsteşarlık’tan onay alamayan pek çok şube kapandı. Artık bu durumdan geri dönüş söz konusu değil. Şubelere ilişkin geri dönüş telafisi imkansız sorunlara neden olacaktır. Bu nedenle, tüm acente meslektaşlarımı mevzuatta belirtilen hususlara riayet konusunda hassasiyete davet ediyorum. Zira, bu şartlara uymamanın, Müsteşarlık’tan izin almadan şube faaliyetinde bulunmanın yaptırımları çok ağır” diye konuştu.
Denetim konusundan da bahseden Kasap, sözlerini şöyle tamamladı: “5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve diğer düzenlemelerle acentelik mesleği bir sisteme kavuştu. Hazine Müsteşarlığı ile İcra Komitemiz üzerine düşen görevleri yerine getirdi. Günümüzde, mesleğe ilişkin yapılması gereken en önemli ve acil husus etkin denetim mekanizmasının kurulması. Denetim konusunda İcra Komitemiz geçmişte çeşitli uygulamalar başlattı, ancak bunlar yeterli olamadı. Acentelerin etkin ve hızlı bir şekilde denetlenmesi için model arayışımız devam ediyor. Bu hususta, gerek meslektaşlarımız gerekse konunun uzmanlarıyla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Umarım en kısa zamanda yeni bir denetim mekanizması kuracağız.”

Yorum yazın