Acentelerimizin geleceği Işık Sigorta’nın geleceğidir

 Acentelerimizin geleceği Işık Sigorta’nın geleceğidir

Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, sigorta acentelerinin genel durumu ile Işık Sigorta’nın acentelere bakışı ve acentelerine sunduğu olanaklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Işık Sigorta’nın kurulduğu günden itibaren acente odaklı bir şirket olduğunu söyleyen Koçak, Işık Sigorta ile çalışsın çalışmasın tüm acentelerle iletişime çok önem verdiklerini bunun sonucu olarak da yaygın bir acente ağına sahip olduklarını kaydetti.
Acenteliğin kuşaktan kuşağa geçen bir aile mesleği olduğunu belirten Koçak, bulunduğu bölgeyi ve o bölgedeki müşteriyi acenteden daha iyi kimsenin bilemeyeceğini, Işık Sigorta’nın da portföy dağılımı dengeli acentelerle yoluna devam ettiğini, acente – şirket ilişkisinin uzun soluklu olmasının temelinde her iki tarafın da memnuniyetinin gözetildiği birliktelikler olduğunu söyledi. Ana hissedarının banka olmasına karşın, üretiminin yüzde 70’inin acente satış kanalı tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Koçak, “Prensiplerimizin başında acenteleri birer iş ortağı, bir dost olarak görmek yer alıyor. Biz şirket olarak acentelerimizi yalnızca iş yaptığımız kimseler olarak görmüyoruz, onlar bizim piyasadaki elimiz – ayağımız, gözümüz – kulağımız. Onlar bizim her daim kapısını çalabileceğimiz dostlarımız. Acentenin büyümesi Işık Sigorta’nın büyümesi demek bizim için. Bu nedenle acentelerimizin daha çok kazanacakları branşlar ile ilgili sürekli bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulunuyoruz” diye konuştu.

ACENTELERE SÜREKLİ DESTEK
Işık Sigorta’nın acentelerine pazar desteği oluşturma, müşteri sayısı artırma ve operasyona ayırdıkları süreyi azaltma yönünde hareket ettiğini kaydeden Koçak, bu doğrultuda yaptıkları uygulamalardan bahsederek, sözlerine şöyle devam etti: “Bunlardan birincisi acentelere verilecek teknik destek. Şirketimizin her bölgesinde acentelerine hizmet veren teknik yapılanma, acentenin poliçe üretimi, zeyil veya yenilemeleri ile ilgili anında cevap vermekte. Hangi iletişim kanalından ulaşılırsa ulaşılsın, acenteye anında cevap veriliyor ve iş sürecini ekranda bitiriyor. İkincisi ise satış ve pazarlama yapılanması. Doğrudan operasyona dahil olmayan, ancak operasyonun en ince ayrıntılarına vakıf, sürekli acentenin yanında satış desteği veren, riziko teftişi yapan, acentelerimizin büyümeleri, gelişmeleri ve müşteri kazanmaları hedefine odaklanmış bir satış pazarlama ekibimiz var. Üçüncüsü de etkin ve hızlı bir hasar süreci. Acentenin hasar konusunda çok fazla zaman harcamasını istemiyoruz. Bizim hedefimiz, acentenin zamanını mevcut müşterisinin veya müşteri adayının yanında geçirmesi. Dolayısıyla hasar bizim için çok önemli. Bunun için personelinizin müşteri odaklı düşünceye sahip olması gerekiyor ilk önce. Yaygın servis ağı da hasar için çok önemli. Yurt çapında 900’ün üzerinde anlaşmalı servis ile bu yönde bir sıkıntımız bulunmamakta. Şirketimiz hasar sürecinin asgariye indirilmesi adına, Bölge Müdürlüklerinde de hasar hizmeti veriyor. Tüm bunlar hızlı ve yenilikçi bir bilgi işlem altyapısı ile birleştiğinde şirket ve acente için hedefe odaklanmaktan başka bir şık kalmıyor.” Bir şirketin en önemli reklamının hasar süreçlerindeki başarısı olduğunu ifade eden Koçak, “Müşteriler ve acenteler nezdinde bir şirketin en iyi reklamı nedir diye sorulduğunda hiç kuşkusuz hızlı ve etkin hasar ödüyor olmasını ilk sıraya koyabiliriz. Bizim de en iyi reklamımız hasar ödeme sistemimizin iyi olması, en büyük reklamımız da acentelerimizdir diyebiliriz” dedi.

‘MÜŞTERİYE ULAŞMAK İÇİN ACENTE OLMAZSA OLMAZ’
Sigorta şirketlerinin acente yapılarının başarı yolunda en önemli unsurlardan biri olduğunu sözlerine ekleyen Recep Koçak, bir sigorta şirketi ne kadar büyük olursa olsun, sistemi ne kadar iyi olursa olsun, sermayesi ne kadar güçlü olursa olsun, başarının mutlaka acentelere bağlı olduğunu söyledi. Koçak, “Günümüzde bunun örneğini verebileceğimiz sayısız şirket olduğunu görmekteyiz. Sigorta şirketinin büyümesi için dağıtım kanalı olarak acenteler vazgeçilmez asli unsurdur. Bir sigorta hizmetinin üretimi onun dağıtımından ayırt edilemez. Dağıtım için, kısaca müşteriye ulaşmak için acente olmazsa olmazdır. Hele şirketle aynı hedefe odaklanmış acente ağı, üretimle beraber kârlılığın da temelini oluşturur” diye konuştu. Koçak sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada ve ülkemizde sigorta şirketleri sigorta ürünlerinin satışı için birçok yöntem denemiş ancak istenen başarıya ulaşamamıştır. Bütün bunlar da göstermektedir ki sigorta için acenteler mihenk taşıdır. Sigorta şirketlerinin yapacağı yatırımın merkezinde acenteler olmalı, sigorta şirketleri profesyonel sigorta acentelerini daha çok kazanç elde etme ve dengeli portföy oluşturma adına sürekli desteklemelidir.”

‘SİGORTA ŞİRKETLERİ GÜVEN MÜESSESELERİDİR’
Sigorta şirketlerinin ana sermayesinin güven olduğunu söyleyen Koçak, “Sigorta şirketleri güven müesseseleridir. Sigorta satışı da büyük oranda birebir ilişki, daha çok insana markaj esasına dayanması sebebiyle acenteler sigorta pazarlamasında vazgeçilmez unsurlardır. Acente kullanılmadan sigortacılık faaliyetini yürütmek hemen hemen imkânsızdır” dedi ve ekledi:  “Tabii ki acentelerin eğitim seviyesi, çevresine verdiği güven ve itibar da sigorta hizmetinin pazarlamasında etkilidir. Acenteler sigorta şirketlerinin ulaşmak istedikleri kitlelere, kendi sosyal çevrelerini katarak ve kullanarak ulaşmaktadırlar. Acente müşteriye karşı sigorta şirketinin, sigorta şirketine karşı da müşterisinin ihtiyaçlarını belirtip haklarını savunmaktadır. Bir müşteri ile ilgili en sağlıklı bilginin alınacağı kanal da hiç kuşkusuz acentelerdir. Ülkemizde sigorta müşterilerinin büyük çoğunluğu poliçesinin bulunduğu şirket hakkında bilgi sahibi bile değildir. Yine sigorta müşterilerinin büyük çoğunluğu sigorta şirketi ile hiç temas etmemiştir. Birçok müşterinin gözünde sigorta şirketi, sigorta acentesidir ve sigorta konusunda bir sorunu olduğunda sigorta hizmetini üreten şirketin değil acentenin kapısını çalacaktır. Bir hasar oluştuğunda ilk arayacağı kişi de acentesi olacaktır.”

‘ACENTELERİMİZLE KALICI DOSTLUKLAR KURUYORUZ’
Sigorta şirketi ve sigorta müşterileri için vazgeçilmez olarak gördükleri acentelere gerek pazarlama gerekse de diğer hususlarda verilecek desteğin, nihai olarak sigorta şirketlerinin istihsal ve kârlılığını da doğrudan etkileyeceğini ifade eden Koçak, acente ve sigorta şirketi ilişkisi hakkında şunları söyledi: “Sigorta şirketi ve acente birbirini tamamlayan bir bütünün vazgeçilmez iki parçası olduğuna göre hatalı bir acente seçimi, sonuçta yalnız o sigorta şirketinin istihsalini etkilemekle kalmayıp, genelde çalışılan sigorta şirketinin ve sigorta sektörünün prestijini sarsarak gerek diğer acenteleri ve gerekse tüm sektörü zor duruma sokacaktır.”
Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, “Işık sigorta olarak biz, çıktığımız yolculukta olası kazalardan kendimizi korumak için acente seçiminde çok titiz davranmaktayız. Uzun süre beraber olacağımız iş ortaklıkları kurma hususunda azami özen göstermekteyiz. Ne mutlu bize ki bugüne kadar kalıcı dostluklar kurmuşuz” diyerek sözlerini noktaladı.

‘SİGORTA ŞİRKETLERİNİ ACENTESİ TEMSİL EDER’
Sigorta şirketlerinin müşterileri ile acente kanalıyla temas ettiğini belirten Koçak, “Acente müşteriye karşı sigorta şirketinin, sigorta şirketine karşı da müşterisinin ihtiyaçlarını belirtip haklarını savunmaktadır. Bir müşteri ile ilgili en sağlıklı bilginin alınacağı kanal da hiç kuşkusuz acentelerdir. Ülkemizde sigorta müşterilerinin büyük çoğunluğu poliçesinin bulunduğu şirket hakkında bilgi sahibi bile değildir. Yine sigorta müşterilerinin büyük çoğunluğu sigorta şirketi ile hiç temas etmemiştir. Birçok müşterinin gözünde sigorta şirketi, sigorta acentesidir ve sigorta konusunda bir sorunu olduğunda sigorta hizmetini üreten şirketin değil acentenin kapısını çalacaktır” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply