2020 yılının büyük kayıpları 2021 yılında telafi edilemeyecek

 2020 yılının büyük kayıpları 2021 yılında telafi edilemeyecek

Zor bir yılı geride bırakmamızın ardından 2021’de pandemi sonrası ekonomik iyileşme ve artan risk bilinciyle küresel sigorta sektöründe toparlanma bekleniyor. Yine de salgının 2020’de yarattığı kayıpların tamamının telafi edilmesi olası değil.

Hem ekonomik hem de sosyal hayatta zor bir süreç yaşanılan 2020 yılının geride bırakılmasının ardından sigorta sektöründe gözler 2021 ve 2022 yıllarına çevrilmiş durumda. Pandemi henüz devam ederken, 2021 yılı için öngörülen ekonomik iyileşmeler ve artan risk bilinci ile birlikte toparlanma bekleniyor. Fakat salgının 2020 yılında neden olduğu kayıpların tamamının telafi edilmesi mümkün görünmüyor. 

Swiss Re’nin yayınladığı Sigma 7 raporunda 2021 ve 2022 yılının küresel ekonomi ve küresel sigorta pazarınının görünümü yorumlandı. Raporda, COVID-19 salgınının küresel anlamda durgunluğa sebep olduğu 2020 yılının ardından 2021’de uzun süreli ekonomik toparlanma görülüyor. Küresel GSYİH’nin bu yıl %4,1 oranında küçülmesi, 2021 yılında ise %4,7’lik uzun süreli bir toparlanmanın gerçekleşmesi bekleniyor. Pandemi; dijital dönüşüm, küreselleşme ve ekonomi tarafında hükümetlerin bazı değişikliklere daha sıcak bakmasını sağladı. Bunun yanında bazı hükümetler, salgının neden olduğu ekonomik darbeyi hafifletmek için ise mali teşvikler uygulandı. Raporda, COVID-19’un bir diğer etkisinin de yarattığı gelir eşitsizlikleri olduğu belirtilirken bunun da ekonomik büyümeyi daha da zorlaştırdığı aktarıldı. Swiss Re, sigortanın öneminin bu noktada ortaya çıktığını, hane halkına ve işyerlerine şok etkisi yaratan bu gibi olaylara hazırlıklı yakalanma ve süreci en az hasarla atlatma fırsatı tanıdığını ortaya koydu.

Küresel hayat dışı sigorta sektörü, pandeminin etkisine karşı direnç gösterdi ve 2021 yılında bu alandaki prim hacimlerinde hızlı bir toparlanma sürecinin olacağı tahmin ediliyor. Pandeminin ilk aylarında sigorta sektörünün ciddi boyutta etkileneceği tahmin edilirken, 2020’nin son aylarında sektördeki etkinin korkulandan daha az olduğu görüldü. Beklenenden daha olumlu sonuç alınan bu dönemde küresel hayat dışı primlerin 2020’de reel olarak %1,1 arttığı, iyileşme süreci ile birlikte 2021 ve 2022 yıllarında ise bu oranın %3,6’ya yükseleceği, prim hacimlerinin salgın öncesinde olan seviyelerin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Sigorta potansiyelinin yüksek olduğu Çin sigorta sektörüne bakacak olursak primlerin iki yıl içerisinde %10 artması bekleniyor.

HAYAT TARAFI TOPARLANACAK

Salgın sürecinde en fazla etkilenen alanlardan biri de hayat sektörü oldu. Tasarrufların azaldığı bu dönemde artan işsizlik, azalan satın alma gücü ve çok düşük faiz oranlarının etkileriyle hayat tarafında prim hacimlerinin %4,5 oranında daralacağı tahmin ediliyor. COVID-19 sonrasında risk farkındalığının artması ve özelleştirilmiş sigorta ürünleri sunmak için sigortacılar tarafından veri analitiği ve dijital dağıtım kanallarının daha fazla kullanılması sayesinde 2021’de büyüme bekleniyor. Çin gibi sigorta sektöründe gelecek vadeden ülkeler ve sigorta sektörleri, küresel büyümenin merkezi olmaya devam ediyor. COVID-19’un sebep olduğu hasar boyutuna bakacak olursak, bu yılki mortalite tablosuna etkisi henüz belirsiz görünüyor. Bununla birlikte faiz oranlarının çok düşük kalması ile yatırım getirileri ve sigorta şirketlerinin kârlılığının baskı altında kalması olası. Şiddetli ve uzun süreli durgunluk senaryolarında, sigortacılar sürekli olarak düşük faiz oranlarına karşı savunmasız kalacak. Stagflasyon senaryosunda ise enflasyonda yaşanan sürprizler özellikle uzun vadeli işler için yıkıcı boyutta olabilir.

Tasarruf aracı olarak görülen hayat branşındaki düşüş, COVID-19 kaynaklı durgunlukta artan işsizlikten, azalan satın alma gücünden ve dolayısıyla daha az sigorta ürünü satın alma ve sokağa çıkma yasakları gibi sebeplerden kaynaklanıyor. Gelişmiş pazarlardaki prim hacminin bu yıl %5,7 oranında daralması bekleniyor. 2021’de pandemi sonrası ekonomik iyileşme ve artan risk bilinciyle bir toparlanma bekleniyor fakat salgının 2020’de yarattığı kayıpların tamamının telafi edilmesi olası değil.

ABD’deki çok sayıda COVID-19 vakası ekonomik faaliyeti ve istihdamı azaltmaya devam edeceğinden 2021 yılında yavaş bir ilerleme bekleniyor. EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ve Okyanusya’da ise primlerin 2020’de keskin bir şekilde daralacağı öngörülüyor. 

ÇİN İLK SIRADA

Sigortacılar için genel görünüm küresel ekonomik toparlanmanın hızına göre şekillenecek. Şu an var olan belirsiz ortamda, küresel hayat dışı prim büyümesi 2020 yılında reel olarak %1,3’ten iki yıl içerisinde %3,6’ya yükseleceği ve bu yılki daralmanın ardından hayat tarafında ise prim büyümesinin %3 oranına geri döneceği tahmin ediliyor. Yükselen sektörler arasında Çin ilk sırada yer alacak. 

2020’nin ilk yarısında pandeminin yarattığı etkiler ile primlerdeki düşüş, yılın ilk aylarında tahmin edilen rakamlardan daha düşük seviyede gerçekleşti. Bu durumda küresel sigorta sektöründe direnç yarattı. Özellikle gelişmiş pazarlarda bireysel sigortaların beklenenden daha fazla büyümesi, hem sigortacıların hem de dağıtım kanallarının dijital kanallardan yararlanma konusundaki hızlı tepkisini yansıtıyor. Sosyal mesafe kuralları ve salgına karşı alınan diğer tedbirlerin ürün satışına olan etkisi beklenenden düşük seyretti. Sadece iş süreçlerinin değil müşterilerin de çevrimiçi hale geldiği bu süreçte satışlar dijital kanallar üzerinden devam etti. Pandemi sonrası çağda hızlandırılmış dijitalleşme süreci, sigorta dağıtım kanalları için de çeşitli etkilere sahip. Oto sigortaları ve konut sigortaları gibi bireysel sigortalar dijital tarafta daha fazla talep görebilir ve dağıtım kanalları ile daha az alakalı duruma gelebilir. Ticari sigortalarda ise dağıtım kanalları daha geniş bir rol oynamaya devam ediyor. Bu süreçte dağıtım kanalları dijital alandaki stratejilerini sistematik olarak geliştirdiler ve özellikle KOBİ segmentinde ticari riskleri dijitalleştirmenin merkezinde yer alıyorlar.

Küresel olarak en büyük 8 pazarda %6’dan daha fazla büyüme öngörülüyor. Çin ise en hızlı büyüyen hayat dışı sigorta pazarı olma unvanını koruyor, yıllık %10 prim artışı görülüyor. Diğer gelişmekte olan pazarlarda ise büyümenin zayıflayacağı, bireysel sigortalara olan talebi artıran risk bilinciyle birlikte 2021 ve 2022 yıllarında bu bölgelerde geniş tabanlı iyileşme öngörülüyor. Afrika ve Orta Doğu gibi pandemiden önce bile durgun olan pazarlarda, uzun süreli ekonomik toparlanma prim büyümesini yavaşlatabilir. Küresel hayat dışı prim havuzuna katkı açısından bakıldığında, Kuzey Amerika 2022’ye kadar yıllık 93 milyar dolar ile en çok katkı sağlayan bölge olacak. Çin, Batı Avrupa’dan gelen 38 milyar doları aşarak 45 milyar dolar ekleyecek. Diğer gelişmekte olan pazarlar yaklaşık 14 milyar dolar tutarında katkıda bulunacak.

AFET KAYBI 83 MİLYAR DOLAR

Raporda aynı zamanda 2020 yılında gerçekleşen afetlerin sigortalı hasarlarının tahmini tutarı da verildi. Yıl içerisinde gerçekleşen doğal afetler ve insan kaynaklı afetlerin sebep olduğu toplam sigortalı hasar 83 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Geçmiş yıllar ile karşılaştırıldığında 2020, 1970’ten bu yana sigorta pazarında kayıtlara geçen en maliyetli 5. yıl oldu. 83 milyar dolarlık toplam sigortalı hasarın %70’ini oluşturan doğal afetler 76 milyar dolar, insan kaynaklı hasarların 7 milyar dolar tutarında olduğu belirtildi. Doğal afet kaynaklı sigortalı hasarın çoğunun ABD’de görülen orman yangınlarından ve şiddetli fırtınalardan kaynaklandı. Küresel sigorta pazarı, 2020 yılında kaydedilen toplam ekonomik hasarın %45’ine koruma sağladı.

Sektörün kârlılık tarafına bakıldığında ise 2019’daki %7 oranından 2020 sonunda %5’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Sağlık çalışanları için işçi tazminatlarında tazminat taleplerinin yüksek oranda seyredeceği, ABD ve diğer Anglosakson ülkelerinde yönetici sorumluluk ve tıbbi uygulama hatası kaynaklı tazminat taleplerinin olacağı öngörülüyor. Bireysel sigortalarda 2020’de iyileşme beklenirken, ticari sigortalarda ise bozulmalar görülecek. 2020’de kârlılık oranının zor bir görünüme sahip olduğu belirtilirdi.

COVID-19’UN FATURASI 50-80 MİLYAR DOLAR ARALIĞINDA

COVID-19 ile ilgili tazminat talepleri en fazla merak edilen konulardan biri. Salgın hala devam ederken, 2020 yılı için toplam tazminat talebinin ne kadar olacağı belirsizliğini koruyor. Swiss Re, 2020 yılında COVID-19 kaynaklı hayat dışı sigortalar tarafındaki hasarların 50-80 milyar dolar aralığında olacağını tahmin ediyor. En büyük sigorta pazarına sahip olan ABD’de korkulan olmadı. Mahkeme kararları ile COVID-19, tazminat taleplerine dahil edilmedi. Ayrıca geriye dönük ödeme girişimleri de başarısız oldu. COVID-19 kaynaklı hayat dışı tarafta sigortalı tazminat taleplerinin neredeyse tamamı ticari sigortalar ile ilgili oldu, kredi sigortalarının da önemli zararlar yaşayacağı tahmin ediliyor. 2020’de virüsün yayılmasını kontrol altına almak için getirilen sokağa çıkma yasakları, özellikle oto sigortalarında hasar sıklığında azalma yaşamasına sebep oldu.

İlginizi Çekebilir