2019 sigortacılık ve emeklilik faaliyet raporu yayımlandı

 2019 sigortacılık ve emeklilik faaliyet raporu yayımlandı

SEDDK’nın hazırladığı 2019 yılı “Sigortacılık Ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor”a göre emeklilik sektöründe 6 milyon 871 bin katılımcıya ve 8 milyon 201 bin adet sözleşmeye ulaşıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin “Sigortacılık Ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor” yayımladı. Rapora göre, 2019 yılı içerisinde, 2018 yılında olduğu gibi, sektörde 22 adet hayat ve emeklilik şirketi faaliyet gösterdi. BES’te 2019 yılsonunda, 2018 yılsonuna oranla %0.1 düşüş göstererek 6 milyon 871 bin katılımcıya ve %0.5 artış ile 8 milyon 201 bin adet sözleşmeye ulaşıldı. 

Devlet katkısı dahil olmak üzere katılımcıların sistemin başlangıcından 2019 yılsonuna kadar yaptığı katkı payı ödemelerine bakıldığında ise, 2018 yılı sonunda 69.5 milyar lira iken, %18.1’lik artışla 82 milyar liraya ulaşıldı. 2019 yılında toplam 23.6 milyar lira katkı payı ödenmiş olmasına rağmen, emeklilik ve diğer nedenlerle sistemden çıkışlar yaşandığından, mevcut katılımcılara ilişkin katkı payı artışı daha düşük gerçekleşti.

YÜZDE 35 ARTIŞLA 119 MİLYAR LİRAYA ULAŞILDI

Diğer yandan, sistemde mevcut katılımcılara ait fon tutarı bir önceki yılsonuna göre %34.7 oranında arttı ve 2019 yılı sonunda 119.1 milyar liraya ulaştı. Açıklanan tutarlara, sistemden ayrılan katılımcılar tarafından ödenen katkı payları ile anılan kişilere geri ödenen fon tutarlarının dahil edilmediği ifade edildi.

Ayrıca raporda; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerinden elde edilen bilgilere göre yapılan analizlerde, Borsa İstanbul hariç, finansal sektörlerin aktif toplamının 2019 yılında %17.5 oranında artışla 5.03 trilyon liraya yaklaştığı belirtildi. Ülkemizin finans sektöründe geleneksel olarak bankacılık sektörü en büyük paya sahip. 2019 yılında bankacılık sektörünün aktif toplamı %16.1 oranında artarken, emeklilik yatırım fonlarındaki %34.7’lik artışın da etkisiyle; sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktifleri %32.6 oranında yükseldi ve 237 milyar liraya ulaştı. Bu sonuçla sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin toplam finansal piyasalar içindeki payı 2018 yılı sonunda %4.17 iken, 2019 yılı sonunda %4.71’e yükseldi. Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin finansal sektörler içindeki payı halen düşük olmakla birlikte, aktif büyüklüğü açısından bankacılık sektörünün ardından ikinci sırada yer alıyor.

İlginizi Çekebilir