Yılmaz: Satış odaklı anlayıştan hizmet odaklı anlayışa geçilmeli

 Yılmaz: Satış odaklı anlayıştan hizmet odaklı anlayışa geçilmeli

Acentelerin geleneksel satış yönteminden elde ettikleri tecrübeler ile dijital altyapı ve teknolojiyi insanla buluşturup, insan hayatını kolaylaştıracak çözümler yaratması gerektiğine dikkat çeken TOBB SAİK Üyesi Özgür Yılmaz, “Sektörün bunu acentelerle birlikte yapması çok daha etkin sonuç almamıza sebep oldu. ‘Satış odaklı’ anlayışın ‘hizmet odaklı’ anlayışa yönelimiyle sürdürülebilir ve sağlam bir büyüme sağlayabileceğine inanıyoruz” dedi.

Sigorta sektöründe acentelere dair önemli veri ve rakamları aktararak sözlerine başlayan TOBB SAİK Üyesi Özgür Yılmaz, şu bilgileri verdi: “2020 yılı verilerine göre ülkemizde gerçek kişi acente sayısı 6 bin 770, tüzel kişi acente sayısı: 9 bin 646 ve toplam acente sayısı 16 bin 416. Şube şeklinde örgütlenen acente sayısı 335, şube sayısı 2 bin 259, acentelerde çalışan teknik personel sayısı 19 bin 537. Toplam çalışan sayısı (acente sahibi dahil tüm roller) ise 39 bin 373. 2020 yılı acente toplam prim üretimi 40.3 milyar lira, acente hayat dışı prim üretimi 39 milyar lira ve acente hayat prim üretimi ise 1.3 milyar lira olarak gerçekleşti. 2020 yılı toplam prim üretiminde acente payı %48.9, hayat dışı prim üretimindeki acente payı ise %57.3 oldu. 2020 yılı hayat dışı prim üretiminde acenteler tarafından yapılan %9,3 civarında zorunlu sigortalar branşında acente üretimlerine yansımamış durumda. (TSB’den alınan söz konusu verilerde havuz üretiminin dağılımından kaynaklı hata olduğu, acente üretim miktarı ve payının daha yüksek olduğu değerlendirilmektedir)”

‘REKOR KATILIM’

TSB tarafından “Geleceği Birlikte Şekillendiriyoruz” başlığı ile düzenlenen Dağıtım Kanalları Paneli’ne TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut da konuşmacı olarak katılım sağladı. Panel ile ilgili detaylı bilgileri Özgür Yılmaz şöyle aktardı: “Paneli tarihe geçirecek olan ise şimdiye kadar herhangi bir etkinlik veya toplantıda olmayan katılımcı sayısı oldu. SAİK tarafından ve sosyal medya dahil farklı mecralarda duyurulan ve üstelik kayıt gerektiren bu panele 3 bin 500 kişi katıldı ve bu sayının çoğunluğunu da sigorta acenteleri oluşturdu. Bu katılım beraberinde ülkemizde sigortacılığın acenteler olmadan yapılamayacağına dair inancımızı artırdığı gibi, acentelerin birlikte hareket ettiği zaman yaratacağı büyük gücü de tüm sektöre göstermesi açısından çok önemli ve değerliydi. Tüm dünyada olduğu gibi müşterilerin satın alma eğilimleri internetin daha etkin kullanılmasını gerektirdi. Ancak, şu aşamada acenteler açısından bu husus her ne kadar rekabet unsuru olarak görülse de internetin ve çağrı merkezlerinin alternatif satış kanalları olmaktan çok tamamlayıcı kanallar olarak pozisyonlanması çok önemlidir. Zira pandemi süresince ve öncesinde yaşanan deprem, sel, su baskını, doğal afet, dolu hasarlarında yine hep birlikte sektöre olan güvenin artmasının hizmet ile mümkün olduğuna şahit olduk.”

“Acentelerin geleneksel satış yönteminden elde ettikleri tecrübeleri ile dijital altyapı ve teknolojiyi insanla buluşturup, insan hayatını kolaylaştıracak çözümler yaratmalıyız. Sektörün bunu acentelerle birlikte yapması çok daha etkin sonuç almamıza sebep oldu. ‘Satış odaklı’ anlayışın ‘hizmet odaklı’ anlayışa yönelimiyle sürdürülebilir ve sağlam bir büyüme sağlayabileceğine inanıyoruz” diyen Yılmaz, bu bağlamda SAİK olarak atılan atımları şöyle anlattı: “SAİK olarak 2021 Şubat ayında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yaptığımız toplantıda tüm acentelerin kullanabileceği ‘ortak satış platformu’ kurulmasının acentelerin rekabet gücünü artıracağı hususunda bilgilendirdik. Hızlı bir şekilde bununla ilgili çalışma yapma kararı aldık. Pandemi ile birlikte; siber risk, devlet destekli alacak sigortası, kefalet ve finansal sigortalar, pandeminin teminat altına alınmasıyla da TSS ve özel sağlık sigortaları vb. hepimizin bildiği üzere önem arz etti. Gelecekte ihtiyaçlara paralel olarak şu anki sunduğumuz ürünler ve buna bağlı olarak hizmet de belirlenecektir diye düşünüyoruz.”

‘FARKINDALIK ÇALIŞMALARI PLANLIYORUZ’

Acentelerin pandemi döneminde çok çevik hareket ettiğinin altını çizen Yılmaz, “Ülkenin tüm il ve ilçelerinde örgütlü acenteler olarak 7/24 müşterilerin günü gelen poliçelerinin yenilenmesi, yeni işlerin poliçeleştirilmesi ve tahsilat ve hasar hizmetlerini aksatmadan işlerimize gerek ofislerde ve gerekse evlerden devam ederek görevlerimizi yaptık. Bundan sonraki dönemde aynı anlayışla hizmeti aksatmadan işlerimize devam edeceğiz. Yeni ürünlere hazırlanma konusunda tabii ki eğitim önemli olup, meslektaşlarımızı trafik ve kasko dışındaki ürünlerde de bilgi anlamında desteklemeye çalışıyoruz. Devlet destekli alacak sigortası, siber riskler ve pandeminin sigorta sektörüne etkileri hususunda STK’lara sanal ortamda bilgilendirmeler yapıyoruz. TARSİM’le 5 bölgede 25 ilde hayvan hayat ve tarım sigortaları konularında bilgilendirme yaptık. DASK konusunda da bilgilendirme yapmakla ilgili SAİK yönetimi olarak karar aldık. Ayrıca, KVKK ve siber risk konularında da eğitim ve farkındalık çalışması yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

SAİK ACENTE EĞİTİMİNİ DESTEKLİYOR

SAİK’in mesleki eğitim ile ilgili desteğini Yılmaz şöyle anlattı: “Mesleki uzmanlık oluşturarak farklılaşma ve müşteriye katma değer yaratma beraberinde sürdürülebilir büyümeyi, etkin yönetilen pazar stratejisi ile sektörümüzün ve satış kanallarının büyümesinde olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Eğitime hep birlikte daha fazla yatırım yapmalıyız. Bu konuda TSEV’i daha etkin kullanmalıyız. SEDDK, sigorta şirketlerinin acentelerine, nakliyat, mühendislik, ticari, yangın, finansal sigortalar, sorumluluk sigortaları gibi özellikli branşlarda ve ürünler konusunda eğitim vermelerini zorunlu hale getirmeli. Bu eğitimleri almayan acenteler bu ürünleri satamamalı. SAİK olarak üzerimize düşen her türlü görevi üstlenmeye, sigorta şirketlerine, sektörel kurumlara her türlü desteği sunmaya hazırız.”

SEDDK GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

SAİK ve SEDDK görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Yılmaz, görüşmeleri şöyle detaylandırdı: “Mesafeli Satış Yönetmeliği henüz halen taslak halinde olup, artık sona doğru gelmekteyiz. SEDDK Başkanı Türker Bey, SEDDK Yönetim Kurulu ile SAİK olarak bu konuda ciddi istişare içerisinde madde madde çalışmaktayız. Orta yolun bulunacağına inanıyoruz. Bu konuda kendilerine de yeri gelmişken teşekkür ediyoruz. Panelde tüm sektörel taraflara acentelere yönelik sorun ve çözümlerimizi de aktardık.

  • Toplam sigorta üretiminin %28’ine karşılık gelen trafik sigortasındaki sorunlar dahi halen hallolmamışken,
  • Haksız rekabet sektörün tüm oyuncuları tarafından biliniyor ve bir çözüm oluşturulamıyorsa,
  • Bankaların, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kredi baskısı ile tüketicinin seçme hakkını dahi kullandırmadan zorla poliçe kesmeye zorlaması halen devam ediyorsa,
  • Acentelerin düşen trafik komisyonlarının akıbetinin ne olacağı her ortamda seslendirmemize karşın halen aynen kalıyorsa,
  • DASK poliçelerinde m2’lerin doğru tespit edilememesi ve eksik yazılması karşısında Elazığ ve İzmir depremlerinde yaşanan memnuniyetsizlik giderilmiyor ise,
  • Trafik sigortalarında araç satışlarındaki yapılan iptal zeyillerindeki gereksiz operasyonel yüklerle halen zaman israfı yapıyorsak,
  • Trafik sigortası hasarlarında doğrudan tazmin uygulamasını halen hayata geçirtemediysek,
  • SAİK tarafından yaptırılan il bazlı acente taşıma kapasitesi araştırma raporuna göre ihtiyaç fazlası acente var iken acente ve şube açılması konularının TOBB SAİK onayı ile verilebilmesi yerine halen geleneksel yöntemlerle veriliyor ise,
  • Acenteleri SAİK olarak denetleyip bir takım caydırıcı cezalar verebiliyor iken, bazı brokerler ise acentelikten çıkarak denetim dışı olarak faaliyetlerine devam ediyorlar, ekran paylaşıyor ve temsilcilik adı altında şube açarak resmen poliçe kesiyorlarsa, özellikle denetim konusunda ciddi bir boşluk varsa, bu konuda SAİK ‘Sigorta Aracıları İcra Komitesi’ olarak tekrar yapılandırılmalıdır.”

İlginizi Çekebilir