TSB Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı; sektör içinde “güçlü iletişim” mesajı verildi

 TSB Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı; sektör içinde “güçlü iletişim” mesajı verildi

TSB Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı. İnternet üzerinden 2 oturum şeklinde gerçekleştirilen kurul, fiziksel oy verme süreciyle devam edecek.

Pandemi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen TSB Olağan Seçimli Genel Kurulu, başladı. TSB Başkanı Atilla Benli ve SEDDK Başkanı Türker Gürsoy’un konuşma yaptıkları oturuma basın mensupları ve sektör yöneticileri de katıldı. Yaptığı konuşmada sektörü 66 üyesi olan yapıcı yoğun bir rekabetin yaşandığı, dışarıda tek sesli olan bir aile şeklinde gördüğünü ifade eden TSB Başkanı Atilla Benli, önce sektörün performansını değerlendirdi: “2019 yıl sonu itibarıyla 236 milyar lira aktif büyüklüğe 69.3 milyar lira prim üretimine ulaştık. BES’te 145.5 milyara ulaşıldı. Sektörümüzün 2011-2019 dönemindeki ortalama büyüme oranı %19 civarında. Bu oran da bize sektörümüzün enflasyon üzerinde pozitif büyüme gerçekleştirdiği gösteriyor. Sektör olarak 2019’da hayat dışında 36 milyar hayat tarafında 4 milyar olmak üzere 40 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştirdik” dedi. Benli, sektörün penetrasyon tarafından bakınca büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu aktardı: “Penetrasyon oranı Türkiye’de hak ettiği yerde değil. 2018 sonunda dünyada %6’yken Türkiye’de bu oran %2. Hayat dışında %1.2’ken, hayatta %0.8. Türkiye dünyada büyüklük olarak 19’uncu ekonomiyken, sigorta sektöründe 39. sırada. TSB olarak tüm çalışmalarımızı Türkiye sigorta sektörünün hak ettiği noktaya gelmesi hedefi üzerine kurguluyoruz.

“KAMU YÜKÜNÜN HAFİFLETİLMESİNE ÖNEM VERİYORUZ”

TSB olarak çalışmalarını özetleyen Benli, şu sözleri sarf etti: “Hayat dışında trafik sigortası genel şartlarında değişiklik yaptırdık. Sağlık branşına ilişkin çalışmalar yaptık. Kamunun yükünün hafifletmesine çok önem veriyoruz. Özellikle TSS’ye çok değerli.  Finansal sigortalar branşında büyümenin önemli bir kaynağı olacağını düşünüyoruz. Kefalet sigortanın yaygınlaşması açısında çalışmalarımız devam ediyor. Hükümetimizin önem verdiği bir diğer sigorta da bina tamamlama sigortası. Devlet destekli alacak sigortasını yaygınlaştırmak konusunda da sektörün önemli rolü vardır” dedi.

“BES MAKRO HEDEFLER İÇİN TEMEL ARAÇLARDAN GÖRÜLÜYOR”

Benli, BES tarafının önümüzdeki dönemde değerinin artacağını vurguladı. Benli, “BES gündemlerimize bakarsak, başta dövizli BES düzenlemesi var. Yabancı vatandaşlarımızın BES’e dahil edilmesi için BES kanununda değişiklik yapıldı. Aynı zamanda yabancı para cinsinden katkı payı ödenmesi için bir düzenleme gerçekleşti. Burada devlet katkısı da %10 olarak belirlendi” dedi. Benli, sözlerine şöyle devam etti: “BES’te artık 20 yıllık bir deneyim oluştu. Makro hedefler için BES temel araçlar arasında görülüyor kamu tarafından. 11. Kalkınma Planı ile bu planın yıllık programlarında bu eğilim izlerini görmek mümkün. Burada bahsedilen tüm reform ve aksiyonlar politika belgelerinde yer alıyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi  ve kıdem reformu çok konuşuluyor. Bu konuda bir çalışma grubu kurduk ve model önerilerimizi hazırladık. Bu önerileri Cumhurbaşkanlığının ilgili birimlerine sunduk. TSB olarak ilgili kamu otoriterlerine her türlü desteği sunmaya hazırız.”

“PANDEMİDE POZİTİF PERFORMANS GÖSTERMEYİ BAŞARDIK”

Benli, COVID-19 pandemisinin etkilerinden de bahsetti: “2019 yılı sektörümüz açısından çok parlak bir yıl oldu. Aynı olumlu beklenti ile 2020’ye başladık. Aslında ilk çeyrekte de realize edildi. Rakamlara bakınca çok net görüyoruz. Henüz pandeminin etkisi hissedilmedi. Sektörümüz bu dönemde %25 büyüyerek geçen yıla yakın bir büyüme performansı gösterdi. Asıl etki nisan ve mayıs ayında görülüyor. Nisan ayında %8.5 büyüme, mayıs ayında ise -%5 olarak küçülme var. Buna karşın toplamda pozitif bir performans göstermeyi başardık. Emeklilik tarafında ise pandeminin net bir olumsuz etkisi görülmüyor. BES ve OKS’de 1. çeyrekte %23 oranında bir büyüme gerçekleştirmiş durumda.”

Benli, sektörün pandemi konusunda attığı adımların memnuniyet verici olduğunu da vurguladı: “Sektör olarak pandemi  döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yakın çalıştık. Birlik olarak da Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdik, önemli tavsiye kararları aldık. Çok önemli bir sınavı da başarıyla verdik. Sektörün de tahsilat kolaylığı sağlanması, online ödeme gibi kanallarla hem müşteriye hem acenteye destek oldu. Mayıs sonu itibarıyla sağlık branşında 35 milyon lira toplamda 400 milyon lira ek maliyetlere katlanıldığını görebiliyoruz. Sektörümüzün bu dönemde kâr güdüsü yanında kamu menfaatini de öncelediğini görmek farklı bir mesaj veriyor. Bu memnuniyet verici.”

“İLETİŞİM KÖPRÜSÜ GÜÇLENİYOR”

Benli, konuşmasının son kısmında TSB’nin ajandasını ve gelecek planlarını paylaştı: Gündemi takip eden değil gündem oluşturan bir iletişim izledik. Sektörün yarattığı faydayı öne çıkardık. Paydaşlarla daha fazla araya gelmeye gayret ettik. Hedeflerimizi ise önümüzdeki dönem için belirdik:

-Bireysel Emeklilik Sisteminde tamamlayıcı emeklilik sistemi kurgusunda kıdem tazminatı ile entegre yapı, BES’in gelişimi ve fon tutarının artırılması, 18 yaş altı için BES yolunun açılması.

-Katılım sigortacılığının geliştirilmesi (mevzuat revizyonu etkin denetim ve gözetim), katılım reasürans fonunun kurulması

-Tarım sigortalarının kapsamının geliştirilmesi, gelir sigortasına geçilmesi

-Sağlıkta TSS’nin geliştirilmesi, grup poliçelerinde işveren avantajları

-Strateji Belgesi (2020-2024)’nin uygulanması

-Dijitalleşme, veri analitiğinin da iyi kullanımı.”

Sigortacılığın kamuda önemi artmaktadır diyen Benli, sözlerini şöyle sonladırdı: “Türk Re’nin kurulması gibi faaliyetler bu güveni göstermektedir. Önümüzdeki dönemde kamu ile iletişim köprüsünün güçlendiğini ve bunun olumlu yansımalarını aha iyi hissedeceğiz. 2019 yılı ekim ayında da belirttiğim gibi hem kamu hem de paydaş iletişimi daha güçlü bir zemine oturacak. Bu sayede çok daha güçlü ve çok daha itibarlı bir sigorta sektörünü ulaşılabilir hale getireceğiz.”

“SEKTÖRE ÖNEMLİ BİR FIRSAT SUNULUYOR BUNU DEĞERLENDİRMELİYİZ”

Toplantıda ikinci konuşmayı SEDDK Başkanı Türker Gürsoy gerçekleştirdi. “İçinden geçtiğimiz pandemi döneminde sektörümüz üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğini iyi bir şekilde gösterdi” diyen Gürsoy, sözlerine şöyle devam etti: “Bu anlamda çok önemli bir sınavdan başarıyla geçiyoruz. Sigortacılık ve özel emeklilikteki fon birikiminin potansiyel seviyeye yükselmesi, yatırımların daha uzun vadeli fonlar ile kalkınmanın finansmanına faydalar sağlaması ülke gündeminde her zamankinden daha güçlü olarak yer almaktadır. Bu konudaki hedeflerimizi daha da netleştirerek, sektörümüzün dünyadaki yerini, sektörümüzün milli gelir içindeki payını olması gereken yere taşımak için her zamankinden fazla çalışmamız gerekiyor. Bu yolda hükümetimizden, özellikle sayın Bakanımızdan büyük destek gördüğümüzü vurgulamak isterim. Bu anlamda sektörümüz önemli bir dönemden geçiyor ve sektörümüze önemli bir fırsat sunuluyor. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz gerektiği üzerinde birleşmeliyiz.”

“ROTASI OLMAYAN GEMİYE HİÇBİR RÜZGAR YARDIM ETMEZ”

TSB ve sigorta şirketleri ile gerçekleştirdikleri toplantı hakkında da bilgi veren Gürsoy, “Geçtiğimiz hafta TSB ile buluştuk. Rotası olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmeyecektir. Sektörümüzün rotasını hep birlikte bir arada ortak akıl çerçevesinde çizmemiz, ne kadar hızlı ve etkin yol alacağımızı belirleyecek. Geçtiğimiz hafta yaptığımız buluşmada SEDDK’nın ortaya koyduğu temel ilkelerimizin sektörümüzün tüm katılımcıları tarafından benimsendiğini görmek bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu hedefleri gerçekleştirirken şüphesiz TSB ile yürüteceğimiz işbirliği büyük önem arz ediyor.”

Gürsoy, SEDDK olarak başta regülasyonda öngörülebilirliği ve şeffaflığı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi: “Regülasyonun yönetmelikler ve kanunlar dışında önemli enstrümanları olduğuna inanıyorum bunların başında etkili iletişim geliyor. Karşılıklı olarak iletişimimizi çok sağlam temellere oturtmamız gerekiyor. Sektörde öngörülebilirliği artırmayı hedefliyoruz. Kamu yararı gözeterek ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda sektörün gelişmesine güç ve ivme katacağız. SEDDK ile birlikte daha şeffaf daha öngörülebilir bir regülasyon süreci geliştireceğiz. Uluslararası entegrasyonu yüksek finansal ve kurumsal eterliliği sağalmak istikrarlı bir büyüme sahip sektör en temel hedefimiz. Yerli ve yabancı tüm paydaşlarımızla sektörümüzün geleceğini bu istikamette beraber şekillendireceğiz.

İlginizi Çekebilir