TSB, Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektör Raporu 2020’yi yayınladı

 TSB, Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektör Raporu 2020’yi yayınladı

TSB, Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektör Raporu 2020’yi yayınladı. Katılım sigortacılığı ve BES-OKS alanında 2020 faaliyet yılı içerisindeki gelişmelerin aktarıldığı 24 sayfalık raporda, katılım sigortacılığında mevzuat alyapısındaki değişiklikler ve istatistiki verilere yer verilirken BES-OKS gelişimi, güncel verileri ve fon performansları da değerlendirildi.

TSB (Türkiye Sigorta Birliği), Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektör Raporu 2020’yi yayınladı. Katılım sigortacılığı ve BES-OKS alanında 2020 faaliyet yılı içerisindeki gelişmelerin aktarıldığı 24 sayfalık raporda, katılım sigortacılığında mevzuat alyapısındaki değişiklikler ve istatistiki verilere yer verilirken BES-OKS gelişimi, güncel verileri ve fon performansları da değerlendirildi. Rapordaki bilgilere göre;

SEDDK’nın “Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik”i ile 2020 yılında katılım sigortacılığı sektöründe yeni bir döneme girildi. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin öne çıkan değişikliği ise pencere sisteminin kaldırılması oldu. Pencere usulüyle faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin faaliyet sürelerinin en son 31.12.2021 tarihi olarak belirlendi ve bu tarihten itibaren sahip olunan portföyün sigortalıların onayı dâhilinde katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan diğer sigorta şirketlerine devredileceği belirtildi.

Katılım sigortacılığına ilişkin rakamsal verilere bakıldığında 2020 yılında toplam prim üretimi %24,2 artışla 4.267 milyon TL’ye yükseldi ve tüm sigorta sektöründe %5,2 oranında bir pazar payı elde etti. Katılım sigortacılığı prim üretiminin üretim kanalı bazında dağılımında ise acenteler %58 pay ile ilk sırada yer aldı.

2020 YIL SONUNDA TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜ 170,1 MİLYAR TL

BES-OKS gelişiminin de yer aldığı rapora göre; 31.12.2020 itibarıyla BES ve OKS’deki toplam fon büyüklüğünün %18,2’si faizsiz fonlardan oluşuyor, OKS’de ise bu oran %62,9.

BES’te faize duyarlı ürünlerin ön plana çıkması ile birlikte faizsiz finans sistemine dahil edilen birikimlerin BES’e yönlendirilmesi sağlandı. BES’te 31.12.2020 tarihi itibarıyla 6,9 milyon katılımcıya, devlet katkısı dâhil 158,3 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı. Otomatik katılımda ise aynı tarih itibarıyla 5,7 milyon çalışana ulaşılırken sistemde devlet katkısı dâhil biriken 11,8 milyar TL fon tutarı ile ulusal tasarruflara katkı sağlandı. Böylece, her iki sistemde toplam fon büyüklüğü 170,1 milyar TL’ye ve katılımcı sayısı 12,6 milyona ulaştı.

Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

tsb_katilim_sigortaciligi-sektor-raporu

Esra Nur Mocu

İlginizi Çekebilir