TOBB SAİK Üyesi Özgür Yılmaz: Müzakerelere devam ediyoruz

 TOBB SAİK Üyesi Özgür Yılmaz: Müzakerelere devam ediyoruz

9 Mayıs 2020 tarihli ‘Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkındaki Yönetmelik’ değişikliğiyle ilgili TOBB SAİK Üyesi Özgür Yılmaz, “Acenteleri mağdur edecek maddeler içeren yönetmelik değişikliği, geçen yıl TOBB SAİK yönetimi ve acentelerimizin de yoğun itirazları sonucu askıya alınmıştı. SAİK olarak, yönetmelik değişikliğinin yayım tarihinden bu yana geçen sürede acenteleri mağdur etmeyecek yeni bir yönetmelik için kamu ve SEDDK nezdinde girişimler yaptık ve yoğun müzakerelerde bulunduk” dedi.

9 Mayıs tarihli ‘Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkındaki Yönetmelik’ değişikliği ile ilgili konuşan TOBB SAİK Üyesi Özgür Yılmaz, “9 Mayıs 2020’de çıkarılan ve acenteleri mağdur edecek maddeler içeren yönetmelik değişikliği geçen yıl TOBB SAİK yönetimi ve acentelerimizin de yoğun itirazları sonucu askıya alınmıştı. Acenteleri temsil anlamında Türkiye’deki tek çatı örgütü olan SAİK, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yayım tarihinden bu yana geçen sürede acenteleri mağdur etmeyecek yeni bir yönetmelik için kamu ve SEDDK nezdinde girişimler yapmış ve yoğun geçen müzakerelerde bulunmuştuk. Bu süreçle alakalı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, mesafeli satış yönetmeliği konusunu görüşmek üzere acilen 2 Haziran 2021’de SAİK yönetimini Ankara’da bakanlığa davet etmişti. Bu önemli toplantıda acentelerin mağduriyet yaşayacağı düşünülen konular hakkında açıklama yapılmış ve Bakan yardımcısından acenteler adına destek talep edilmişti. SAİK olarak son yönetmelik taslağına karşılık Bakan Yardımcısı, SEDDK ve Bakanlık yetkililerine verdiğimiz ‘görüş dosyamızı’ buradan da paylaşmak isteriz:

“Birinci Bölüm (1/j) SAİK talebi: Söz konusu tanım, ‘Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet ve banka ATM’si gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren ortamı’ şeklinde değiştirilmelidir.

İkinci Bölüm (8/4) SAİK talebi: Söz konusu hüküm, ‘Bu madde kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmelerinin bir hizmet paketi içerisinde sigortalıya sunulması halinde söz konusu sigorta ürününün prim tutarı herhangi bir ad altında doğrudan ya da dolaylı olarak tüketiciden tahsil edilemez. Bu primin herhangi bir ad altında tahsil edilmesi yetkisiz aracılık faaliyeti olup, Kanunun 35’inci maddesi uyarınca cezai müeyyideye tabidir’ şeklinde değiştirilmelidir.

Üçüncü Bölüm (9/4) SAİK talebi: Söz konusu hüküm, ‘Yetkili kuruluşların kendi elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret ortamlarında, bu Yönetmeliğin 10. maddesinde sunulan sigortalar hariç olmak üzere, sigorta şirketi ile sigorta teminatı veren emeklilik şirketlerinin ürün ve faaliyetleri satışa sunulamaz. Ancak, yetkili kuruluşlar bu alanlara reklam ve ilan verebilir, kişiler bu alanlar üzerinden yetkili kuruluşların online satış kanallarına bağlanamaz’ şeklinde değiştirilmelidir.

Üçüncü Bölüm (9/5) SAİK talebi: Söz konusu hüküm, ‘Mesafeli akdedilecek sigorta sözleşmelerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca yetkili kuruluşların teknik personeli tarafından yapılması esastır. Yetkili kuruluşlar, kendi fiziki mekanları dışındaki fiziki mekanlara hizmet noktası koyamaz, üçüncü kişilere ait hizmet noktaları aracılığı ile sigorta sözleşmesi akdedemez’ şeklinde değiştirilmelidir.

Üçüncü Bölüm (10/1) SAİK talebi: Söz konusu hüküm, ‘Bilgisayar, tablet, cep telefonu ve benzeri elektronik cihazların satışına bağlı olarak elektronik cihaz, makine kırılması ve hırsızlık sigortası ancak aşağıdaki şartlarda sunulabilir’ şeklinde değiştirilmelidir.

Üçüncü Bölüm (10/1- c) SAİK talebi: Söz konusu hüküm ‘Teminat süresinin, azami 2 yıl olması’ şeklinde değiştirilmelidir.

Üçüncü Bölüm (10/2) SAİK talebi: Söz konusu hüküm Taslaktan çıkartılmalıdır.

Üçüncü Bölüm (10/7) SAİK talebi: Söz konusu hüküm, ‘Yetkili kuruluşlarca, mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sigorta sunanlara herhangi bir şekilde ücret ödenemez, bu kişilere menfaat sağlanamaz’ şeklinde değiştirilmelidir” dedi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yönetmelik taslak çalışmalarında acenteler aleyhine birçok maddeyi yeni yönetmelikte yayınlanmaması için büyük gayret verdik ve başarılı da olduk. Yönetmelikte yer almasını istemediğimiz bazı maddeler ise maalesef yeni yönetmelikte yayınlandı. Bunların çoğu 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa aykırı maddeler olup bu aykırılıklar için hukuki ve tüm zeminlerde mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

TOBB SAİK’TEN EK TALEPLER

TOBB SAİK Üyesi Özgür Yılmaz, ek taleplerini ise şöyle aktardı: “TOBB SAİK yönetimi olarak yönetmelik taslak görüşmelerinde SEDDK yöneticilerinden, ilave farklı taleplerimiz de oldu. Bunlar da şu şekildedir:

“1. Trafik Sigortası

• Asgari komisyon oranlarının artırılması (Yönetmelik) (Bu konu Havuz dışı %8’den %10’a çıkarılarak talebimize olumlu cevap verilmiştir.) •Devir zeyli uygulamasının tekrar yürürlüğe konulması (Yönetmelik) •Tek fiyat uygulamasına geçilmesi veya sigorta acentelerine tüm sigorta şirketlerinden trafik poliçesi satış imkanı verilmesi (Yönetmelik) •Trafik sigortası olmayan araç sahiplerine uyarı yazısı iletilmesi (İdari İşlem) •Araç ruhsatlarında marka kodunun yer alması (İdari İşlem) •50 cc motorlu bisikletlerin trafik sigortası kapsamına alınması (Yönetmelik) •Doğrudan tazmin sistemi uygulamasına geçişin ivedilikle sağlanması (Kanun/Yönetmelik/İdari İşlem)

2. Zorunlu Sigortalar

• Zorunlu sigortalarda tahsilatın kredi kartı ile yapılması durumunda ve ilgili acente tarafından talep edilmesi halinde 3D Secure Güvenlik Sistemi kullanımının sağlanması (Yönetmelik) •Şehir içi ya da şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların (ticari taksi dahil) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamına dahil edilmesi (Yönetmelik) •Çöp ve emlak vergisi işlemlerinde DASK poliçe kontrolü yapılması (Yönetmelik)

3. Sigorta Aracıları Arasındaki Haksız Rekabet ve Uygulamalar

•Sigorta primi üzerinden risturn ve iskonto yapılmasının ve sigorta poliçesinin promosyon unsuru olarak kullanımının yasaklanması (Kanun/Yönetmelik) •Sigorta brokerlerinin tüm branşlarda ücret ve komisyonlarını sigorta ettirenden alması (İdari İşlem) •Sigorta brokerlerinin teşkilat yapılarının düzenlenmesi ve brokerlerin denetlenebilmesi için SAİK bünyesinde örgütlenmeleri (Kanun) •Zirai ve ticari kredilerde de sigortalılara cayma hakkı tanınması (Yönetmelik) •Bankalar ve diğer kredi sağlayan kuruluşlarının kredi tahsis işlemlerinde poliçe satış baskısının engellenmesi amacıyla acentenin tanzim ettiği muadil poliçenin kabul görmesi (Yönetmelik-Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği ile bireysel işlemler için söz konusu düzenleme yapılmıştır.)

4. Yetkisiz Kişilerin Sigortacılık Faaliyetlerinin Engellenmesi

• Sigorta aracılarının ekran açmak suretiyle yetkisiz kişilere poliçe satışı yapmalarının engellenmesini teminen, sigorta şirketlerine de sorumluluk verilmesi (Kanun/Yönetmelik) •Sigorta şirketi ekranlarına e-devlet uygulaması ile girişin zorunlu olması (İdari İşlem) •Sigorta şirketi, acente ve brokerlerin yetkisiz kişilerin internet sayfaları ile mobil uygulamalarına link vermesinin engellenmesi (Yönetmelik)

5. Bilgilendirme Yükümlülüğü

• Bilgilendirme yükümlülüğünün süre bakımından sınırlandırılması (Yönetmelik) • Bilgilendirmenin dijital ortamda yapılabilmesi (Yönetmelik)

6. Sigorta Acentelerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatından muaf tutulması (Kanun)

7. Sigorta Acenteleri Arasındaki İş Paylaşımının KDV’den Muaf Tutulması ve Söz Konusu İşlemlerde Komisyon Gider Belgesi Düzenlenmesi (Tebliğ/İdari İşlem)

8. SBM Yönetim Komitesinde acentelerin temsilinin sağlanması (Yönetmelik)

9. İl Taşıma kapasitesine göre acente merkezi ve şube açılışına izin verilmesi (Kanun)”

İlginizi Çekebilir