Tags : Yangın Sigorta Vergisi

Yangın varsa vergi de var

Ülkemizde ilk olarak 1930 yılında yürürlüğe giren Yangın Sigorta Vergisi sigorta şirketlerinin topladıkları yangın sigortası primleri ile belediyelerin yangın söndürme masraflarına iştirak ettirilmesini sağlıyor. Yangın Sigortaları Vergisi kısaca (“YSV”), Belediye Gelirleri Kanunu’nun (“BGK”) 40 ile 44. maddeleri arasında düzenleniyor. BGK’nın 40. maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın […]Devamı Oku