“Sigortalılık oranının artmasında acentelerin büyük payı var”

 “Sigortalılık oranının artmasında acentelerin büyük payı var”

Acentelerin, Türkiye’deki sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine yönelik önemli katkı sağladıklarını belirten TOBB SAİK Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Yılmaz, “Sigortanın tabana yayılması ve böylelikle ülkemizdeki sigortalılık oranının artmasında, risklerin belirlenmesi ve bir hasar durumunda sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında adaleti sağlama konusunda sigorta acentelerinin büyük payı var” dedi.

Türkiye’nin özel sektör merkezli büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu belirten TOBB SAİK Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Yılmaz, “Ülkemizde özel sektörün reel bir şekilde gelişebilmesi ve büyüyebilmesi için mali varlıkların ve ticari risklerin sigortalanması gerekiyor. Karşı karşıya olduğumuz risklerin sayısının ve çeşitliliğinin her geçen gün yükseldiği bu devirde etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç var. Güçlü sigorta sektörü, istikrarlı kalkınma mücadelesinin formülü. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun teşekkülü, Türk Reasürans’ın kuruluşu, alacak sigortası, kefalet sigortası ve bireysel emeklilik sistemindeki yeni düzenlemeler bunların önemli birer örneği. Yapılan bu düzenleme ve uygulamaların olumlu etkisi sektörde ve ülke ekonomisinde güçlü bir şekilde hissedilmeye başladı” dedi.

‘SİGORTA KÂRA DEĞİL RİSKE ORTAK’

Sigorta sektörünün Türkiye’nin gelişmişliği ve toplumun refah seviyesi ile doğru orantılı bir şekilde gelişme gösterdiğini ifade eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Sigortacılık son yıllardaki düzenlemeler ile saygın bir meslek olma yolunda hızla ilerliyor. Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin en büyük amacı, sigortacılığın Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de saygın bir meslek haline gelmesi için elinden gelen çabayı göstermeye çalışmaktır. Esnafın, tüccarın, sanayicinin kısacası bütün iş dünyasının ve bireylerin ülke ekonomisine katkı sağlayan varlıklarını, başına gelebilecek felaketleri tek başına üstlenmeleri mümkün değil. İşte burada çok küçük primler karşılığında onların bu risklerine ortak olmak suretiyle sigorta devreye girmektedir. Biz sigorta acenteleri aynı zamanda birer risk yöneticileriyiz. Unutmayalım ki; sigorta kâra değil riske ortaktır” diye konuştu.

‘RİSKLERİN BELİRLENMESİNDE BÜYÜK PAYI VAR’

Türkiye’de sigortacılığın yavaş da olsa gelişim gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, “Bankacılık gibi sigortacılığın da ülkemize oldukça geç girişi, bu sektörün batılı ülkeler seviyesine yükselmesinde olumsuz etkisi olsa da günümüzde gelinen nokta oldukça olumlu. Sigorta sektöründe, gidecek daha çok yolumuz, yapacak daha çok işimiz var. TOBB SAİK çatısı altında örgütlenen acenteler, Türkiye’deki sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine önemli katkılarda bulunuyorlar. Sigortanın tabana yayılması ve böylelikle ülkemizdeki sigortalılık oranının artmasında, risklerin belirlenmesi ve bir hasar durumunda sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında adaleti sağlama konusunda sigorta acentelerinin büyük payı var. Acentelerimizin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve sektöre daha fazla katkıda bulunmalarını sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi olarak her türlü desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BES’TE ACENTE ETKİNLİĞİ ARTIRILMALI’

“Bireysel Emeklilik Sistemi’nde fon büyüklüğünün 280 milyar lirayı aştığının altını çizen Yılmaz, bu üretimin yaklaşık %70’inin acenteler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Hayat branşında prim üretiminin 7,8 milyar lira olduğunu ve bu rakamın potansiyelin çok altında kaldığını ifade eden Yılmaz, bu üretimin sadece %11’inin acenteler tarafından gerçekleştiğini belirtti. Almanya’da sigorta acentelerinin hayat sigortasında aldığı payın %50 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Yılmaz, hayat sigortacılığının gelişmesi için sigorta acentelerinin bu alana kanalize edilmesi gerektiğini bildirdi.

“BES ve hayat sigortasında acente etkinliğini en kısa sürede artırmalıyız” diyen Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ülkemizde en çok kullanılan sigorta ürünü olan trafik ve kasko sigortası üretiminde acentelerin payı %80’in üzerinde. Yangın sigortalarında acente payı %40’ın, sağlık ve nakliyat sigortalarında %50’nin üzerinde. Peki, acenteler bu üretim oranlarını nasıl yakalıyorlar? Acenteler coğrafi ve sayısal olarak en yaygın dağıtım kanalı. Acenteler müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun sigorta ürünlerini sunuyor. Acenteler müşterilerini tam ve doğru şekilde bilgilendiriyor. Müşterilerine 7 gün 24 saat hizmet sunuyor. Ayrıca, sigorta acentelerinin, sigorta şirketlerine katkısı da çok büyük. Acenteler, sigorta pazarında coğrafi çeşitliliği sağlıyor, sigorta poliçelerini toplumun tüm sosyo-ekonomik gruplarına ulaştırıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı, ülkemiz sigortacılığının gelişmesi ve sürekliliğinin sağlanmasında büyük öneme haiz olan sigorta acenteleri desteklenmeli. Sigortacılık Kanunu’nda dağıtım kanalları belli. Başka bir dağıtım kanalına ihtiyaç yok. Alternatif satış kanalları değil, ancak mevcut acentelerimiz üzerinden alternatif satış yöntemleri ve yeni iş modellerini geliştirmeliyiz. Dijitalleşme, mevcut satış kanallarının gelişimi için kullanılmalı. Acente ve brokerler arasındaki haksız rekabet ve uygulamalar engellenmeli, bu meslek gruplarında özellikli projelerde iş birliği imkânları geliştirilmeli. Acentelere pazarlama ve yönetim süreçlerinde gelişen teknolojilerden faydalanma imkânı sağlanmalı.”

‘ACENTELER MADDİ OLARAK DESTEKLENMELİ’

TOBB SAİK olarak, Türkiye Sigorta Birliği iş birliğinde, acentelerin mesleki bilgi ve yetkinliğini artırmaları amacıyla yeni bir eğitim programı hazırlandığını vurgulayan Yılmaz, “TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı iş birliğinde, online olarak kapsamlı bir eğitim verilecek. Bu eğitim, levhaya kayıtlı arzu eden tüm acente yetkili ve çalışanlarına açık olacak. Biz TOBB SAİK olarak diyoruz ki; en güzel yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Acentelerimizin gelişimi ve kurumsallaşmaları için, maddi olarak da desteklenmeleri gerekiyor” dedi.

İlginizi Çekebilir