Sigortacıların en büyük riski enflasyon

Sigortacıların en büyük riski enflasyon

Swiss Re’nin yayınladığı Sigma raporuna göre, döngüsel yavaşlama, yüksek enflasyon ve jeopolitik belirsizlikler sigorta sektörünün görünümünü bulanıklaştırıyor. Kalıcı enflasyonun sigortacılar için en büyük risk olmaya devam ettiğini belirten rapor, toplam küresel primlerin 2023-2024 yıllarında reel olarak sırasıyla %1,1 ve %1,7 trendinin altında büyüyeceği tahmin ediliyor.

Döngüsel yavaşlama, yüksek enflasyon ve jeopolitik belirsizlikler sigorta sektörünün görünümünü bulanıklaştırıyor. Swiss Re Enstitüsü bu yıl üçüncüsünü yayınlamış olduğu Sigma raporunda, kalıcı enflasyonun sigortacılar için en büyük risk olmaya devam ettiğini belirtiyor ve ekonomik yavaşlamanın piyasayı olumsuz etkileyeceğini bu nedenden dolayı da toplam küresel primlerin 2023-2024 yıllarında reel olarak sırasıyla %1,1 ve %1,7 trendinin altında büyüyeceği tahmin ediliyor. Hayat dışı primlerin reel olarak %0,5 arttığını hayat primlerinin ise reel olarak %3,1 oranında daraldığını belirtmekte fayda var. Ancak rapor, prim hacimlerinin 2023 yılında rekora giderek 7,1 trilyon seviyesine ulaşacağını da tahminlerine ekliyor.

Rapor, mevcut finansal istikrar sorunlarının genel görünüme gölge düşürdüğüne ancak çoğu sigorta şirketinin yüksek ödeme gücüne ve sağlam likiditeye sahip güçlü bilançolarının olduğuna dikkat çekiyor. Ek olarak raporda sigortacılar volatilite dengeleyicileri olarak görülüyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİGORTA PAZARI ABD

Sigma verilerine göre ABD, 2022’de 3 trilyon dolara yaklaşan toplam primlerle dünyanın en büyük sigorta pazarı ve öyle olmaya da devam edecek. Küresel pazar payı, nominal bazda (%8,6) güçlü prim büyümesi ve Amerikan dolarının hemen hemen tüm önemli para birimleri karşısında değer kazanmasının etkisiyle %40’tan %44’e yükseldi. Çin, 698 milyar dolarlık prim hacmiyle ikinci büyük pazar konumunda. İngiltere geçen yıl üçüncü sıraya yükseldi (363 milyar dolar prim). Japonya ise dördüncü sıraya geriledi. Fransa, Almanya ve Güney Kore, negatif büyüme ve para birimindeki devalüasyonlar sonucunda premium pazar payını kaybetmelerine rağmen sıralamalarını korudu. Kanada, Hindistan ve Brezilya’ya bakacak olursak üçü de geçen yıl küresel prim paylarını artırdı. Rapor, Hindistan’ın 2032 yılına kadar Almanya, Kanada ve Güney Kore’yi geride bırakarak altıncı en büyük sigorta pazarı olacağını tahmin ediyor.

HAYAT DIŞI PRİMLERDE DURUM NE?

2022 yılında hayat dışı prim büyümesi reel olarak yıllık bazda %0,5’ti (önceki 10 yıllık ortalama olan %3,6’nın oldukça altında). Raporda bu yıl prim büyümesinde %1,4’lük bir iyileşme öngörülüyor. 2024 yılında ise reel olarak tahmini %1,8 artışla kademeli iyileşmenin devam etmesi bekleniyor.

Daha uzun vadeli bir bakış açısıyla, hayat dışı piyasa temel yapısal değişimlerden geçecek. Örneğin, otonom araçlara geçiş ve özel araç kullanımının azalması göz önüne alındığında, kişisel motorlu araçlara ait risk havuzunun daralması muhtemel gözüküyor. McKinsey’in yayınlamış olduğu bir makalede ABD’de kişisel motorlu araç pazarındaki primlerin araç güvenliğindeki gelişmeler ve ayrıca tüketicilerin daha verimli ve kullanışlı olan paylaşımlı ulaşıma yönelmesiyle 2030 yılına kadar 140-160 milyar dolar kadar azalabileceği tahmin ediliyordu. Ek olarak, ürün sorumluluğu ve özel siber sigorta türleri gibi ürünlerin pazar payının da muhtemelen artacağını aktaran rapor, kredi ve kefalet gibi diğer kolların da hayat dışı sektör için büyümenin ana güçlerinden biri haline gelebileceğini belirtiyor.

HAYAT DIŞINDA %4,7’LİK NOMİNAL BÜYÜME

Gelişmiş ekonomilerde reel prim büyümesi 2022’de sabit kalırken gelişmekte olan piyasalarda reel primler 2022’de %2,8 arttı. Rapor, 2023’te enflasyonun azalmasına rağmen hala yüksek olması ve sigorta fiyatlarının yukarı doğru hareket etmesi nedeniyle büyümede %0,8 oranında ılımlı bir iyileşmeyle %4,7’lik nominal büyüme bekliyor. Gelişmekte olan ekonomilerin genelinde bu yıl reel olarak %4,5 prim artışı (2012-2021 yıllık ortalaması olan %7,1’in altında) öngören rapora göre, 2022’den bu yana yaşanan bu artışın nedeni Çin ekonomisinin yeniden açılmasına bağlanıyor. Ayrıca hayat dışı primler tahminen %6,8 oranında büyüyecek. Bu yıl, gelişmiş EMEA ve Kuzey Amerika’da benzer prim büyüme performansı görülüyor (%0,7-0,8). Gelişmekte olan EMEA’daki büyüme ise 2023’te büyük ölçüde sabit kalacak. Gelişmekte olan EMEA’daki prim hacimlerindeki %0,9’luk daralmanın ana nedeninin de Ukrayna’daki savaş olduğunu belirtmek gerekiyor. Gelişmekte olan Asya’da (Çin hariç) primlerin reel olarak %6,6 oranında artması bekleniyor. Bu oran hem 2022’deki %6’lık büyümenin üstünde hem 2012-2021 ortalamasına (%6,3) yakın.

HAYAT TARAFINDA TREND ALTI BÜYÜME

Raporun tahminine göre küresel hayat primleri 2023 yılında reel olarak %0,7 (%4,6 nominal) trendin altında büyüyecek ve prim hacimleri yılsonunda 2,9 trilyon dolara yükselecek. Bu durum, 2022’de yüksek enflasyonun tüketici tasarruflarını ve nominal prim artışını aşındırmasıyla piyasanın %3,1 oranında daralmasının ardından gerçekleşti. 2024’te ise primler %1,5 oranında artacak. Bu yılın prim büyüme tahmini, gelişmiş pazarlardaki yavaşlama beklentisine dayanmakla birlikte, 2012-2021 döneminin yıllık ortalaması olan %1,4’ün altında. Gelişmekte olan piyasa primleri, 2023’te tahminen %4,2 büyüyerek yıllık ortalama olan %6’nın altında kalacak. 2024’te ise %4,8’e yükselecek.

HAYAT PRİMLERİ 2022’DE %4,4 DARALDI

Hayat dışının aksine hayat tarafından 2023’te sabit bir büyüme olacağı tahmin ediliyor. Gelişmiş piyasalarda hayat primlerinin 2022’de reel olarak %4,4 daraldığını belirten rapor, primlerin en çok Avrupa’da düştüğünü aktarıyor (reel olarak %7,3 düşüş).Gelişmekte olan piyasalarda hayat primleri 2022’de %1,4 ile trendin altına geriledi. Primlerin reel olarak %3,7 oranında arttığı gelişmekte olan Asya (Çin hariç) geçen yıl en hızlı büyüyen bölge oldu. Bu gelişmenin ana itici gücü, Hindistan hayat piyasasının %8,2 oranında büyümesiydi. Yükselen enflasyon ve Ukrayna’daki savaşın etkisi nedeniyle gelişmekte olan EMEA’da primler düştü. Latin Amerika ise %0,7 büyüdü. Gelişmiş Asya-Pasifik’teki hayat primlerinin 2023’te reel olarak %0,2 oranında artması bekleniyor. Japonya’da sunulan Amerikan doları cinsinden poliçelerin cazip getirilerinin olması ve döviz riskinden korunma özelliği ile ilgi uyandırdığına dikkat çeken rapor, ilgili satışların 2023’te %1’e yakın bir oranda büyüyeceğini tahmin ediyor. Çin’de primlerde 2023’te %3,8, 2024’te ise %4,7 oranında reel büyüme görülecek. Rapor, artan penetrasyon oranları, düzenleyici rüzgârlar ve yeni dağıtım platformlarının diğer gelişmekte olan pazarlarda (Çin hariç) hayat prim büyümesini desteklemesi gerektiğini belirtiyor. 2023’te %3,8, 2024’te ise %4,7 oranında reel büyüme (%3,8’lik uzun vadeli trendin üzerinde) bekleyen rapor, bu büyümeye öncülük yapacak ülkenin Hindistan olacağını öngörüyor.