Sigmund Freud’dan: Bir Yanılsamanın Geleceği

Sigmund Freud’dan: Bir Yanılsamanın Geleceği

Yaşamını zihnin arkeolojisine adayan, psikanaliz kuramın kurucusu Sigmund Freud’un yazılmasının üzerinden neredeyse yüz yıl geçmesine rağmen her okuyanı, zihnimizi ve ortak kaderimizi etkileyen yanılsamalarla yüzleşip bunları geride bırakmaya çağıran kışkırtıcı eseri, Bir Yanılsamanın Geleceği, Can Yayınları etiketiyle raflarda! Eserinde bu kez bilincimize kök salmış yanılsamaların, özellikle de bir yanılsama olarak adlandırdığı din olgusunun uygarlıktaki yerini tartışmaya açan Freud, geçmişi incelemekle yetinmeyip geleceğe dair bazı tahmin ve önerilerde bulunma cesaretini de gösteriyor…

Kitap Adı: Bir Yanılsamanın Geleceği
Yazar: Sigmund Freud
Çeviri: Mehmet Tahir Öncü- Mahmut Demir
Yayınevi: Can Yayınları 
Tür: Psikoloji
Sayfa Sayısı: 72
Fiyatı: 62 TL

Psikanaliz biliminin kurucusu olarak anılan Sigmund Freud, yazılmasının üzerinden neredeyse yüz yıl geçen eseri Bir Yanılsamanın Geleceği’le Can Düşünce serisinde okurla buluşuyor.

Bilincimize kök salmış yanılsamaların, özellikle de bir yanılsama olarak adlandırdığı din olgusunun kültürdeki (diğer bir deyişle uygarlıktaki) yerini tartışmaya açan Freud, din, kültür ve insan ruhu arasındaki ilişkiyi ele alarak bu yanılsamaların dünyaya bakışımızı nasıl etkilediğini, dolayısıyla da yaşamlarımızı nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor. Freud’un sadece insan psikolojisinin karmaşık yapısını ve geçmişi incelemekle yetinmeyip geleceğe dair bazı tahmin ve önerilerde bulunma cesaretini de gösterdiği kitabı, zihnimizi ve ortak kaderimizi etkileyen yanılsamalarla yüzleşip bunları geride bırakmaya çağıran kışkırtıcı bir eser olma niteliğinde…

Hayır, bilim bir yanılsama değildir. Ancak bilimin bize veremediğini başka bir yerden elde edebileceğimizi düşünmek kesinlikle bir yanılsama olacaktır…