SEDDK’dan sigortacıları sevindirecek 2 genelge

 SEDDK’dan sigortacıları sevindirecek 2 genelge

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından  düzenlenen genelgelerde; muallak tazminat karşılığında net nakit akışlarının iskonto oranı %14 olurken, DERK hesaplama yöntemi için kullanılan %95 oranı kara araçları sorumluluk branşında %100 olarak kullanılacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından düzenlenen “Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki Genelgede Değişiklik Yapılmasına Daire Genelge” ve “Kara Araçları Sorumluluk Branşında Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelge” Türkiye Sigorta Birliği (TSB)’nin internet sitesinde yayınlandı.

“Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki Genelgede Değişiklik Yapılmasına Daire Genelge”nin 7’inci maddesinde yapılan değişiklikte, “Net nakit akışları finansal raporlama dönemi tarihi itibarıyla %14 oranı dikkate alınarak peşin değere iskonto edilir” ifadesine yer verildi.

Aynı genelgenin 13’üncü maddesine ise, “İskonto oranında yapılan değişiklik nedeniyle dönemler arasında oluşan farklılıklar tahmin yönteminde değişiklik olarak kabul edilecek olup, finansal tabloların bu çerçevede hazırlanması  ve bu değişikliğin finansal tablolara etkisinin karşılaştırmalı olarak finansal tablo dipnotlarında açıklanması gerekmektedir. Bu doğrultuda iskonto oranının değiştirilmesi kapsamında ortaya çıkabilecek olan olumlu fark, değişikliğin yapıldığı yılı takip eden bit yıl boyunca kâr dağıtımında kullanılamaz, kâr dağıtımı için dikkate alınacak sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında dikkate alınamaz” cümlesi eklendi.

Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

“Kara Araçları Sorumluluk Branşında Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelge”sine göre ise, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik’te belirlenmiş olan DERK hesaplama yöntemi için kullanılan %95 oranı kara araçları sorumluluk branşında %100 olarak kullanılacak.

2019/5 sayılı Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelge’de belirtilen DERK hesaplama yöntemi tercih edilirse aynı genelgenin 4. maddesinde yer alan oranlar kullanılacak.

Söz konusu oran değişiklikleri nedeniyle dönemler arasında oluşan farklılıklar tahmin yönteminde değişiklik olarak kabul edilecek ve finansal tabloların bu çerçevede hazırlanacak. Ayrıca değişikliğin finansal tablolara etkisinin karşılaştırmalı olarak finansal tablo dipnotlarında açıklanacak.

Oran değişikliklerinin sadece 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolara etki edecek hesaplamalarda kullanılacağı belirtildi. Hasar prim oranlarının değiştirilmesi kapsamında ortaya çıkabilecek olumlu farklar hem değişikliğin yapıldığı yılı takip eden bir yıl boyunca kâr dağıtımında kullanılamayacak hem de kâr dağıtımı için dikkate alınacak sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında dikkate alınamayacak.

İlgili genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir