SEDDK’dan bireysel kredilerle bağlantılı sigortalarda kredi kullananların bilgilendirilmesi hakkında sektör duyurusu

 SEDDK’dan bireysel kredilerle bağlantılı sigortalarda kredi kullananların bilgilendirilmesi hakkında sektör duyurusu

SEDDK tarafından “Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalarda Kredi Kullananların Bilgilendirilmesi Hakkında Sektör Duyurusu” yayımlandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) bireysel kredilerle bağlantılı sigortalarda kredi kullananların bilgilendirilmesi hakkında bir sektör duyurusu yayımladı. SEDDK’nın yayımladığı sektör duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere, 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 13/3/2015 tarihli ve 29294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sigorta sözleşmesinin akdi sonrasında; kredi kuruluşu tarafından kredi kullanan kişiye ilgili sigorta sözleşmesine ilişkin mevzuattan kaynaklı hakları konusunda poliçenin yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak kısa mesaj veya Kurumca belirlenecek iletişim araçları ile bilgi verilir. Bu fıkra uyarınca yapılacak bilgilendirmelerin usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.”

Ayrıca; 21/2/2022 tarihli ve 2022/5 sayılı Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgenin 2 nci maddesinin altıncı fıkrası şu şekildedir.

“Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca; sözleşmenin akdi sonrasında, kredi kuruluşu tarafından kredi kullanana, ilgili sigorta sözleşmesine ilişkin mevzuattan kaynaklı hakları konusunda poliçenin yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak kısa mesaj yoluyla bilgi verilir. Kısa mesaj yoluyla yapılacak bilgilendirmede tüm kredi bağlantılı sigorta sözleşmelerinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (Kurum) belirlediği link ile birlikte kısa mesajın içeriğinde aşağıdaki ifadenin yer alması zorunludur.

“… numaralı… poliçeniz düzenlenmiştir. Haklarınızı sade ve anlaşılabilir bir şekilde öğrenmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.””

Bu kapsamda kredi kullananların kısa mesaj yoluyla bilgilendirilmesinde aşağıdaki hususlara riayet edilmesi esastır.

1)Poliçenin yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak kısa mesaj yoluyla aşağıdaki tabloda yer alan linkler kredi kullanana iletilir.

a) Mesafeli akdedilenler de dahil olmak üzere tüm kredi bağlantılı hayat sigortası sözleşmeleri için kredi kullananlara 1 numaralı link iletilir.

b) Mesafeli akdedilenler de dahil olmak üzere tüm kredi bağlantılı ferdi kaza sigortası sözleşmeleri için kredi kullananlara 2 numaralı link iletilir.

c) Mesafeli akdedilenler de dahil olmak üzere tüm kredi bağlantılı zorunlu deprem sigortası sözleşmeleri için kredi kullananlara 3 numaralı link iletilir.

ç) Mesafeli akdedilenler hariç olmak üzere, kredi bağlantılı mal sigortası sözleşmeleri için kredi kullananlara 4 numaralı link iletilir.

d) Hayat sigortası, ferdi kaza sigortası ve zorunlu deprem sigortası sözleşmeleri hariç olmak üzere, mesafeli akdedilen sözleşmeler için kredi kullananlara 5 numaralı link iletilir.

2) Birinci maddede belirtilen linkler başka bir kısa mesajın içeriği olarak iletilemez. Linkin yer aldığı kısa mesajın her bir sözleşme için ayrı ayrı iletilmesi esastır.

3) Kredi kuruluşları, 15/4/2022 tarihine kadar kısa mesajın iletilebilmesine ilişkin sistem altyapılarını tamamlar.

4) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ilgili mevzuat uyarınca bilgilendirme linki içeriğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.”

İlgili sektör duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir