SEDDK, katılım esaslı sigortacılık ve BES genelgesini yayınladı

 SEDDK, katılım esaslı sigortacılık ve BES genelgesini yayınladı

SEDDK, “Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge”yi yayınladı. Katılım esaslı sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslara düzenleme getirilen ilgili genelgeye göre oluşturulacak Danışma Komitesi’ne şirket yönetim kurulları emir ve talimat veremeyecek, kararlarını etkileyecek veya yönlendirecek iş ve işlemlerde bulunamayacak.

SEDDK (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu), “Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge”yi 1 Nisan 2021 tarihinde yayımladı. Toplam sekiz bölümden oluşan genelge ile birlikte katılım esaslı sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslara düzenleme getirildi.

İlgili genelgenin birinci bölümü Danışma Komitesine İlişkin Hususlar’ın 1. maddesine göre söz konusu sigorta ve bireysel emeklilik faaliyeti için oluşturulacak Danışma Komitesi’ne şirket yönetim kurulları emir ve talimat veremeyecek. Danışma komitesinin kararlarını etkileyecek veya yönlendirecek iş ve işlemlerde bulunamayacak.

YILDA EN AZ 1 KEZ EĞİTİM VERME ZORUNLULUĞU

Genelgenin birinci bölümü 4. maddesinde ise Danışma Komitesi’nin, katılım sertifikası sahibi olan veya söz konusu sertifikaya sahip olmakla yükümlü olan personele yılda en az 1 kez olmak üzere aşağıdaki konu başlıklarını da kapsayacak şekilde eğitim vermekle yükümlü olduğu vurgulandı.

a) Fıkıh usulü,

b) Muamelat fıkhı (ilgili ticari hükümler),

c) İslam hukukuna göre sözleşme ve şartları,

ç) Katılım esaslı sigorta ve bireysel emeklilik uygulamaları,

d) Kurumca önerilen diğer konular,

e) Danışma komitesince gerekli görülen diğer konular.

İlgili genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir