Salgın poliçe sayısında üretimin önünü kapadı: Toplam poliçe sayısındaki azalış 2020’de %4’ü geçti

 Salgın poliçe sayısında üretimin önünü kapadı: Toplam poliçe sayısındaki azalış 2020’de %4’ü geçti

Pandeminin etkisini gösterdiği 2020 yılında Türk sigorta sektöründe kesilen toplam poliçe sayısı bir önceki yıla göre %4.4 azaldı. Hayat dışında bu oran %5.5’i geçerken hayat tarafında poliçe sayısı %14 arttı.

İnsanlığın başına gelmiş en büyük felaketlerden birinin sigortacılığa olan etkilerini incelemek, hem pandemide yeni dalgaların meydana gelmesi hem de gelecekte insanlığın karşılaşabileceği yeni pandemiler karşısında daha sağlam önlemler alınabilmesi anlamına geliyor. İnsanların sigorta ile ilişkisini doğrudan inceleyen verilerden biri de yıl içinde imzalanan sigorta sözleşmelerini ortaya koyan poliçe üretim rakamları. Rakamların dikkatli bir analizi, sektörün önümüzdeki dönemlerde çıkabilecek zorlukları öngörmesine ve buna göre doğru kararlar almasına yardımcı olabilir.

PANDEMİ İLE BERABER ÖNCELİKLER DEĞİŞTİ

2020 yılı, hepimiz için hayatımızın geri dönülmez bir şekilde değişeceği ve alışkanlıklarımızı yeni normale göre planlamaya başladığımız bir yıl oldu. Tüm ailelerin planlarını yeni öncelikleri doğrultusunda güncellediği bir yılda özel aracımız ile sokağa çıkma kararının yanı sıra yeni bir ev almak ya da yatırım yapmak için verdiğimiz kararları da gözden geçirdik.

Geçtiğimiz yılın poliçe rakamlarına baktığımız zaman da aslında bu önceliklerin bir izdüşümüyle karşılaşıyoruz. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayınladığı “Poliçe Üretim” istatistiklerine göre hayat ve hayat dışı toplamında bakılırsa poliçe üretim sayısında 2020 yılında bir önceki yıla göre %4.39’luk bir küçülme yaşandı. En çok üretimin gerçekleştiği ve acentelerin gelirinin en yüksek kısmını teşkil eden hayat dışı poliçe adedindeki düşüş ise %5.52’yi buldu.

‘HAYAT’ TARAFI VERİLEN KREDİLERLE BÜYÜDÜ

Diğer taraftan, yılın başına kamu eliyle konut satışlarının ve harcamaların teşvik edilmesi amacıyla bireysel kredilere yapılan yönlendirmeler sonucunda hayat sigortalarında 2020 yılının ilk döneminde kredi bağlantılı hayat sigortalarının da etkisiyle poliçe sayısında 2019 yılına göre %13.98’luk artış yaşandı.

DEPREMİ HATIRLAMAK YETERLİ OLMADI

Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren tek felaketler pandemi ile sınırlı kalmadı. 2020 yılında dünya üzerinde gerçekleşen depremlerde ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) verilerine göre 193 kişi hayatını kaybetti. Bu 193 can kaybının maalesef 155’i Türkiye’de gerçekleşen İzmir ve Elazığ depremlerinden kaynaklandı. Yine aynı merkezin aşağıdaki tabloda paylaştığımız verilerine göre İzmir’de 105, Elazığ’da 41 ve Bingöl depremindeki 1 can kaybı tüm dünyadaki kayıpların büyük bir kısmını oluşturdu.

Depremden sonra ilk kaydedilen verilere göre zorunlu deprem sigortasına ülke çapında ilgi hızlı bir şekilde artış gösterdi. Medyada yer alan, poliçe satışlarının depremi takip eden günlerde katlanmaya başladığı yönündeki haberler de ülkemizde deprem ve sigorta bilincinin artması noktasında umut vericiydi. Zorunlu deprem sigortası günlük poliçe üretiminin depremi takip eden günlerde Ege Bölgesi’nde %118, İzmir’de %169, Türkiye genelinde %37 arttığı kaydedildi. Ancak geçtiğimiz yılın nihai poliçe rakamlarına baktığımızda umutların cisimleşemediğini, zorunlu deprem sigortasında toplam poliçe sayısının bir önceki yılın ve hatta 2018 yılının altında kaldığı görülüyor. 2020 yılında zorunlu deprem poliçesi sayısı 9 milyon 20 bin olarak kaydedilirken bu rakam 2019 yılında 9 milyon 285 bin, 2018 yılında ise 9 milyon 144 bin civarındaydı. Yine de bu rakamların yıl içinde üretilen poliçe olduğunu ve yürürlükteki poliçe rakamlarıyla farklılık gösterebildiğini dipnot olarak belirtmek gerek.

SAĞLIKTA PRİM ARTTI POLİÇE AZALDI

2020 yılında pandemiyle beraber öne çıkan branşlardan biri sağlık sigortaları oldu. COVID-19 tedavi masraflarının karşılanacağının sigorta şirketleri tarafından açıklanması müşteriler pozitif bir algı yaratırken, alternatif ve ekonomik tamamlayıcı sağlık sigortası ürününün ivme kazanması da sağlık üretimini hızlandırdı. Nitekim, yıl sonu poliçe rakamlarına bakıldığında sağlık tarafında toplam poliçe adedinde bir düşüş göze çarpıyor. 2019 yılında toplam poliçe sayısı 2 milyon 894 bin seviyesindeyken, bu rakam 2020 yılında %4.04 düşüşle 2 milyon 777 bin poliçe olarak kaydedilmiş. Yine de söz konusu branşta 2020 sonunda prim üretimindeki reel olarak %6.7’lik artışı da not düşmekte fayda var. Bu durumda özel sağlık sigortası sayısının azalması ve yıl içinde yaşanan kur hareketlerine de bağlı medikal enflasyonun etkisinin olduğu kabul ediliyor.

Seyahat sağlık tarafına ise rakamlar pandemi nedeniyle büyük darbe aldı. Seyahatlerin pandemi nedeniyle bıçak gibi kesilmesini takiben, 2019 yılında 2 milyon 285 bin poliçe kesilen seyahat sağlık branşında 2020 yılında azalan hacimle beraber poliçe üretimi %63.3 düşerek 1 milyon 50 bin seviyesine geriledi.

 

 

 

 

FERDİ KAZA 2017 SEVİYESİNİN BİLE GERİSİNDE KALDI

Üretimde düşüşün en dramatik şekilde etkilediği branşlar arasında ferdi kaza branşı da yer aldı. Son 4 yılda hızlı bir artış gösteren ferdi kaza poliçesi sayıları 2020 yılında düşerek 2017 öncesi seviyelere geriledi. Bu branşta da 2019 yılında 10 milyon 411 bin poliçe üretilirken, geçtiğimiz yıl üretilen poliçe sayısı 8 milyon 519 bin seviyesinde kaldı. Ferdi kaza branşındaki poliçe sayısında düşüş böylelikle %18 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Avatar

Umut Deniz Elçi

İlginizi Çekebilir