Özel Riskler Yönetim Merkezi sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretecek

 Özel Riskler Yönetim Merkezi sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretecek

Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin yeni dönemde adeta bir Ar-Ge merkezi olarak çalışacağını ifade eden Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, teminat bulunmasında zorluk yaşanan risklere Merkez sayesinde teminat sağlanacağını, bunun yanı sıra mevcut havuzlarda da hayata geçirilecek çeşitli düzenlemeler ile sigortalıların hayatının kolaylaştırılacağını ifade etti.

Geçtiğimiz ay sigorta sektörü için pek çok önemli gelişmeye sahne oldu. Bunlardan biri de Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi’nin Özel Riskler Yönetim Merkezi adını alarak tüzel kişiliğe kavuşturulmasıydı. Devlet Destekli Alacak Sigortasının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesiyle beraber Merkez yeni bir yapıya da kavuşmuş oldu.

Teminat bulunmasında zorluk yaşanan riskler için sigorta havuzlarının yönetimini üstlenen Merkezin mevcut yönetimini Türk Reasürans sağlıyor. Sigortacı Gazetesi’nin yeni yapılanmayla ilgili sorularını yanıtlayan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, Merkezin adeta bir Ar-Ge merkezine dönüştürüleceğini söyledi. Eren, sigorta sektöründe teminat bulunmasında zorluk yaşandığı tespit edilecek riskler için sigorta havuzlarının oluşturulmasının yanı sıra mevcut havuzlarla ilgili sürekli iyileştirmeler yapılacağını belirtti.

Yeniden yapılandırılma süreci nasıl gerçekleşti? Mevcut durumda Merkez nasıl yönetiliyor?

Sigortacılık Kanunu’na 2011 yılında eklenen bir madde ile teminat bulunmasında zorluk yaşanan veya özellik arz eden risklerin sigortalanmasında, sektördeki çeşitli kurumların “Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi” adıyla görevlendirilmesi ve teminat bulunması amaçlanmıştı. Bu kapsamda Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ve Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası havuzları ile KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası sistemi kurularak üç sigorta şirketi bu havuz ve sistemlerin işletilmesi amacıyla görevlendirilmişti.

Hem bu üç yapının içerik ve işleyişlerinin birbirinden farklı olması hem de geçtiğimiz yılın son dönemine kadar farklı kurumların yönetiminde olmaları sebebiyle çeşitli sorunlar ve sıkıntılar yaşanmaktaydı. Sektörümüzden de gelen talepler doğrultusunda yaşanan bu sorunları çözüme kavuşturmak ve sigortalılara daha doğru yapılandırılmış ve güven veren ürünler olarak sunulmalarını sağlamak amacı ile Merkezin tüzel kişiliğe kavuşturulması ve yeniden yapılandırılması gerekiyordu. En son açıklanan ekonomik reform paketinde sözü edilen Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın, bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesine ilişkin gerekli sürecin tamamlanabilmesi için tüzel kişilik gerekliliği de, bu süreci hızlandırmış oldu.

Sonuç olarak geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve 25/05/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlar”da ve “Bir Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a istinaden Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi, Özel Riskler Yönetim Merkezi adını alarak tüzel kişiliğe kavuşturuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başkanlığında oluşturulacak Yönetim Kurulu, 2019 yılında Türk sigorta sektörüne katkı sağlamak amacıyla kurulan ve Merkezin mevcut yönetici şirketi olan Türk Reasürans’ın katkıları ile Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin bu hedeflere ulaşması için çalışmalara en kısa sürede başlayacaktır.

Merkez bünyesinde hangi riskler toplanacak? İlerleyen dönemde kapsama alınacak başka branşlar olabilir mi?

İlk etapta Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi yapısı ile halihazırda bulunan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ve Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası havuzları ile KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi, Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesine geçecek.

Öncelikli olarak bu yapıların varsa aksayan yerleri tespit edilerek hızlıca çözüm üretilecek. Ayrıca gerekli görülmesi durumunda bu havuzlarda yapı değişikliğine gidilecek ve kapsamları genişletilecek. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz “KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”nın kapsamının genişletilmesini takiben, yeni ekonomik reform paketinde yer alan Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın, bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesine ilişkin yeni bir ürünü hayata geçirmek için çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalar çerçevesinde Türk Reasürans olarak yeni ürünün yapısını oluştururken, aynı zamanda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’yle beraber bu yeni ürünün altyapı ve yazılım çalışmalarını sonuçlandırdık. Ayrıca katılım sigortacılığı prensiplerine uygun bir Devlet Destekli Alacak Sigortası ürününün de çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın gerek bankalar nezdinde finansmana konu edilecek ürününü, gerekse katılım sigortacılığı ürününü hayata geçireceğiz.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ve Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası havuzlarında ise mevcuttaki mevzuata istinaden Türk Reasürans olarak bu havuzların hesap planları, parasal devirler ve muhasebe konularıyla ilgilenebiliyoruz. Bu havuzların yapılarında ve uygulamalarında bazı sorunların olduğu sektörümüzün malumu… Önümüzdeki dönemde Özel Riskler Yönetim Merkezi kapsamında kurumumuza verilecek yetkilerin artırılması ile bu havuzların yeniden yapılandırılması ve mevcut sorunların çözümü için çalışacağız.

Hedefimiz, Özel Riskler Yönetim Merkezi’ni sigorta sektörünün Ar-Ge merkezi haline getirip, sigorta sektöründe teminat bulunmasında zorluk yaşandığı bilinen riskler için sigorta havuzlarının oluşturulması ve mevcut havuzlarla ilgili sürekli iyileştirmeler yapılarak, sigortalılara optimum faydanın sağlanmasıdır. Önümüzdeki süreçte ise ülkemizin ve sektörümüzün ortaya çıkabilecek ihtiyaçları doğrultusunda teminat bulunmasında zorluk yaşanan ve özellik arz eden riskler ile ilgili havuz, organizasyon ve işbirlikleri kuracağız.

“ÇÖZÜM ÜRETME” ODAKLI YAKLAŞIM

İlk aşamada teminat sağlanması düşünülen risk ve projelerden bahsedebilir misiniz? Kısa ve orta dönem için bir yol haritası oluşturuldu mu?

Özel Riskler Yönetim Merkezi, sektörün genel ihtiyaçları doğrultusunda ve süreklilik arz eden teminat ihtiyaçlarına çözüm üretmek yaklaşımı ile hareket edecektir. Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin oluşturulacak yönetim kurulunda, ilgili bakanlığın başkanlığında ve işletici şirket olarak temsilcimizin yanı sıra, sektörümüzün düzenleme ve denetlemesinden sorumlu kurumdan, sektörümüzü temsil eden Türkiye Sigorta Birliği’nden ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden üyeler olacak. Bu sayede teminat ihtiyacı bulunan alanların belirlenmesinde hem sigortacı hem sigortalı hem de düzenleyici ve denetleyici söz sahibi olacak. Hangi risklerin Özel Riskler Yönetim Merkezi kapsamında ele alınacağı önem ve öncelik sırasına göre yönetim kurulumuz tarafından belirlenecektir.

İlginizi Çekebilir