Küresel sigorta primleri ortalama %2 oranında büyüyecek

Küresel sigorta primleri ortalama %2 oranında büyüyecek

2023 ve 2024 yıllarında küresel sigorta primlerinin reel bazda ortalama %2,1 oranında büyüyeceğini öngören Swiss Re’nin Sigma 6 raporunda, küresel ekonominin ise enflasyon ve faiz şoklarının ağırlığı altında belirgin bir şekilde durulacağı tahmin ediliyor.

Reasürans devi Swiss Re’nin hazırladığı Sigma 6 raporunda Ukrayna’da yaşanan savaşın ekonomik stresinden ve yüksek enflasyon şokundan dolayı daha yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya kalınacağı ifade ediliyor. Ekonomik büyümenin bu yıl nispeten dirençli olduğunun belirtildiği raporda, enflasyonist durgunlukların ABD ve Avrupa ülkeleri gibi büyük ekonomilere yaklaşmasından dolayı GSYİH’nin reel olarak yalnızca %1,7 büyümesi öngörülüyor.

ENFLASYON BİR NUMARALI MAKRO RİSK

Enflasyonun bir numaralı makro risk olarak görülmesi gerektiğine dikkat çeken rapora göre, ana enflasyon önümüzdeki yıl hızla düşse bile bir numaralı makro risk olarak yerini korumaya devam edecek. Raporda, merkez bankası faiz oranlarının yükselmesinin büyümeye dair aşağı yönlü riskler getirdiği belirtilirken gelişmiş piyasalarda 2023’te küresel mali ve COVID-19 krizleri dışında 1980’lerden bu yana en düşük olan gerçek GSYİH büyümesinin yalnızca %0,4 olacağı tahmin ediliyor.

Gelişmekte olan piyasalarda ise muhtemelen resesyona benzeyecek olan salgın öncesine göre önemli ölçüde daha düşük büyüme oranları bekleniyor.

PRİM HACMİ 7 TRİLYON DOLARI AŞACAK

Daha yüksek faiz oranları, sigorta piyasası faiz oranlarının sıkılaşması ve kısıtlı sermayeden oluşan makro ortamın 2023 ve 2024’te olumlu bir katalizör olacağının belirtildiği raporda, bu itici güçlerin vadeli yatırım sonuçlarını ve kârlılığı güçlendireceği açıklanıyor.

2023’ten sonra 2022 yılında yaşanan yüksek enflasyon, doğal afet ve finansal piyasa kayıplarına yanıt olarak önemli oranda sertleşme öngörülüyor. 2023 ve 2024 yıllarında küresel prim büyümesinin reel bazda ortalama %2,1 olacağı tahmin ediliyor. Toplam (nominal) prim hacminin ise bu yıl ilk kez 7 trilyon doları aşmasının beklemeye devam edildiğinin altı çiziliyor.

Raporda, küresel ekonominin enflasyon ve faiz şoklarının ağırlığı altında belirgin bir şekilde durulacağı bekleniyor. Ayrıca reel ekonomide ve finansal piyasalarda riskin yeniden fiyatlandırılması ise sağlıklı ve uzun vadeli bir sonuç olarak olumlu değerlendiriliyor.

Günümüzün zorlu zamanlarında ve önümüzdeki ekonomik toparlanma döneminde ise sigorta sektörünün finansal dayanıklılık sağladığı için değerini göstereceği ifade ediliyor.

FİNANSAL İSTİKRAR VE BORÇ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ RİSKLERİ

Bu yıl, geçen yıl belirlenen “3 boyutlu” uzun vadeli ekonomik etmenlere dördüncü bir boyut olarak borç ve bununla ilgili risklerin eklendiği rapora göre, merkez bankaları geleneksel olmayan para politikalarını gevşetirken, son 10 yılda oluşan finansal kırılganlıkları açığa çıkarıyor. Borç ve özellikle hükümetlerin yüksek faiz oranları karşısında kamu harcama taahhütlerini sürdürüp sürdüremeyecekleri önemli bir endişe kaynağı olarak değerlendiriliyor. Piyasa şoklarının ise birikerek finansal istikrarsızlığa dönüşme riski ele alınıyor. Merkez bankalarının fiyat istikrarı, finansal istikrar ve hükümetlerin daha gevşek bir maliye politikası izlemesini sağlama gibi rekabet halindeki önceliklerle karşı karşıya olduğunun ifade edildiği raporda, bu borcun sürdürülebilirliği veya finansal istikrar endişelerini yönetmek için daha yüksek enflasyon ya da daha düşük nominal faiz oranları yoluyla uzun vadede reel faiz oranlarının baskı altına alınması riskini yaratacağı belirtiliyor.

HASAR VE MALİYETLER ARTACAK

Enflasyonun sektörün bir numaralı endişesi olmaya devam ettiğinin vurgulandığı raporda, inşaat ve sağlık gibi sigortacıları ilgilendiren branşlarda yüksek enflasyon öngörülüyor. Bu da sigortacıların hasar ve maliyetlerinin 2022 ve 2023’te, hasar sıklığı ve doğal afet faaliyetindeki değişiklikleri dikkate almasak bile önemli ölçüde artabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, enflasyon baskısı 2023 ve 2024’te azaldığından, daha yüksek faiz oranlarının bir umut ışığı olması gerektiğine dikkat çekiliyor.

HAYAT DIŞINDA PRİM ARTIŞI %1’İN ALTINA DÜŞECEK

Hayat dışı sigortada yavaşlayan küresel büyüme, enflasyonun düşmesi ve zorlu piyasanın devam etmesi sonucu bir toparlanma ile birlikte, bu yıl reel prim artışının %1’in altına düşeceği öngörülüyor. Küresel hayat dışı sigorta öz kaynak getirisinin ise 2022’de sigortalama performansı ve yatırım sonuçları nedeniyle daha düşük olması beklenirken, potansiyel oran sertleşmesinin devreye girmesiyle 2024’te 10 yılın en yüksek seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

HAYAT BRANŞINDA KÂRLILIK ARTIYOR

Hayat sigortasında, sigortalıların yaşam maliyeti baskısıyla karşı karşıya kalması nedeniyle 2022’de küresel primlerde reel olarak %1,9’luk bir daralma öngörülüyor. Ancak 2023 ve 2024’te yükselen piyasalar tarafından sürdürülen trend büyümesine dönüş olacağının belirtildiği rapora göre, artan faiz oranları ve normalleşen COVID-19 tazminatları nedeniyle hayat kârlılığı artıyor.

Yağmur Ceren KURAL

yagmur@sigortacigazetesi.com.tr