“Hedefimiz afet modellemesinde yetkinlik merkezi olabilmek”

 “Hedefimiz afet modellemesinde yetkinlik merkezi olabilmek”

T-Rupt kurucu şirketi Türk Reasürans’ın Genel Müdürü Selva Eren, T-Rupt’ın Türkiye vizyonunun ülkemizde afet modellemesi alanında yetkinlik merkezi haline gelmek olduğunu, uluslararası vizyonunun ise CATMOD’u genel kabul görmüş ticari modellere alternatif bir modelleme platformu olarak konumlandırmak ve şirketlere model riski yönetimi açısından değer üretecek bir çözüm alternatifi olarak öne çıkmak olduğunu dile getirdi.

2022 yılının sonunda Türk Reasürans tarafından kurulan teknoloji şirketi T-Rupt hakkında görüşlerini paylaşan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, kurulduğu günden itibaren sektörün T-Rupt’a çok büyük ilgi gösterdiğini ve bugün itibarıyla 25 sigorta şirketinin T-Rupt ile çalıştığını belirtti. Gerçekleşen söyleşide Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, şu değerlendirmelerde bulundu:

T-Rupt hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz?

T-Rupt, sermayesinin tamamı Türk Reasürans tarafından kurulmuş bir teknoloji şirketi. Yıldız Teknik Üniversitesi teknoparkı bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Günümüzün sık kullanılan tabiriyle spin-off tanımına uyuyor. Zira tamamen Türk Reasürans’ın içinden çıkmış iki temel yetkinlik merkezimiz katastrofik afet modellemesi ve yazılım teknolojilerini birleştirerek T-Rupt’ı hayata geçirdik. İki temel stratejik alanda T-Rupt yatırımlarını yapıyor, ürün ve hizmet sunuyor. Bunlardan ilki sigortacılık ve reasürans teknolojileri. Bu alanda geliştirdiğimiz ARU 1.0 çözümümüz, gerek sigorta gerekse reasürans şirketlerinin reasürans alanındaki bilgi sistemi ihtiyaçlarına cevap olarak sunuluyor. İkincisi ise katastrofik afet modelleme platformumuz CATMOD. CATMOD’u T-RUPT bünyesinde halen kullanılıyor. Ticari olarak lisanslamayı hedeflediğimiz 1.0 sürümü de yılın son çeyreğinden itibaren sektörümüze sunulacak.

‘TERZİ İŞİ BİR UYGULAMA GELİŞTİRDİK’

T-Rupt’ın kuruluş öyküsünü bizimle paylaşabilir misiniz?

Elbette. Aslında T-Rupt’ın temelleri 2019 yılına, Türk Reasürans’ın kurulduğu zamanlara gidiyor. Türk Reasürans kurulurken varlık nedenlerimizden birisi olarak sektörün olgunluğuna değer katacak projeler geliştirmeyi tanımlamıştık. Bu varlık nedeni çerçevesinde iki stratejik karar aldık ve hayata geçirdik. Bunlardan ilki, ana iş uygulamamız olan reasürans yazılımımızı kendi bünyemizde geliştirmek oldu. Tamamen Türkiye’deki reasürans pratiğini, ülkemiz sigorta sektöründe uygulanan sigortacılık ve reasürans parametrelerini, raporlama yapısını yansıtan “terzi işi” diyebileceğimiz bir uygulamayı kendi bünyemizde geliştirdik ve 2020 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirdik. Sigorta sektörümüzde deprem modellemesi alanında büyük bir boşluk olduğunu tespit ettik ve bu alanda bir yetkinlik merkezi kurduk. Bu zaten bir reasürans şirketi olarak bizim için temel bir ihtiyaçtı. Devam eden dönemde gördük ki, iki kararımızın çıktıları da sadece Türk Reasürans ve bünyesindeki diğer yapılar için değil, tüm sektörümüz için değer yaratabilecek bir noktaya geldi. 2022 yılının sonunda T-Rupt’ı kurduk.

‘SEKTÖRÜMÜZ T-RUPT’A ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR’

Sektörün T-Rupt’a olan ilgisi nasıl?

Kurulduğu günden itibaren sektörümüz T-Rupt’a çok büyük ilgi gösteriyor. Birçok şirketimiz doğrudan T-Rupt ile ilk günlerden beri görüşüyor ve çalışmaları yakından takip ediyordu. Kahramanmaraş depremleri sonrasında Birliğimiz nezdinde düzenlediğimiz bilgilendirme toplantısına çok büyük katılım oldu. Bugün itibarıyla Türk Reasürans ve DASK dışında 25 sigorta şirketimiz T-Rupt ile çalışıyor. Sektörün teveccühünü görmek bizi motive ediyor. Bu alanda daha fazla üretmeye, çözümümüzü geliştirmeye sevk ediyor.

‘SINIRLARI ZORLAYAN BİR DOĞA OLAYIYDI’

Son dönemde T-Rupt modelleme alanındaki çalışmaları ile sektörümüzde öne çıktı. Özellikle Kahramanmaraş depremleri sonrasında T-Rupt tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verebilir misiniz?

Kahramanmaraş depremleri, CATMOD da dâhil olmak üzere bilinen tüm modelleme çözümlerinin sınırlarını zorlayan bir doğa olayıydı. 6 Şubat sabaha karşı meydana gelen Pazarcık merkez üssü ilk depremden dokuz saat gibi kısa bir süre sonra ilk depreme yakın bir büyüklükte Ekinözü merkezli ikinci deprem meydana geldi. Doğal olarak Türk Reasürans’ın T-Rupt’tan beklentisi hızlı bir biçimde depreme ilişkin gerekli çözümlemeleri gerçekleştirmesi, beklenen hasar ve operasyonel yük yönünden analitik çıktılar sunmasıydı. T-Rupt desteği ve sponsorluğunda olmak üzere; Pazarcık’ta meydana gelen depremin Sürgü-Çardak fayı üzerine yüklediği stresi açıklayan bir akademik paper hazırlandı ve yayınlandı. Akabinde, ölçümlenen yer hareketlerini temin eden ekibimiz, CATMOD üzerinde her iki depremin de dijital ikizini CATMOD üzerinde oluşturdu. DASK, Türk Reasürans ve talep eden sigorta şirketlerimiz için güncel portföyler üzerinden hasar tahminlemelerini ürettik ve karar vericilerin değerlendirmelerine sunduk.

8 FARKLI MARMARA DEPREMİ SENARYOSU

T-Rupt’ın Kahramanmaraş depremleri sonrasında İstanbul için çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Kahramanmaraş depremlerinde öne çıkan hasar tahminleri ve gerçekleşen hasarlar bize gösterdi ki, yıllık reasürans yenilemelerinde kullandığımız geri dönüş süresi bazlı geleneksel modellemeleri tamamlayacak nitelikte senaryo bazlı analizlerin çok büyük önemi var. Prof. Dr. Sinan Akkar liderliğindeki modelleme ekibimiz, her biri tarihsel depremlerle ilişkilendirilmiş ve yer bilimsel birikim ile temellendirilmiş sekiz farklı Marmara deprem senaryosunu, oldukça yüksek çözünürlüklü bir biçimde bölgeye uyguladığı ve olası yer hareketi şiddetlerini modelledi. Bu 8 senaryo ışığında elde edilen yer hareketleri sigorta şirketlerimizin portföylerine uygulandı ve şirketlerimize beklenen hasar sonuçları raporlandı.

‘T-RUPT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR’

Dilerseniz T-Rupt’ın modelleme alanında ulusal ve uluslararası vizyonundan bahsederek sonlandıralım.

Elbette. T-Rupt’ın Türkiye vizyonu ülkemizin afet modellemesi alanında yetkinlik merkezi haline gelmek. Bunu söylerken sadece sigorta sektörümüzden bahsetmiyorum. Sektörümüzün teveccühünü görmek bizim için çok önemli bir motivasyon kaynağı. Buna ek olarak bankacılık sektörümüze risk yönetimi alanında deprem modellemesi çıktıları sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca endüstriyel tesisler, çok lokasyonlu satış ve lojistik ağları üzerinden faaliyet gösteren yapılar için mali kayıp ve iş durması modellemelerinin risk yönetimi ve iş sürekliliği açısından önem arz edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alanda tanıtım faaliyetlerimizi sürdürmeyi ve iş birliklerine gitmeyi hedefliyoruz. T-Rupt’ın uluslararası vizyonu ise CATMOD’u genel kabul görmüş ticari modellere alternatif bir modelleme platformu olarak konumlandırmak ve şirketlere model riski yönetimi açısından değer üretecek bir çözüm alternatifi olarak öne çıkmak. Bu vizyonu hayata geçirmek için T-Rupt kadrolarını kurdu ve güçlendirmeye devam ediyor, yüksek bir motivasyonla çalışmalarını sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir